eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › porady księgowe
 • Zarządzanie magazynem z materiałami różnego pochodzenia

  Zarządzanie magazynem z materiałami różnego pochodzenia

  12:10 25.04.2023

  ... przedsiębiorstwo nie ma warunków ekonomicznych, aby zapewnić rozdzielenie towaru również pod względem pochodzenia, wówczas należy wystąpić do organu celnego o „księgowe rozróżnienie”. Księgowe rozróżnienie Procedura księgowego rozróżnienia została wpisana we wszystkie umowy o wolnym handlu, jakie podpisała Unia Europejska oraz w akt delegowany do ... WIĘCEJ

  Tematy: magazyn, zarządzanie magazynem, gospodarka magazynowa, towary handlowe
 • Wydatki na taksówki a koszty podatkowe

  Wydatki na taksówki a koszty podatkowe

  00:15 14.05.2007

  ... kosztów uzyskania przychodów. Powinieneś wiedzieć, że podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie konkretnej operacji gospodarczej. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych (obcych) ... „Aktualności księgowych” serwisu informacyjnego, w którym zawsze znajdziesz aktualne informacje, porady ... WIĘCEJ

  Tematy: wydatki na taksówki, koszty podatkowe, koszty przejazdu, porady księgowe
 • Faktura na zakup usługi hotelarskiej

  Faktura na zakup usługi hotelarskiej

  16:41 25.02.2007

  ... ust. 1 pkt 4, art. 109 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). „Wskazówki Księgowe” - praktyczne rozwiązania problemów związanych z podatkami, rachunkowością, ubezpieczeniami społecznymi i prawem pracy.WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, VAT naliczony, VAT należny, porady księgowe
 • Jak zaksięgować zakup i sprzedaż akcji

  Jak zaksięgować zakup i sprzedaż akcji

  14:03 07.01.2007

  ... , poz. 1674 z późn. zm.). • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.). „Wskazówki Księgowe” - praktyczne rozwiązania problemów związanych z podatkami, rachunkowością, ubezpieczeniami społecznymi i prawem pracy.WIĘCEJ

  Tematy: zakup akcji, sprzedaż akcji, akcje, porady księgowe
 • Instrumenty pochodne jako forma zabezpieczeń

  Instrumenty pochodne jako forma zabezpieczeń

  14:58 17.12.2006

  Przy ujmowaniu instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych istotną rolę spełnia dokumentacja zabezpieczeń. Jej brak powoduje, że instrumenty pochodne ewidencjonujesz tak jak inne instrumenty finansowe, które nabyłeś w celach handlowych. Dokumentacja zabezpieczeń powinna określać, co podlega zabezpieczeniu (wartość godziwa, przepływy pieniężne ... WIĘCEJ

  Tematy: instrumenty pochodne, instrumenty finansowe, dokumentacja zabezpieczeń, porady księgowe
 • Inwestycje krótkoterminowe w księgach rachunkowych

  Inwestycje krótkoterminowe w księgach rachunkowych

  14:01 02.12.2006

  Z inwestycjami masz do czynienia, gdy kupione przez Ciebie aktywa to w szczególności aktywa finansowe oraz nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez Twoją firmę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści. Podstawową przesłanką inwestycji musi być fakt, byś z nabytych aktywów - inwestycji - nie korzystał w ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestycje krótkoterminowe, porady księgowe, aktywa finansowe, zakup nieruchomości
 • Odłączenie części peryferyjnej od środka trwałego

  Odłączenie części peryferyjnej od środka trwałego

  00:03 25.11.2006

  Jak będą wyglądały księgowania w przypadku odłączenia od maszyny części peryferyjnej. Maszyna nie jest w pełni umorzona, znana jest wartość początkowa części peryferyjnej i jej umorzenie. Od jakiej wartości początkowej należy naliczać odpisy umorzeniowe po odłączeniu części peryferyjnej? Zobacz przykład liczbowy. Gdy odłącza się od środka trwałego ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, amortyzacja środków trwałych, odłączenie części peryferyjnej od środka trwałego, porady księgowe
 • Kaucja z tytułu najmu lokalu

  Kaucja z tytułu najmu lokalu

  13:29 13.09.2006

  Zawarcie umowy najmu lokalu bardzo często uzależnione jest od wpłacenia na rzecz wynajmującego kaucji. Kaucja ta stanowi zabezpieczenie roszczeń wynajmującego wobec najemcy o zapłatę, a w szczególności roszczeń dotyczących opłat czynszowych, odsetek, odszkodowań itp. W praktyce kaucja może być: zwrócona Ci jako najemcy - gdy po wygaśnięciu umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: kaucja, porady księgowe, wynajem mieszkania, najem lokalu
 • Jak zaksięgować obniżkę cen wyprodukowanych wyrobów

  Jak zaksięgować obniżkę cen wyprodukowanych wyrobów

  13:36 02.08.2006

  Jestem księgową w firmie produkcyjnej zajmującej się produkcją wyrobów gotowych. Ewidencję zapasów prowadzę na koncie "Produkty gotowe". Koszty natomiast rozliczam na koncie "Rozliczenie kosztów działalności podstawowej - produkcja". Produkty nasze na skutek długiego magazynowania utraciły swą wartość użytkową, dlatego zapadła decyzja o obniżeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: porady księgowe, produkty gotowe, koszty działalności podstawowej, obniżka cen wyprodukowanych wyrobów
 • Jak zaksięgować sprzedaż złomu?

  Jak zaksięgować sprzedaż złomu?

  01:24 25.07.2006

  Firma nasza uzyskała złom z likwidacji zbędnych materiałów. Mam wątpliwości, czy fakturę za sprzedaż złomu powinnam zaksięgować jako przychody ze sprzedaży czy jako pozostałe przychody operacyjne? Proszę zauważyć, że do celów bilansowych przychód uzyskany ze sprzedaży odzysków ze złomowania może stanowić: • przychód ze sprzedaży – przy sprzedaży ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż złomu, likwidacja zbędnych materiałów, przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: