eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawa autorskie majątkowe
 • Zlecasz pracę freelancerom? Pamiętaj o prawach autorskich

  Zlecasz pracę freelancerom? Pamiętaj o prawach autorskich

  09:22 29.06.2023

  ... na osobiste i majątkowe. Prawa autorskie osobiste dają prawo do oznaczenia autorstwa pracy i przyznają autorowi prawo do decyzji o jej pierwszym udostępnieniu. Chronią nienaruszalność formy i treści dzieła. Są niezbywalne – autor nie może ich przekazać innej osobie oraz nikt nie może go ich pozbawić. Prawa autorskie majątkowe dają prawo ... WIĘCEJ

  Tematy: freelancer, freelancerzy, freelancing, prawa autorskie
 • Ustalenie podstawy opodatkowania konsorcjum - ważny podstawowy cel gospodarczy

  Ustalenie podstawy opodatkowania konsorcjum - ważny podstawowy cel gospodarczy

  11:55 14.10.2022

  ... wiodącemu, wraz z prawem do pełnego i nieograniczonego ich wykorzystania. Autorskie prawa majątkowe będą na niego przenoszone w ramach unijnego dofinansowania (jako zwrot ... za odrębnych podatników podatku od towarów i usług. W konsekwencji przenosząc prawa autorskie wytworzonych w ramach konsorcjum utworów z jednego przedsiębiorcy na drugiego, jak i ... WIĘCEJ

  Tematy: konsorcjum, umowa konsorcjum, opodatkowanie VAT, podatek VAT
 • Kiedy stosować podwyższone (autorskie) pracownicze koszty uzyskania przychodów?

  Kiedy stosować podwyższone (autorskie) pracownicze koszty uzyskania przychodów?

  00:02 04.08.2022

  ... bieżącej takiej jak helpdesk. Nabycie następcze Ustawa o prawie autorskim przewiduje możliwość, aby pracodawca i pracownik uzgodnili w umowie o pracę, iż majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego stworzonego (współtworzonego) przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracownikowi, a nie pracodawcy (art ... WIĘCEJ

  Tematy: podwyższone koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, KUP, koszty uzyskania przychodu
 • Umowa autorska i przeniesienie praw majątkowych

  Umowa autorska i przeniesienie praw majątkowych

  09:43 05.12.2018 PORADA

  Jak powinna być opodatkowana umowa autorska (umowa o dzieło 50% kosztów), zawarta z osobą mieszkająca i pracująca w innym państwie UE? Czy w takiej umowie powinny być jakieś szczególne zapisy? Czy jeżeli firma A będzie pisać artykuły dla firmy B i wystawiać jej faktury, a ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa autorska, umowa o dzieło, prawa autorskie, prawa autorskie majątkowe
 • Trzykrotność wynagrodzenia za zawinione naruszenie majątkowych praw autorskich niezgodne z Konstytucją

  Trzykrotność wynagrodzenia za zawinione naruszenie majątkowych praw autorskich niezgodne z Konstytucją

  00:40 27.08.2015

  ... zbyt głęboko w wolność majątkową podmiotów naruszających w sposób zawiniony autorskie prawa majątkowe. Rozwiązanie przyjęte w komentowanym przepisie stanowiło, zdaniem Trybunału, zbyt dotkliwą sankcję. W konsekwencji zapadłego wyroku podmiot, którego majątkowe prawa autorskie zostały naruszone w sposób zawiniony, został pozbawiony dochodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: naruszenie praw autorskich, prawa autorskie, prawa autorskie majątkowe, autorskie prawa majątkowe
 • Utwór, czyli co chroni prawo autorskie

  Utwór, czyli co chroni prawo autorskie

  00:15 13.08.2014

  ... jedną z najistotniejszych wskazówek interpretacyjnych w zakresie kwalifikacji przejawu ludzkiej aktywności będącej przedmiotem prawa autorskiego. Prawa na określony czas? Przysługujące twórcy prawa autorskie dzielą się na prawa osobiste i majątkowe. Prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem i są nieograniczone w czasie (w szczególności: prawo do ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, prawa autorskie majątkowe, utwór, ochrona praw autorskich
 • Wpisy na Facebook-u a prawa autorskie

  Wpisy na Facebook-u a prawa autorskie

  11:39 04.12.2013

  ... , który zdecyduje się zamieścić jakieś materiały na swoim profilu po pierwsze ponosi odpowiedzialność za ich „legalność” (umieszczanie treści, które naruszają prawa osób trzecich jest niezgodne z regulaminem i zabronione), a po drugie upoważnia FB do korzystania z tych materiałów. Z punktu widzenia autorskich praw majątkowych dochodzi ... WIĘCEJ

  Tematy: Facebook, prawa autorskie majątkowe, prawa autorskie, prawo autorskie
 • Lyrics, czyli prawa autorskie do tekstu piosenki

  Lyrics, czyli prawa autorskie do tekstu piosenki

  00:41 27.11.2013

  ... , ale te pominę. Mamy zatem najczęściej do czynienia z utworem, podlegającym ochronie na gruncie prawa autorskiego. Korzystanie i rozporządzanie z takiego utworu należy do uprawnień twórcy lub innej osoby, która nabyła autorskie prawa majątkowe (ewentualnie osób, które uzyskały odpowiednią licencję). Inne osoby nie są uprawnione do korzystania ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, utwory muzyczne, prawo do korzystania z utworów, ochrona praw autorskich
 • Prawo autorskie a prawo do projektu budowlanego

  Prawo autorskie a prawo do projektu budowlanego

  11:48 07.10.2013

  ... projektantem. Autorskie prawa majątkowe gasną co do zasady z upływem lat siedemdziesięciu od śmierci twórcy. Po upływie powołanego terminu każdy może swobodnie i nieodpłatnie korzystać z utworu pod warunkiem poszanowania praw osobistych twórcy, prawa do autorstwa, integralności i innych wskazanych w art. 16 PrAut. Majątkowe prawa autorskie z kolei ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, prawa majątkowe, prawa autorskie majątkowe, projekt budowlany
 • Prawa autorskie: współtwórca i jego uprawnienia

  Prawa autorskie: współtwórca i jego uprawnienia

  08:10 16.08.2013

  ... poszczególnym twórcom zależą ich uprawnienia i obowiązki dotyczące wspólnego prawa. Chodzi tu przede wszystkim o wielkość przypadających na współautorów pożytków i nakładów na wspólne prawo. W doktrynie podkreśla się, że ułamkowa wspólność praw nie rozciąga się na autorskie prawa osobiste do dzieła. Część z nich jest bowiem wykonywana ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, współtwórca, prawo autorskie, prawa autorskie majątkowe
 • Patent na wynalazek a ryczałt ewidencjonowany

  Patent na wynalazek a ryczałt ewidencjonowany

  12:40 01.08.2013

  ... ustawy. Brak jest zatem podstaw prawnych do opodatkowywania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów ze źródła przychodów, jakim są prawa majątkowe, w tym zatem także przychodów uzyskiwanych z odpłatnego udostępniania praw do korzystania z wynalazku. Przychody te, pomniejszone o ewentualne koszty uzyskania przychodów, podlegają ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt od przychodów z najmu, forma opodatkowania, źródła przychodów podatkowych
 • Prawa autorskie a umowa cywilnoprawna

  Prawa autorskie a umowa cywilnoprawna

  20:05 05.06.2013 PORADA

  Generalnie, z tego co mi wiadomo, w przypadku umowy o pracę i stworzeniu jakiegoś programu komputerowego prawa autorskie ma pracodawca. A co w przypadku jeśli pracownik jest zatrudniowny w oparciu o umowę cywilnoprawną np. zlecenie? WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowy cywilnoprawne, program komputerowy, prawa autorskie

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: