eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawa wierzycieli
 • Kim jest wierzyciel i jakie są jego prawa?

  Kim jest wierzyciel i jakie są jego prawa?

  09:27 05.02.2021

  ... . – mówi Szymon Mojzesowicz, ekspert firmy doradczej Lege Advisors. Jaka jest więc pozycja wierzycieli w obecnej sytuacji? Według prawa, głównym celem postępowań upadłościowych wobec przedsiębiorców i osób fizycznych jest zaspokojenie wierzycieli. Następuje to ze środków uzyskanych przez syndyka po sprzedaży majątku upadłego. Wierzyciele mają ... WIĘCEJ

  Tematy: wierzyciel, wierzyciele, prawa wierzycieli, uprawnienia wierzycieli
 • Jaki podatek od zakupu wierzytelności - cesja wierzytelności - odszkodowanie z polisy OC sprawcy?

  Jaki podatek od zakupu wierzytelności - cesja wierzytelności - odszkodowanie z polisy OC sprawcy?

  17:24 30.11.2014 PORADA

  Jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie - na wstępie informuję: prowadzę działalność gospodarczą, jestem płatnikiem VAT. Chciałbym rozszerzyć działalność mojej firmy o zakup praw do odszkodowania OC, a następnie (po zakupie) we własnym zakresie po odpowiednich konsultacjach z prawnikiem ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, podatnik VAT, cesja wierzytelności, prawa wierzycieli
 • Zakup i potrącenie wierzytelności

  Zakup i potrącenie wierzytelności

  12:28 20.08.2014 PORADA

  Firma A wystawiła mi fakturę za wykonaną usługę, jednocześnie wiem, że firma A ma przeterminowaną fakturę względem firmy mojego znajomego. Czy mogę odkupić fakturę znajomego (cesja wierzytelności) i składając oświadczenie do firmy A potrącić im przeniesioną na mnie ... WIĘCEJ

  Tematy: cesja wierzytelności, sprzedaż wierzytelności, prawa wierzycieli, sprzedaż długów
 • Egzekucja komornicza przez kilku komorników. Czy to zgodne z prawem?

  Egzekucja komornicza przez kilku komorników. Czy to zgodne z prawem?

  14:26 08.11.2013 PORADA

  Jestem na wychowawczym, przed urodzeniem dziecka miałam potrącenie komornicze z pensji i kilka zobowiązań. Inni komornicy będąc już na wychowawczym, chcieli również zająć mi wynagrodzenie - urząd skarbowy itp., a nawet zajęto mi konto dwukrotnie, byli również w domu żeby ustalić ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, egzekucja komornicza, egzekucja długu, dług
 • Książeczka mieszkaniowa a podatki

  Książeczka mieszkaniowa a podatki

  20:45 15.10.2013 PORADA

  Opiszę sytuację najprościej, jak potrafię. Chcę spieniężyć książeczkę mieszkaniową. Może to zrobić tylko moja ciocia, ponieważ posiada akt własności mieszkania, więc chcę ją scedować najpierw na mamę, a ona sceduje na siostrę (można to robić tylko w pierwszej linii ... WIĘCEJ

  Tematy: książeczka mieszkaniowa, podatek od wzbogacenia, obowiązek podatkowy, wysokość podatku
 • Komornik, prawo a wierzyciele

  Komornik, prawo a wierzyciele

  10:44 04.10.2013 PORADA

  Witam, czy komornik ma prawo przetrzymywać w depozycie kwoty pobrane z wynagrodzenia nie wpłacając ich wierzycielom? WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, depozyt, zajęcie wynagrodzenia przez komornika, wierzyciel
 • Poszukiwanie majątku dłużnika

  Poszukiwanie majątku dłużnika

  19:47 05.06.2013 PORADA

  Jak komornik może poszukać majątku dłużnika? WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, egzekucja komornicza, zajęcie komornicze, majątek dłużnika
 • Plan spłaty wierzycieli a upadłość konsumencka

  Plan spłaty wierzycieli a upadłość konsumencka

  14:03 16.04.2013 PORADA

  Jaką wysokość raty do spłacenia ma dłużnik, który ogłosił upadłość konsumencką? WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik, spłata zadłużenia
 • Sprzedaż długu firmie windykacyjnej

  Sprzedaż długu firmie windykacyjnej

  11:53 15.04.2013 PORADA

  Czy można sprzedać wierzytelność firmie windykacyjnej w drodze cesji? WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż długów, sprzedaż wierzytelności, firmy windykacyjne, egzekucja długu
 • Jak ogłosić bankructwo firmy?

  Jak ogłosić bankructwo firmy?

  13:24 11.04.2013 PORADA

  Witam, Od 2011 r. września prowadzę własną działalność gospodarczą. Jest to pizzeria. Okres wynajmu lokum mam na 3 lata bez możliwości wypowiedzenia wcześniej. Niestety straciłem już płynność finansową. Prosiłem właściciela lokalu na zmniejszenie czynszu z 5 tysięcy zł ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość firmy, działalność gospodarcza, odpowiedzialność przedsiębiorcy, najem lokalu
 • Odsetki a sprzedaż długu do firmy windykacyjnej

  Odsetki a sprzedaż długu do firmy windykacyjnej

  11:23 19.03.2013 PORADA

  Czy firma windykacyjna ma prawo domagać się odsetek w przypadku sprzedaży długów? WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż długów, sprzedaż wierzytelności, odsetki za zwłokę, firmy windykacyjne
 • Postępowanie upadłościowe: zgromadzenie i rada wierzycieli

  Postępowanie upadłościowe: zgromadzenie i rada wierzycieli

  08:30 07.10.2011

  ... upadłościowy. Rada wierzycieli Kolejnym elementem, ściśle związanym ze zgromadzeniem wierzycieli jest rada wierzycieli. Jeżeli rada wierzycieli nie została powołana na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli, sędzia-komisarz, o ile uzna to za potrzebne, ustanowi radę wierzycieli oraz powoła jej członków. Na wniosek wierzycieli mających przynajmniej piątą ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, prawa wierzycieli, wierzyciele, uprawnienia wierzycieli
 • Uprawnienia wierzyciela w postępowaniu upadłościowym

  Uprawnienia wierzyciela w postępowaniu upadłościowym

  13:12 03.10.2011

  ... przedstawione zostały najważniejsze uprawnienia wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Sytuacja wierzyciela/powoda w zwykłym procesie cywilnym oraz wierzyciela uczestnika postępowania upadłościowego niejestbowiem taka sama. Wierzyciele powinni być świadomi odrębności rozwiązań Prawa Upadłościowego, by móc ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, prawa wierzycieli, wierzyciele, uprawnienia wierzycieli
 • Odpowiedzialność poręczyciela

  Odpowiedzialność poręczyciela

  13:41 05.09.2011

  Poręczenie jest instytucją kodeksu cywilnego o ugruntowanej praktyce, dość często wykorzystywaną w obrocie. Jego istota polega na tym, że poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Wierzyciel tym samym staje się uprawniony do dochodzenia zapłaty zabezpieczonej ... WIĘCEJ

  Tematy: poręczenie, poręczyciel, zobowiązania poręczyciela, odpowiedzialność poręczyciela
 • Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

  12:04 04.07.2011

  ... postępowanie upadłościowe stanowi formę cywilnej egzekucji generalnej, w której uczestniczy naraz wielu wierzycieli jednego dłużnika. Zgłaszając wierzytelność, wierzyciel musi pamiętać o zachowaniu wszystkich wymogów, jakie takiemu zgłoszeniu stawiają przepisy prawa upadłościowego i naprawczego. Dotyczy to zarówno formy zgłoszenia, jego treści, jak ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, prawo upadłościowe, prawo upadłościowe i naprawcze, masa upadłościowa
 • Wierzyciel może zaskarżyć wniosek dłużnika o podział majątku

  Wierzyciel może zaskarżyć wniosek dłużnika o podział majątku

  11:30 03.11.2010

  ... apelacyjny dostrzegł, że można przedstawić argumenty na rzecz stanowiska o możliwości zaskarżenia powództwem pauliańskim czynności procesowych, których celem jest pokrzywdzenie wierzycieli. SN zauważył, że potrzeba udzielania wierzycielom ochrony pauliańskiej zachodzi także w takich sytuacjach, w których do uszczuplenia majątku dłużnika dochodzi ... WIĘCEJ

  Tematy: podział majątku, prawa wierzycieli, wspólność majątkowa, wniosek dłużnika
 • Spółka komandytowa a odpowiedzialność wspólników

  Spółka komandytowa a odpowiedzialność wspólników

  13:18 09.12.2009

  ... , których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono tego prawa. Pozycja komplementariusza jest w istocie taka jak wspólnika w spółce jawnej, odpowiada ... ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz, tj. bez ograniczeń. Dla wierzycieli spółki komandytowej istotne znaczenie może mieć natomiast treść art. 113 ksh ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, zobowiązania spółki, wspólnicy spółki, umowa spółki
 • Prawa wierzycieli zrównane

  Prawa wierzycieli zrównane

  12:58 03.12.2009

  ... z umowy z dłużnikiem, ale również cesji wierzytelności, regresu, czynu niedozwolonego, bezpodstawnego wzbogacenia i innych. Nareszcie ma zakończyć się dyskryminacja całych grup wierzycieli, którzy bez uzasadnionych powodów nie mogli dotąd korzystać z usług BIG i dzięki temu odzyskiwać swoich słusznych należności, jednocześnie ostrzegając innych ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa wierzycieli, wierzyciele, udostępnianie informacji gospodarczych, BIG

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: