eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wnioski o dofinansowanie
 • Ocena wniosków w programie Kapitał Ludzki

  Ocena wniosków w programie Kapitał Ludzki

  10:08 03.08.2013

  ... i merytoryczną wniosków o dofinansowanie jest tematem budzącym wiele emocji w środowisku osób zajmujących się tą tematyką. Nie inaczej jest w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. W dużym uproszczeniu, wnioski o dofinansowanie są weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Najlepiej ocenione otrzymują dofinansowanie. Proste, ale tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, wnioski o dofinansowanie, ocena wniosków, system oceny wniosków
 • PO Kapitał Ludzki - ryzyko projektów

  PO Kapitał Ludzki - ryzyko projektów

  08:10 06.12.2012

  ... informacji niezbędnych do podejmowania decyzji wyprzedzających pojawienie się kolejnych zagrożeń. Analiza ryzyka we wniosku o dofinansowanie Od niedawna plan zarządzania ryzykiem uzyskał pełnoprawne miejsce we wnioskach o dofinansowanie, przynajmniej w odniesieniu do części projektów. Ci, którzy planują projekty innowacyjne lub o budżetach powyżej ... WIĘCEJ

  Tematy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zarządzanie projektami, projekty unijne, wnioski o dofinansowanie
 • Fundusze na dofinansowanie przedszkoli

  Fundusze na dofinansowanie przedszkoli

  12:00 24.02.2012

  ... ramach typu II Beneficjenci otrzymują również 100% dofinansowanie. Wkład własny nie jest wymagany. W ramach konkursu Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego oznacza to, że Gmina może wystąpić z kilkoma wnioskami o dofinansowanie, pod warunkiem, że dotyczą one różnych jednostek ... WIĘCEJ

  Tematy: przedszkola, fundusze na dofinansowanie przedszkoli, dofinansowanie przedszkoli, edukacja przedszkolna
 • Dotacje na inwestycje ekologiczne w firmach

  Dotacje na inwestycje ekologiczne w firmach

  13:09 21.07.2011

  Od 30 czerwca 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Istotne jest ... WIĘCEJ

  Tematy: wsparcie dla przedsiębiorstw, wnioski o dofinansowanie, inwestycje środowiskowe, dofinansowanie realizacji projektu
 • Poszukiwanie inwestora: dotacje unijne na usługi doradcze

  Poszukiwanie inwestora: dotacje unijne na usługi doradcze

  13:38 06.05.2011

  ... inwestycji. Kto może ubiegać się o dofinansowanie W ramach poddziałania 3.3.2 „Wsparcie dla MSP” o dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i ... wniosku Istotne jest to, że wnioski można składać w trybie ciągłym – aż do wyczerpania środków. Obecnie złożone wnioski wyczerpują zaledwie kilkanaście procent przeznaczonej alokacji ... WIĘCEJ

  Tematy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dofinansowanie dla przedsiębiorców, wnioski o dofinansowanie, dotacje unijne
 • ARiMR: wsparcie dla młodych rolników

  ARiMR: wsparcie dla młodych rolników

  00:18 05.08.2010

  ... i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Można je również otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o pomoc można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych ARiMR, a także wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską. WIĘCEJ

  Tematy: ARiMR, rolnicy, wnioski o dofinansowanie, program pomocy dla gospodarstw rolnych
 • Oszukani przez PARP

  Oszukani przez PARP

  10:20 31.05.2010

  ... na projekt można wziąć do 10 mln zł i dostać nawet 100 proc. zwrot poniesionych kosztów. Regulamin konkursu zakładał, że dofinansowanie otrzymają ci, którzy wnioski złożą w pierwszej kolejności. Rozpoczął się więc wyścig z czasem. W Warszawie przedsiębiorcy stworzyli listę społeczną, w Poznaniu przed Wielkopolską Agencją Rozwoju ... WIĘCEJ

  Tematy: PARP, unijne dotacje, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, wnioski o dofinansowanie
 • Wydatki z dotacji jako koszt uzyskania przychodu

  Wydatki z dotacji jako koszt uzyskania przychodu

  10:13 16.02.2010

  ... pomocy finansowej. Część z nich, w celu uniknięcia odrzucenia wniosku z powodu błędów formalnych, korzysta z usług profesjonalnych doradców, którzy za odpłatnością przygotowują takie wnioski. Tych właśnie osób dotyczy interpretacja z dnia 4 września 2009 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (dalej „dyrektor”), w sprawie o sygnaturze ... WIĘCEJ

  Tematy: dotacje unijne, dotacje, dotacje z UE, koszty uzyskania przychodów
 • PO Kapitał Ludzki: mało elastyczne innowacje

  PO Kapitał Ludzki: mało elastyczne innowacje

  09:41 10.02.2010

  W Programie Operacyjnym Kapitał ludzki pojawiła się w 2009 roku nowa możliwość. Uruchomione zostały nabory na projekty innowacyjne, realizowane w ramach odrębnych konkursów. Projekty innowacyjne mają odrębny formularz wniosku, a także osobne wytyczne dotyczące przygotowania wniosku, co oznacza dodatkowe dokumenty konieczne do przeczytania na ... WIĘCEJ

  Tematy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt innowacyjny, wnioski o dofinansowanie, kapitał ludzki
 • Wsparcie inwestycji w turystykę

  Wsparcie inwestycji w turystykę

  13:51 07.12.2009

  ... etapach oceny. Ponadto w ramach PROW- u przyjmowane będą również jeszcze w tym roku wnioski do tego działania w ramach 4 osi – Leader, więc należy się spodziewać, że wszyscy, który złożą poprawnie wypełnione wnioski otrzymają dofinansowanie. Dotacje w województwach Do regionalnych programów operacyjnych wnioskują ci przedsiębiorcy, którzy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestycje w turystykę, wnioski o dofinansowanie, dotacje unijne, pozyskiwanie dotacji unijnych

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: