eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › przychody
 • Działalność bez rejestracji. W 2023 roku można zarobić nawet 26,6 tys. zł

  Działalność bez rejestracji. W 2023 roku można zarobić nawet 26,6 tys. zł

  00:20 03.03.2023

  ... rejestrować swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 50% płacy minimalnej. Pojawiła się szansa, że limit ten już w 2023 ... zarobić nawet 26,6 tys. zł bez konieczności zakładania firmy. Trzeba jednak pamiętać, że miesięczne przychody w pierwszym półroczu nie mogą przekroczyć 1745 zł na miesiąc, a od lipca już 2700 zł. ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, prowadzenie działalności gospodarczej, rejestracja działalności gospodarczej, zakładanie działalności gospodarczej
 • Czy roczna umowa zlecenie jest opodatkowana podatkiem ryczałtowym?

  Czy roczna umowa zlecenie jest opodatkowana podatkiem ryczałtowym?

  13:13 09.11.2018

  ... 13 pkt 8 przywołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie ... pkt 5a ustawy wskazuje, że opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce, gdy: • przychody są osiągane z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 lub 5-9, • ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna
 • Opodatkowanie wynagrodzenia z kilku umów cywilnoprawnych

  Opodatkowanie wynagrodzenia z kilku umów cywilnoprawnych

  13:13 26.06.2018

  Tzw. małe zlecenia są opodatkowane w sposób ryczałtowany. Oznacza to, że stosuje się do nich 18% stawkę podatku bez uwzględniania kosztów czy składek przekazywanych do ZUS. Jak zachować się w sytuacji, gdy z jedną osobą pracodawca zawrze kilka takich umów? Załóżmy dla przykładu, że z osobą niebędącą pracownikiem firmy zawarto dwie umowy zlecenie i ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna
 • Wynagrodzenie sędziego sportowego opodatkowane na zasadach ogólnych

  Wynagrodzenie sędziego sportowego opodatkowane na zasadach ogólnych

  13:29 29.01.2018

  ... w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna
 • Umowa zlecenie: stawka godzinowa przekreśla podatek zryczałtowany

  Umowa zlecenie: stawka godzinowa przekreśla podatek zryczałtowany

  13:20 30.06.2017

  ... w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna
 • Licencja na znak towarowy to przychód z działalności gospodarczej?

  Licencja na znak towarowy to przychód z działalności gospodarczej?

  13:20 19.12.2014

  ... faktycznego (winno być zdarzenie przyszłego) Wnioskodawca wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą, jego zdaniem, zasadnym jest również wskazanie, które przychody uznawane są w świetle u.p.d.o.f za przychody z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa ... WIĘCEJ

  Tematy: opłaty licencyjne, działalność gospodarcza, znak towarowy, przychody podatkowe
 • Znak towarowy: działalność gospodarcza a opłata licencyjna

  Znak towarowy: działalność gospodarcza a opłata licencyjna

  13:29 16.12.2014

  ... do innych źródeł przychodów. W przypadku natomiast gdy pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, uznaje się za przychody pozarolniczej działalności gospodarczej. Zakwalifikowanie opłat licencyjnych jako przychodów z działalności gospodarczej może być korzystne dla ... WIĘCEJ

  Tematy: opłaty licencyjne, działalność gospodarcza, znak towarowy, przychody podatkowe
 • Zatrudnienie w górę? Tak obiecują firmy

  Zatrudnienie w górę? Tak obiecują firmy

  11:08 26.11.2014

  ... zapanował optymizm. Prognozy, formułowane przez przedsiębiorstwa przebadane na potrzeby najnowszego raportu KPMG, zakładają, że w nadchodzącym roku wzrosną nie tylko przychody, ale i zatrudnienie. Dla polskich firm czynnikiem najbardziej stymulującym wzrost jest eksport. Pomimo dobrych nastrojów przedsiębiorcy ciągle wskazują na poważne bariery ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody, zatrudnienie, eksport, działalność gospodarcza
 • PKPiR przychody prywatne a przychody z działalności

  PKPiR przychody prywatne a przychody z działalności

  12:47 04.09.2014 PORADA

  Witam, zaczynam pracę na na umowę o pracę i dodatkowo muszę założyć własną działalność do rozliczania prowizji, a usługi z działalności będą wykonywane dla tego samego pracodawcy, u którego będę zatrudniony. Czy przychody z umowy o pracę będą wchodziły w związku z ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza i umowa o pracę, prowizja, przychody, umowa o pracę
 • Zawody sportowe: wynagrodzenie sędziego wg skali podatkowej?

  Zawody sportowe: wynagrodzenie sędziego wg skali podatkowej?

  13:20 10.02.2014

  ... i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna
 • Zryczałtowany podatek od wynagrodzenia sędziego sportowego?

  Zryczałtowany podatek od wynagrodzenia sędziego sportowego?

  13:32 19.11.2013

  ... wysokość wynagrodzenia, nie można do niego zastosować przepisu wynikającego z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy czyli podatku zryczałtowanego. Przychody takie, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, należy opodatkować na zasadach ogólnych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ryczałt, zaliczka na podatek, stawka miesięczna
 • Dotacja w ramach programu Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw 312

  Dotacja w ramach programu Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw 312

  13:06 20.06.2013 PORADA

  Witam, Otrzymałem dotacje z ARiMR na zakup środka trwałego w ramach programu Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw 312. Czy taka dotacja jest dla mnie przychodem z działalności gospodarczej? WIĘCEJ

  Tematy: dotacje, przychody, dofinansowanie z ARiMR, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: