eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od zamiany nieruchomości
 • Podatek dochodowy od (zbycia) zamiany nieruchomości

  Podatek dochodowy od (zbycia) zamiany nieruchomości

  13:30 30.06.2021

  ... 000 PLN). Wszystkie te nieruchomości spadkodawca nabył ponad 6 lat przed otwarciem spadku. Podatek od nabytego spadku został zapłacony. Dnia ... . 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw określonych w ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zamiany, podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, zamiana nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze zamiany w PIT

  Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze zamiany w PIT

  12:52 02.03.2021

  ... od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych, a także innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zamiany, podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, zamiana nieruchomości
 • Zamiana nieruchomości: wartość początkowa środka trwałego

  Zamiana nieruchomości: wartość początkowa środka trwałego

  13:24 01.09.2020

  ... zamienianych nieruchomości, zostanie ona dopłacona. Zakup wskazanego mieszkania nastąpił w celu jego wynajmu (długo bądź krótkoterminowego w zależności od zapotrzebowania rynku). Mieszkanie zostało uznane za środek trwały firmy Wnioskodawca zadał następujące pytania: 1. Czy powinien odprowadzić podatek dochodowy od zamiany mieszkania, jeżeli od ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zamiany, podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, zamiana nieruchomości
 • Kiedy zamiana nieruchomości z podatkiem dochodowym?

  Kiedy zamiana nieruchomości z podatkiem dochodowym?

  13:56 03.01.2017

  ... od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Art. 19 ust. 2 ustawy o PIT dodaje tutaj, że przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zamiany, podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, zamiana nieruchomości
 • Zamiana gruntów rolnych w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych

  Zamiana gruntów rolnych w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych

  10:20 02.04.2016

  ... w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych, a także innych rzeczy, u każdej ze stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub praw zbywanego w drodze zamiany. Konkludując sama umowa zamiany na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych podlega opodatkowaniu. W dalszej kolejności warto rozważyć kwestię zamiany ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, zamiana nieruchomości, podatek od zamiany nieruchomości
 • Zamiana i sprzedaż nieruchomości w podatku dochodowym

  Zamiana i sprzedaż nieruchomości w podatku dochodowym

  13:41 06.06.2014

  ... zamiany. Co się z kolei tyczy zasad opodatkowania takiego źródła przychodu, te zostały określone w art. 30e przytoczonej ustawy. Zgodnie z nim podatek dochodowy wynosi tutaj 19% podstawy obliczenia podatku, którą z kolei jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, zamiana nieruchomości, podatek od zamiany nieruchomości
 • Podatek dochodowy od zamiany nieruchomości

  Podatek dochodowy od zamiany nieruchomości

  09:20 21.10.2013

  ... , transakcja zamiany nieruchomości, na inną nieruchomość, stanowi formę odpłatnego zbycia. Jednocześnie, nabycie określonej nieruchomości od drugiej strony umowy, traktować należy jako odpłatne nabycie tego składnika majątku. Czynność taką należy więc rozliczać jako dwie odrębne czynności odpłatne: zbycie i nabycie nieruchomości, co potwierdzają ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, zamiana nieruchomości, podatek od zamiany nieruchomości
 • Zamiana mieszkania w podatku dochodowym

  Zamiana mieszkania w podatku dochodowym

  13:59 06.06.2012

  ... ) a poniesionymi kosztami. Podatek obliczany jest według stawki 19%. Możliwa ulga mieszkaniowa Do dochodu uzyskanego przez małżonków w drodze zamiany nieruchomości można stosować ulgę mieszkaniową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem zwolnione od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, w wysokości ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zamiana nieruchomości
 • Zmiana mieszkania? Uwaga na podatek dochodowy

  Zmiana mieszkania? Uwaga na podatek dochodowy

  13:36 28.02.2012

  ... od spadków i darowizn oraz udokumentowane nakładały, które zwiększyły wartość sprzedawanej nieruchomości, czyli tak samo jak przy nieruchomości, która została wcześniej kupiona mogą to być np. wydatki na remont. 19 % od dochodu w zeznaniu Gdy obliczony zostanie już dochód należy do niego zastosować stawkę 19% i obliczyć podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zamiana nieruchomości
 • Zamiana i sprzedaż nieruchomości a podatek

  Zamiana i sprzedaż nieruchomości a podatek

  07:27 02.01.2012

  ... zamiany nieruchomości (a nie wartość nabywanej nieruchomości) stanowi specyficznego rodzaju "cenę", jaką podatnik musi zapłacić za nabywaną nieruchomość. Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, zamiana nieruchomości

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: