eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozliczenie z dotacji
 • Rozliczanie inwestycji finansowanych z dotacji unijnych

  Rozliczanie inwestycji finansowanych z dotacji unijnych

  13:37 27.10.2011

  ... regulowanie płatności za faktury Przytoczone powyżej argumenty oraz przykłady potwierdzają fakt iż rozliczenie projektu jest najważniejszą pracą jaką należy wykonać podczas całego procesu wdrożeniowego. Nieprawidłowe rozliczenie lub naruszenie procedur może spowodować decyzję instytucji wdrażającej o pomniejszeniu dofinansowania lub w skrajnych ... WIĘCEJ

  Tematy: dotacje unijne, rozliczenie dotacji, rozliczenie z dotacji, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
 • Absorpcja środków unijnych w regionach

  Absorpcja środków unijnych w regionach

  11:18 04.02.2011

  ... podwórka. Nie towarzyszyła mu konwergencja systemów, wynikająca z przejmowania dobrych praktyk przez województwa instytucjonalnie słabsze od tych, które charakteryzuje sprawne wykorzystanie dotacji. Ministerstwo w ramach swojej roli koordynatora RPO nie stworzyło forum wymiany takich praktyk, ani tym bardziej standardów, które należy wdrożyć po ... WIĘCEJ

  Tematy: projekty unijne, rozliczenie z dotacji, środki unijne, Regionalne Programy Operacyjne
 • Rozliczanie projektów unijnych: na co uważać?

  Rozliczanie projektów unijnych: na co uważać?

  10:22 13.08.2010

  ... jaki może być, określają zasady kwalifikowalności, których znajomość zapewni nam prawidłowe rozliczenie w przyszłości wniosku o płatność, a co za tym idzie – sprawne ... r. o podatku od towarów i usług; zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej wykorzystanej na współfinansowanie projektów finansowanych ze środków wspólnotowych, a ... WIĘCEJ

  Tematy: dotacje unijne, dotacje unijne dla firm, rozliczenie z dotacji, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
 • Rozliczanie dotacji unijnych

  Rozliczanie dotacji unijnych

  11:52 07.07.2010

  ... skuteczne rozliczenie dotacji. Jak to? - myślałam wówczas - przecież podpisanie umowy o dofinansowanie jest największym sukcesem! Cykl życia projektu składa się z sześciu podstawowych elementów: pomysłu, opracowania wniosku aplikacyjnego i załączników, podpisania umowy o dofinansowanie, realizacji przedsięwzięcia, rozliczenia dotacji, zachowania ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenie dotacji, dotacje unijne, zarządzanie projektami, rozliczenie z dotacji
 • Kapitał Ludzki: nowe zasady wypłaty i rozliczania dotacji

  Kapitał Ludzki: nowe zasady wypłaty i rozliczania dotacji

  13:19 15.04.2010

  ... na koniec roku. Obowiązek taki dotyczyć będzie jedynie niewykorzystanej w danym roku dotacji celowej. Niewiadomą pozostaje na razie sposób, w jaki beneficjenci będą musieli ... beneficjentom do 31 grudnia 2009 r. będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. Ich rozliczenie powinno nastąpić najpóźniej do 30 czerwca 2010 r. Dotacje udzielone przed ... WIĘCEJ

  Tematy: Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny, rozliczenie z dotacji
 • ZPORR 2004-2006: rozliczenie dotacji to nie koniec

  ZPORR 2004-2006: rozliczenie dotacji to nie koniec

  12:54 07.05.2008

  ... Rozliczenie projektu W terminie 25 dni od dnia zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie, beneficjent zobowiązany jest do jego rozliczenia. Przez rozliczenie ... odpowiednio wysokiej ilości punktów, zwiększającej szanse na podpisanie umowy dotacji. Przykłady: wzrost zatrudnienia, wpływ inwestycji na środowisko, wpływ na ... WIĘCEJ

  Tematy: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, dofinansowanie dla przedsiębiorców, wnioski o dofinansowanie, wnioski o dofinansowanie z unii
 • Dotacje z budżetu państwa od 2007 r. wolne od PIT

  Dotacje z budżetu państwa od 2007 r. wolne od PIT

  12:34 07.05.2007

  ... rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przyjmując, że otrzymywana dotacja spełnia wymogi definicji ,,dotacji" zawartej w ustawie o finansach publicznych, należy stwierdzić, że dochody z tego tytułu nie podlegają opodatkowaniu. Jednocześnie jednak, w myśl art. 23 ust ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy od osób fizycznych, zwolnienia podatkowe, zwolnienie przedmiotowe, zwolnienia z PIT
 • Dotacje unijne - praktyczne uwagi i przestrogi

  Dotacje unijne - praktyczne uwagi i przestrogi

  14:31 02.03.2006

  ... więc działają oszuści? Najczęstszą formą jest różnego pośrednictwo w uzyskaniu dotacji unijnych. U przedsiębiorców pojawiają się przedstawiciele rzekomych kancelarii prawnych, firm doradczych, urzędów ... jego odpowiednie monitorowanie i raportowanie, a następnie poprawne rozliczenie. Każdy beneficjent ma obowiązek monitorowania swojego projektu i ... WIĘCEJ

  Tematy: ZPORR, rozliczenie z dotacji, dotacje unijne, wnoski o dotacje
 • ZPORR Działanie 3.4 - rozliczenie z dotacji

  ZPORR Działanie 3.4 - rozliczenie z dotacji

  11:53 08.02.2006

  Beneficjent wydatkując środki przyznane umową o dofinansowanie w ramach działania 3.4 ZPORR, przyjmuje na siebie pewne obowiązki. Obejmują one zobowiązanie się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych (jeżeli udział środków publicznych w zamówieniu wynosi nie więcej niż 50 procent, Beneficjent jest zobowiązany stosować "Procedurę ... WIĘCEJ

  Tematy: ZPORR, Działanie 3.4, rozliczenie z dotacji, dotacje unijne


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: