eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sankcje VAT
 • Kasy fiskalne online - problemy i wyzwania z tym związane

  Kasy fiskalne online - problemy i wyzwania z tym związane

  12:43 07.10.2021

  ... , zwłaszcza w przypadku podatników, którzy mają nieregularną sprzedaż, różne stawki VAT, kilka punktów sprzedaży czy nieregularne godziny pracy. Ponieważ dane z paragonów ... zostało sprzedane, w tym także o zdarzeniach zapisywanych w pamięci kas, czyli przykładowo stawkach VAT, adresach sprzedaży, datach przeglądów technicznych. Warto nadmienić, że te ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT, rok 2020
 • Uszczuplenie VAT: fiskus nakłada sankcje a sąd je podważa

  Uszczuplenie VAT: fiskus nakłada sankcje a sąd je podważa

  13:23 20.09.2021

  ... bezskuteczne. Naczelnik UCS stwierdził bowiem, że spółka złożyła korektę deklaracji VAT i wpłaciła podatek w prawidłowej wysokości dopiero po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, ... które bez zawahania nakładają na podatników tak nieproporcjonalne, wygórowane sankcje. Każdy przedsiębiorca, który taką sankcją został obarczony, a nie upłynął jeszcze ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony
 • Pogotowie stomatologiczne nie musi mieć kasy fiskalnej on-line?

  Pogotowie stomatologiczne nie musi mieć kasy fiskalnej on-line?

  13:26 06.09.2021

  ... opieki medycznej przez zatrudnionych lekarzy i lekarzy dentystów, na podstawie umów cywilnoprawnych, nie podlega przepisom art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o VAT, gdyż przepis wyraźnie wskazuje, że obowiązek wymiany kasy rejestrującej na kasę rejestrującą on-line dotyczy tylko świadczenia usług w zakresie opieki medycznej ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT, rok 2021
 • Sankcje VAT nie służą do karania podatników za jakikolwiek błąd

  Sankcje VAT nie służą do karania podatników za jakikolwiek błąd

  09:58 17.08.2021

  ... VAT, jako podlegającą temu opodatkowaniu, a nie zrobił tego w zamiarze popełnienia celowego oszustwa i uszczuplenia wpływów do państwowej kasy. Uchylając decyzje organów I i II instancji, WSA orzekł: „Sankcje ... kwoty (…) A zatem, w kontekście tego wyroku TSUE nie budzi wątpliwości, że sankcje te powinny być środkiem adekwatnym do jego celu, który ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje VAT, podatek od towarów i usług, VAT należny, VAT naliczony
 • Pieczony kurczak to usługa gastronomiczna?

  Pieczony kurczak to usługa gastronomiczna?

  13:25 06.08.2021

  ... interpretacji indywidulnej z dnia 03.08.2021 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.286.2021.4.ALN. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? Spółdzielnia, czynny podatnik VAT, zajmuje się sprzedażą detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z. W niektórych posiadanych sklepach zamierza poszerzyć ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT, podatek VAT
 • Spóźniona fiskalizacja pozbawia prawa do ulgi na zakup kasy fiskalnej

  Spóźniona fiskalizacja pozbawia prawa do ulgi na zakup kasy fiskalnej

  13:05 25.06.2021

  ... kas on-line. Na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, u których: 1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących ... turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania), jest też zwolniony z podatku VAT (art. 113 ustawy o podatku VAT). Zgodnie z przepisami był zobowiązany zakupić kasę fiskalną online i zacząć z ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT, rok 2020
 • Tylko lekarz musi mieć kasę fiskalną on-line

  Tylko lekarz musi mieć kasę fiskalną on-line

  13:38 22.06.2021

  Podatnik niebędący lekarzem, lekarzem dentystą i niewykonujący zawodu medycznego - prowadzący działalność gospodarczą w postaci przychodni lekarskiej, zatrudniający lekarzy oraz lekarzy dentystów na podstawie umów kontraktowych oraz umów cywilnoprawnych w ramach świadczonych przez nich usług medycznych, nie jest zobowiązany do wymiany aktualnie ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT, podatek VAT
 • Od lipca 2021 r. kolejni przedsiębiorcy z kasami fiskalnymi on-line

  Od lipca 2021 r. kolejni przedsiębiorcy z kasami fiskalnymi on-line

  12:39 18.06.2021

  ... te kasy uprawiają do skorzystania z ulgi) stanowi 90% ceny jej zakupu (bez podatku – bez względu na to czy podatnik rozlicza VAT czy też korzysta ze zwolnienia w tym podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Aby podmiot mógł skorzystać z ulgi, musi spełnić ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT, podatek VAT
 • Podmioty lecznicze bez kas fiskalnych on-line?

  Podmioty lecznicze bez kas fiskalnych on-line?

  13:31 15.06.2021

  ... na kasy on-line z dniem 1 lipca 2021 r. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności należy zdefiniować pojęcie „podmiot leczniczy”. Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia podmiotu leczniczego czy działalności leczniczej. Wobec tego, przy definiowaniu powyższych pojęć należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT, rok 2021
 • Architekt nie musi mieć kasy fiskalnej on-line

  Architekt nie musi mieć kasy fiskalnej on-line

  13:38 08.06.2021

  Usługi budowlane obejmują prace związane ze wznoszeniem, rozbudową, nadbudową, odbudową, przebudową, remontem oraz montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym. Nie mieszczą się tutaj: opracowanie i sporządzanie projektów i dokumentacji architektonicznych oraz sprawowanie nadzoru budowlanego. Świadcząc takie ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi podatkowe, ustawa o VAT, obowiązek podatkowy VAT, podatek VAT

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: