eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › obowiązki przedsiębiorców
 • Spis z natury w rocznym zeznaniu podatkowym

  Spis z natury w rocznym zeznaniu podatkowym

  13:02 21.04.2016

  Mimo iż w rocznej deklaracji podatkowej przedsiębiorca nie znajdzie oddzielnej rubryki przeznaczonej na wykazanie różnicy w stanie majątku jego firmy z przełomu roku, obliczając podatek za 2015 r. musi rozliczyć wartość remanentu. Trzeba go ująć w kosztach działalności. Podatek roczny należy ustalić uwzględniając w zestawieniu rocznych przychodów ... WIĘCEJ

  Tematy: spis z natury, podatek dochodowy, remanent końcowy, obowiązek podatkowy
 • Powrotna korekta kosztów w podatku dochodowym nadal występuje

  Powrotna korekta kosztów w podatku dochodowym nadal występuje

  13:12 18.02.2016

  Do końca 2015 r. podatnicy musieli stosować przepisy ustaw o podatkach dochodowych nakazujących dokonanie korekty kosztów w stosunku do tych zobowiązań, które do kosztów podatkowych zostały zaliczone, ale nie zostały uregulowane (czyli np. zapłacone). Obecnie regulacje prawne w tym zakresie zostały uchylone. Niemniej nadal trzeba pamiętać o ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy
 • Zawieszenie działalności gospodarczej: obowiązki przedsiębiorcy

  Zawieszenie działalności gospodarczej: obowiązki przedsiębiorcy

  13:03 15.01.2016

  ... za usługi wykonywane przed okresem zawieszenia. Może także wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa, np. wystawić duplikat faktury na żądanie kontrahenta ... typu deklaracjach. Zeznania roczne Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorców ze sporządzania zeznania i rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Płatność ... WIĘCEJ

  Tematy: swoboda działalności gospodarczej, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ułatwienia dla przedsiębiorców, bariery przedsiębiorczości
 • Sporządzenie i wycena spisu z natury na koniec 2015 r.

  Sporządzenie i wycena spisu z natury na koniec 2015 r.

  10:45 30.12.2015

  Remanent, zwany także spisem z natury lub inwentaryzacją, to nieodłączny element zamknięcia roku podatkowego przez przedsiębiorców. Podatnicy prowadzący KPIR powinni przygotować go na koniec roku oraz na pierwszy dzień stycznia. Jednak dla wielu podatników jest to ... WIĘCEJ

  Tematy: spis z natury, podatek dochodowy, remanent końcowy, obowiązek podatkowy
 • Zamknięcie roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

  Zamknięcie roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

  11:43 23.12.2015

  Koniec roku zbliża się dużymi krokami, w związku z czym przedsiębiorcy powinni przygotować się do zamknięcia roku 2015. Aby ustalić dochód za dany rok podatkowy, przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów musi sporządzić oraz wycenić spis z natury. Powinien także dokonać zamknięcia księgi. 31 grudnia każdego roku podatkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: spis z natury, podatek dochodowy, remanent końcowy, obowiązek podatkowy
 • Korekta kosztów gdy wygaśnięcie zobowiązań w drodze konfuzji

  Korekta kosztów gdy wygaśnięcie zobowiązań w drodze konfuzji

  13:11 21.10.2015

  Konfuzja (czyli sytuacja, gdy jedna z firm będąca wierzycielem, przejmie inną, wskutek czego stanie się ona dla danej wierzytelności zarówno wierzycielem jak i dłużnikiem) jest jednym z rodzajów wygasania zobowiązań. W przypadku jej wystąpienia nie należy stosować dla wzajemnych zobowiązań spółek (przejmującej i przejmowanej) przepisów o korekcie ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy
 • Zatory płatnicze: korekta kosztów zniknie z podatków w 2016 r.

  Zatory płatnicze: korekta kosztów zniknie z podatków w 2016 r.

  12:31 08.09.2015

  ... zatorów płatniczych i poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców. Niestety wprowadzone rozwiązania nie spełniły zakładanej funkcji. Prowadzenie rozliczeń na ich podstawie wiąże się bowiem z dodatkowymi obowiązkami o charakterze instrumentalnym, generując jednocześnie dodatkowe koszty dla przedsiębiorców. W efekcie przepisy te zamiast pomóc ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy
 • Obowiązkowe deklaracje VAT mimo zawieszenia działalności?

  Obowiązkowe deklaracje VAT mimo zawieszenia działalności?

  13:21 17.08.2015

  Korzystając z prawa do zawieszenia na jakiś czas działalności gospodarczej, warto pamiętać o konsekwencjach, jakie rodzi to w VAT. Generalnie można uniknąć obowiązku przedkładania fiskusowi deklaracji VAT-owskich, ale sporo zdarzeń w trakcie zawieszenia będzie rodziło obowiązek złożenia druku. Do obowiązków każdego czynnego VAT-owca należy ... WIĘCEJ

  Tematy: swoboda działalności gospodarczej, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ułatwienia dla przedsiębiorców, bariery przedsiębiorczości
 • Zapłata zobowiązań nie pozwala na ponowną korektę kosztów

  Zapłata zobowiązań nie pozwala na ponowną korektę kosztów

  13:20 17.08.2015

  ... wyniku łączenia się: 1. osób prawnych, 2. osobowych spółek handlowych, 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych -wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. W myśl art. 93 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy
 • Wystaw weksel i nie martw się korektą kosztów w podatku dochodowym

  Wystaw weksel i nie martw się korektą kosztów w podatku dochodowym

  13:44 16.07.2015

  Jak uniknąć korekty kosztów w przypadku, gdy płatności za kupione towary czy usługi nie zostaną uregulowane w terminach określonych w ustawach o podatkach dochodowych? Zamienić swoje zobowiązanie handlowe na zobowiązanie finansowe, udokumentowane wekslem własnym. Prawidłowość takiego postępowania potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodów, koszty uzyskania przychodu, koszty podatkowe, podatek dochodowy

poprzednia  

1 2 3 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: