eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odliczenia od podatku 2019
 • Ulga rehabilitacyjna: opieka nad osobą niepełnosprawną

  Ulga rehabilitacyjna: opieka nad osobą niepełnosprawną

  13:40 06.11.2020

  ... . Natomiast w myśl ww. przepisu – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. - podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony ... pkt 1-3. Zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Dochody niepełnosprawnego dziecka wykluczają ulgę rehabilitacyjną u rodzica

  Dochody niepełnosprawnego dziecka wykluczają ulgę rehabilitacyjną u rodzica

  12:55 17.08.2020

  ... pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, ... Stosownie do treści art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego a ulga termomodernizacyjna

  Rozbudowa budynku mieszkalnego a ulga termomodernizacyjna

  13:42 04.08.2020

  ... podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki ˗ art. 26h ust. 6 wyżej wymienionej ustawy. Artykuł 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, że kwota odliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Przebudowa budynku mieszkalnego wyklucza ulgę termomodernizacyjną

  Przebudowa budynku mieszkalnego wyklucza ulgę termomodernizacyjną

  11:50 27.07.2020

  ... odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (art. 26h ust. 6 ww. ustawy). W myśl art. 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota odliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Wymiana pieca węglowego na gazowy w uldze rehabilitacyjnej

  Wymiana pieca węglowego na gazowy w uldze rehabilitacyjnej

  12:46 16.07.2020

  ... 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, ... jakiejkolwiek formie. Zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna tylko na leki przepisane przez lekarza specjalistę

  Ulga rehabilitacyjna tylko na leki przepisane przez lekarza specjalistę

  12:20 26.06.2020

  ... 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem odliczenia wydatków, o ... od dnia 4 sierpnia 2019 r. do dnia 11 sierpnia 2019 r. jako mieszczące się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą zostać odliczone od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • W uldze termomodernizacyjnej nie odliczysz wydatków sprzed 2019 r.

  W uldze termomodernizacyjnej nie odliczysz wydatków sprzed 2019 r.

  13:43 17.06.2020

  ... będą uprawniły go do odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zeznaniu podatkowym składanym za 2019 r. Zgodnie z powołanymi przepisami, odliczeniu podlegają udokumentowane fakturami VAT wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2019 r.(…) Natomiast przyjmując za Wnioskodawcą ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców

  Ulga prorodzinna po rozwodzie rodziców

  13:19 09.06.2020

  ... uprawniona do odliczenia pełnej ulgi prorodzinnej (córki nadal się uczą i nie pracują)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z przepisem art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) od podatku dochodowego obliczonego ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje nowych budynków mieszkalnych

  Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje nowych budynków mieszkalnych

  13:47 03.06.2020

  ... odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Docieplenie sufitów w uldze termomodernizacyjnej

  Docieplenie sufitów w uldze termomodernizacyjnej

  13:40 28.05.2020

  ... (docieplenie stropów) stanowiło przedsięwzięcie termomodernizacyjne, stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie miał możliwość odliczenia wydatków poniesionych po 1 stycznia 2019 r. w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te można bowiem uznać za wydatki na zakup materiałów ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Od którego roku mogę odliczyć faktury na termomodernizację?

  Od którego roku mogę odliczyć faktury na termomodernizację?

  15:46 22.02.2020 PORADA

  W 2017 roku dociepliłem dom i wymieniłem drzwi wejściowe. Czy mogę to odliczyć w zeznaniu za 2019 rok? WIĘCEJ

  Tematy: termomodernizacja, ulga termomodernizacyjna, odliczenia podatkowe, rozliczenia podatkowe

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: