eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odliczenia od podatku 2019
 • Ulga termomodernizacyjna: zakończenie budowy

  Ulga termomodernizacyjna: zakończenie budowy

  12:43 19.05.2020

  ... od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (art. 26h ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Kwota odliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Spłata kredytu bankowego poza ulgą termomodernizacyjną

  Spłata kredytu bankowego poza ulgą termomodernizacyjną

  13:44 11.05.2020

  ... na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w lipcu 2018 r. to nie przysługuje Mu możliwość odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych na spłatę w 2019 r. rat kredytu, z którego został sfinansowany ww. zakup oraz montaż. (…)” Pełną treść interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna: trzeba być (współ)właścicielem samochodu osobowego

  Ulga rehabilitacyjna: trzeba być (współ)właścicielem samochodu osobowego

  13:17 08.05.2020

  ... odliczenia od dochodu wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, którego nie jest właścicielem, gdyż samochód ten stanowi własność znajomego, z którym nie jest spokrewniona i nie pozostaje na jego utrzymaniu. Analiza cytowanego powyżej art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Czy zakup komputera bądź telefonu można rozliczyć w uldze rehabilitacyjnej?

  Czy zakup komputera bądź telefonu można rozliczyć w uldze rehabilitacyjnej?

  13:32 03.04.2020

  ... 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w podatku dochodowym od osób fizycznych za (przy spełnieniu pozostałych warunków niezbędnych do skorzystania z przedmiotowego odliczenia). Odliczenie wydatków poniesionych w 2019 r. na zakup ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Małżonek nie rozliczy ulgi termomodernizacyjnej

  Małżonek nie rozliczy ulgi termomodernizacyjnej

  13:42 01.04.2020

  ... podatku dochodowym od osób fizycznych kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Jakie nowe ulgi rozlicza przedsiębiorca na podatku liniowym?

  Jakie nowe ulgi rozlicza przedsiębiorca na podatku liniowym?

  12:07 18.03.2020

  ... 2019 przyniósł tutaj kolejne zmiany. Podstawą obliczenia podatku ... Odliczenia w PIT za 2019 r.: Ulga termomodernizacyjna. Jest to nowe odliczenie, które w systemie podatkowym pojawiło się z początkiem 2019 r. Podatnicy po raz pierwszy skorzystają z niego w PIT składanych za rok 2019 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek liniowy, podatek od firmy, formy opodatkowania, metody rozliczania podatków
 • Ulga termomodernizacyjna tylko na budynki jednorodzinne

  Ulga termomodernizacyjna tylko na budynki jednorodzinne

  11:51 18.03.2020

  ... odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.(…) Definicję budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o którym mowa w art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera art. 5a pkt 18b cytowanej ustawy. W myśl art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Kryterium dochodowe przy uldze prorodzinnej

  Kryterium dochodowe przy uldze prorodzinnej

  12:06 17.03.2020

  ... podatku). Skoro zatem przychody pełnoletniego dziecka przekroczyły wskazany limit 3 089 zł, to mimo ich zwolnienia od podatku rodzice nie skorzystają w stosunku do niego z ulgi prorodzinnej. Ulga zatem może im przysługiwać tylko na jedno dziecko. Niestety zdaniem organów podatkowych w takim przypadku małżonkowie na potrzeby odliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga na dzieci: zwrot przy małej kwocie podatku

  Ulga na dzieci: zwrot przy małej kwocie podatku

  10:25 13.03.2020

  ... od kwoty odliczonej z uwagi na zbyt małą wartość podatku (bądź jego brak), podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym – tzw. dodatkowy zwrot podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Dla ulgi termomodernizacyjnej wymagane są faktury VAT!

  Dla ulgi termomodernizacyjnej wymagane są faktury VAT!

  12:48 12.03.2020

  ... w 2019 r. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poniesionych wydatków na montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku mieszkalnym, którego jest właścicielem, w zeznaniu podatkowym składanym za 2019 r., z uwagi ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne

poprzednia  

1 2 3 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: