eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ocena ryzyka
 • Ryzyko niewypłacalności Polski najniższe od dekady

  Ryzyko niewypłacalności Polski najniższe od dekady

  11:11 16.04.2018

  ... ocena niewypłacalności kraju, drugi czynnik wpływający na koszty finansowania krajowej gospodarki, też odgrywa pozytywną rolę. Jest ona obecnie na najniższym poziomie od 2008 r. CDS-y na rekordowo niskich poziomach Istnieje wiele metod wyceny ryzyka ... . Obawy agencji ratingowych dotyczące rosnącego ryzyka niewypłacalności, które zresztą na początku ... WIĘCEJ

  Tematy: CDS, ryzyko kredytowe, ocena ryzyka, rating Polski
 • Kredyt kupiecki nie redukuje opóźnień w płatnościach

  Kredyt kupiecki nie redukuje opóźnień w płatnościach

  10:56 09.02.2017

  ... rolno-spożywcza i handel detaliczny. Wydaje się, że firmy mają świadomość ryzyka, jakie generuje kredyt kupiecki. Większość przedsiębiorstw przebadanych przez Coface ... wzrostu opóźnień płatności, a tylko 12 proc. oczekuje ich spadku. Odzwierciedla to ocena ryzyka sektorowego Coface dla Polski, w ramach której budownictwo oceniane jest na najniższym ... WIĘCEJ

  Tematy: ocena ryzyka, ryzyko finansowe, działanie przedsiębiorstwa, ryzyko działalności gospodarczej
 • Ryzyko działalności gospodarczej wg branż IV kw. 2016

  Ryzyko działalności gospodarczej wg branż IV kw. 2016

  13:43 02.12.2016

  ... do września 2016 r. wzrost liczby pozwoleń na budowę spadł z +12,5 proc. do +2,3 proc. Poziom ryzyka w tym sektorze jest obecnie określany jako „wysoki”. Wzrost ryzyka kredytowego w Europie Poziom ryzyka kredytowego w Europie wzrasta mimo niewielkiego spadku liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw. W Europie Zachodniej nieznaczny spadek odnotował ... WIĘCEJ

  Tematy: ocena ryzyka, ryzyko finansowe, działanie przedsiębiorstwa, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Obligacje korporacyjne: Moody's i tak zaszkodzi rynkowi?

  Obligacje korporacyjne: Moody's i tak zaszkodzi rynkowi?

  13:28 17.05.2016

  ... wpływu czynników zewnętrznych, czyli nastawienia do nich ze strony kapitału zagranicznego. W tym ostatnim przypadku dominowały zmiany oceny ryzyka inwestowania w nasze obligacje, wynikające z postrzegania ryzyka dla całej grupy papierów państw zaliczanych do rynków wschodzących. Jednak w ostatnim czasie znaczenia nabierają dla nich specyficzne dla ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestowanie w obligacje, obligacje korporacyjne, Catalyst, rating Polski
 • Ryzyko działalności gospodarczej wg branż I kw. 2016

  Ryzyko działalności gospodarczej wg branż I kw. 2016

  13:19 18.04.2016

  ... niskie ceny ropy sprawiają, że ryzyko dla północnoamerykańskiego sektora energetycznego oceniono jako „bardzo wysokie”. Ocena ryzyka dla branży motoryzacyjnej w Ameryce Północnej również uległa zmianie i jest teraz na poziomie „średniego ryzyka” . Chociaż wzrost sprzedaży samochodów mógłby pozostać dodatni (choć nadal nieporównywalny z rokiem 2015 ... WIĘCEJ

  Tematy: ocena ryzyka, ryzyko finansowe, działanie przedsiębiorstwa, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Ryzyko działalności gospodarczej wg branż III kw. 2015

  Ryzyko działalności gospodarczej wg branż III kw. 2015

  11:29 22.10.2015

  ... dostosować się do „nowego standardu wzrostu”, dalekiego od notowanych kiedyś dwucyfrowych wartości. Spadek ryzyka w branży ICT Ocena sektora teleinformatycznego jest obecnie taka sama we wszystkich strefach geograficznych; wskaźnik ryzyka w Europie Zachodniej jest na poziomie „średnim”. Niższe koszty, w połączeniu z rozwojem nowych platform wideo ... WIĘCEJ

  Tematy: ocena ryzyka, ryzyko finansowe, działanie przedsiębiorstwa, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie ryzykiem: jak to robić efektywnie?

  Zarządzanie ryzykiem: jak to robić efektywnie?

  09:28 22.04.2015

  ... . Zapewnia to standaryzację w zakresie stosowanych metod analizy ryzyka, poziomu szczegółowości oraz wyceny ryzyka. Eksperci z danego obszaru znający od podszewki badaną dziedzinę, którzy są w stanie zidentyfikować i przeanalizować potencjalne źródła ryzyka. Pomiar konkretnego, zidentyfikowanego już ryzyka ma z reguły dwa wymiary: skutek, czyli ... WIĘCEJ

  Tematy: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, zarządanie, ocena ryzyka
 • Ryzyko działalności gospodarczej wg branż III kw. 2014

  Ryzyko działalności gospodarczej wg branż III kw. 2014

  11:45 28.11.2014

  ... ze średniego na niskie, głównie dzięki obniżce cen ropy i pozytywnym prognozom gospodarczym. Ocena dla Europy Zachodniej nie przedstawia się tak korzystnie. Wg Coface ostatnie miesiące br. pokazują wyraźną poprawę ryzyka sektorowego w Ameryce Północnej. Po krótkotrwałym kryzysie spowodowanym niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, który nastąpił ... WIĘCEJ

  Tematy: ocena ryzyka, ryzyko finansowe, działanie przedsiębiorstwa, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Ryzyko działalności gospodarczej wg branż IX 2014

  Ryzyko działalności gospodarczej wg branż IX 2014

  16:03 25.09.2014

  ... metalowym obserwujemy spadek cen stali. Od kwietnia branża ta, jako jedyny sektor azjatyckiej gospodarki znajduje się w grupie „bardzo wysokiego ryzyka”. Poziom ryzyka sektorowego nadal rośnie w branży budowlanej i papierniczo-drzewnej. Zagrożony malejącym popytem sektor budowlany staje dodatkowo w obliczu pogarszających się możliwości uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: ocena ryzyka, ryzyko finansowe, działanie przedsiębiorstwa, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Światowy przemysł: ryzyko zauważalnie mniejsze

  Światowy przemysł: ryzyko zauważalnie mniejsze

  13:05 22.04.2014

  ... widoczne są obszary utrzymującego się zwiększonego ryzyka. Kluczowym czynnikiem określającym zmiany ryzyka w 2014 roku będzie popyt. „Potrzeba ... ryzyka. Kluczowym czynnikiem określającym zmiany ryzyka w 2014 roku jest popyt Od połowy 2013 roku bilans zmian w zakresie oceny ryzyka poszczególnych sektorów uległ odwróceniu – liczba lepszych ocen ryzyka ... WIĘCEJ

  Tematy: wzrost gospodarczy, sytuacja gospodarcza, ocena ryzyka

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: