eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawa autorskie majątkowe
 • Umowa autorska i przeniesienie praw majątkowych

  Umowa autorska i przeniesienie praw majątkowych

  09:43 05.12.2018 PORADA

  Jak powinna być opodatkowana umowa autorska (umowa o dzieło 50% kosztów), zawarta z osobą mieszkająca i pracująca w innym państwie UE? Czy w takiej umowie powinny być jakieś szczególne zapisy? Czy jeżeli firma A będzie pisać artykuły dla firmy B i wystawiać jej faktury, a ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa autorska, umowa o dzieło, prawa autorskie, prawa autorskie majątkowe
 • Trzykrotność wynagrodzenia za zawinione naruszenie majątkowych praw autorskich niezgodne z Konstytucją

  Trzykrotność wynagrodzenia za zawinione naruszenie majątkowych praw autorskich niezgodne z Konstytucją

  00:40 27.08.2015

  ... zbyt głęboko w wolność majątkową podmiotów naruszających w sposób zawiniony autorskie prawa majątkowe. Rozwiązanie przyjęte w komentowanym przepisie stanowiło, zdaniem Trybunału, zbyt dotkliwą sankcję. W konsekwencji zapadłego wyroku podmiot, którego majątkowe prawa autorskie zostały naruszone w sposób zawiniony, został pozbawiony dochodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: naruszenie praw autorskich, prawa autorskie, prawa autorskie majątkowe, autorskie prawa majątkowe
 • Utwór, czyli co chroni prawo autorskie

  Utwór, czyli co chroni prawo autorskie

  00:15 13.08.2014

  ... jedną z najistotniejszych wskazówek interpretacyjnych w zakresie kwalifikacji przejawu ludzkiej aktywności będącej przedmiotem prawa autorskiego. Prawa na określony czas? Przysługujące twórcy prawa autorskie dzielą się na prawa osobiste i majątkowe. Prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem i są nieograniczone w czasie (w szczególności: prawo do ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, prawa autorskie majątkowe, utwór, ochrona praw autorskich
 • Wpisy na Facebook-u a prawa autorskie

  Wpisy na Facebook-u a prawa autorskie

  11:39 04.12.2013

  ... , który zdecyduje się zamieścić jakieś materiały na swoim profilu po pierwsze ponosi odpowiedzialność za ich „legalność” (umieszczanie treści, które naruszają prawa osób trzecich jest niezgodne z regulaminem i zabronione), a po drugie upoważnia FB do korzystania z tych materiałów. Z punktu widzenia autorskich praw majątkowych dochodzi ... WIĘCEJ

  Tematy: Facebook, prawa autorskie majątkowe, prawa autorskie, prawo autorskie
 • Lyrics, czyli prawa autorskie do tekstu piosenki

  Lyrics, czyli prawa autorskie do tekstu piosenki

  00:41 27.11.2013

  ... , ale te pominę. Mamy zatem najczęściej do czynienia z utworem, podlegającym ochronie na gruncie prawa autorskiego. Korzystanie i rozporządzanie z takiego utworu należy do uprawnień twórcy lub innej osoby, która nabyła autorskie prawa majątkowe (ewentualnie osób, które uzyskały odpowiednią licencję). Inne osoby nie są uprawnione do korzystania ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, utwory muzyczne, prawo do korzystania z utworów, ochrona praw autorskich
 • Prawo autorskie a prawo do projektu budowlanego

  Prawo autorskie a prawo do projektu budowlanego

  11:48 07.10.2013

  ... projektantem. Autorskie prawa majątkowe gasną co do zasady z upływem lat siedemdziesięciu od śmierci twórcy. Po upływie powołanego terminu każdy może swobodnie i nieodpłatnie korzystać z utworu pod warunkiem poszanowania praw osobistych twórcy, prawa do autorstwa, integralności i innych wskazanych w art. 16 PrAut. Majątkowe prawa autorskie z kolei ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, prawa majątkowe, prawa autorskie majątkowe, projekt budowlany
 • Prawa autorskie: współtwórca i jego uprawnienia

  Prawa autorskie: współtwórca i jego uprawnienia

  08:10 16.08.2013

  ... poszczególnym twórcom zależą ich uprawnienia i obowiązki dotyczące wspólnego prawa. Chodzi tu przede wszystkim o wielkość przypadających na współautorów pożytków i nakładów na wspólne prawo. W doktrynie podkreśla się, że ułamkowa wspólność praw nie rozciąga się na autorskie prawa osobiste do dzieła. Część z nich jest bowiem wykonywana ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, współtwórca, prawo autorskie, prawa autorskie majątkowe
 • Patent na wynalazek a ryczałt ewidencjonowany

  Patent na wynalazek a ryczałt ewidencjonowany

  12:40 01.08.2013

  ... ustawy. Brak jest zatem podstaw prawnych do opodatkowywania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów ze źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe, w tym zatem także przychodów uzyskiwanych z odpłatnego udostępniania praw do korzystania z wynalazku. Przychody te, pomniejszone o ewentualne koszty uzyskania przychodów, podlegają ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt od przychodów z najmu, forma opodatkowania, źródła przychodów podatkowych
 • Copyright levies czyli podatek od piractwa

  Copyright levies czyli podatek od piractwa

  01:10 21.07.2013

  Tak złośliwie określa się tzw. opłaty reprograficzne, nazywane też copyright levies. Słyszeliście o tym? Jeśli nie, to i tak na pewno odczuliście je, choćby przy okazji nabywania czystych nośników (dyski, pendrive itp.), albo korzystając z usług punktów ksero O co chodzi? Już wyjaśniam. Jak wiecie, zwielokrotnianie utworów chronionych prawem ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie majątkowe, prawa autorskie, zarządzanie prawami autorskimi, piractwo
 • Umowa wdrożeniowa i serwisowa - specyfika

  Umowa wdrożeniowa i serwisowa - specyfika

  00:11 13.06.2013

  ... jednak w samej umowie warto wskazać chociażby cel przygotowywanego oprogramowania. Prawa autorskie i ich przeniesienie Kluczowe znaczenie przy tworzeniu oprogramowania ma kwestia ... i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83) przewiduje, iż: Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3, ... WIĘCEJ

  Tematy: umowy informatyczne, umowa komputerowa, prawa autorskie, ochrona praw autorskich
 • Prawa autorskie: utwór architektoniczny, czy zwykły obiekt?

  Prawa autorskie: utwór architektoniczny, czy zwykły obiekt?

  00:11 10.06.2013

  ... rozwiązań konstrukcyjno-projektowych i dostosowania się do narzuconych wymogów. W doktrynie prawa autorskiego można spotkać się, z moim zdaniem słusznym poglądem, że nie każdy obiekt, budynek lub jego projekt jest przedmiotem prawa autorskiego, czyli utworem. Prawo autorskie nie chroni bowiem wszelkich wytworów intelektu, lecz jedynie te spośród ... WIĘCEJ

  Tematy: utwór architektoniczny, prawa autorskie, naruszenie praw autorskich, projekt budowlany
 • Prawa autorskie a umowa cywilnoprawna

  Prawa autorskie a umowa cywilnoprawna

  20:05 05.06.2013 PORADA

  Generalnie, z tego co mi wiadomo, w przypadku umowy o pracę i stworzeniu jakiegoś programu komputerowego prawa autorskie ma pracodawca. A co w przypadku jeśli pracownik jest zatrudniowny w oparciu o umowę cywilnoprawną np. zlecenie? WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowy cywilnoprawne, program komputerowy, prawa autorskie

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: