eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kod tytułu ubezpieczenia
 • Ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia zus

  Ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia zus

  08:34 15.06.2022 PORADA

  Dzień dobry, wyrejestrowałem się z ubezpieczeń z powodu zmiany kodu ubezpieczenia, jak mam się ponownie zarejestrować? Czy muszę to zrobić przez cdeig? WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie zdrowotne, zgłoszenie do ubezpieczeń, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, składki ZUS
 • Kod tytułu ubezpieczenia 051000 na początku prowadzenia działalności

  Kod tytułu ubezpieczenia 051000 na początku prowadzenia działalności

  16:28 06.07.2016 PORADA

  Witam, potrzebuje porady w takiej sprawie: kilka miesięcy po rozpoczęciu prowadzenia działalności zmieniłam kod tytułu ubezpieczenia z 0570 00 (preferencyjne składki) na kod 0510 00 (składki dla każdego przedsiębiorcy). Czy jeśli świadomie zrezygnowałam z tego kodu i ze składek, to ... WIĘCEJ

  Tematy: kod tytułu ubezpieczenia, działalność gospodarcza, preferencyjne składki ZUS, niski ZUS
 • Zgłoszenie z kodem 011100

  Zgłoszenie z kodem 011100

  11:41 17.02.2016 PORADA

  Jakich osób dotyczy kod 011100, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepisów szczególnych nie podlegaja ubezpieczeniom zdrowotnym? WIĘCEJ

  Tematy: kod tytułu ubezpieczenia, ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • ZUS - kody

  ZUS - kody

  09:14 13.02.2015 PORADA

  Witam, do 31.01.2015 opłacałam skladki ZUS preferencyjne, od 01.02.2015 muszę już opłacać w pełnej wysokości. Czy muszę do ZUS składać jakieś dodatkowego formularze, czy po prostu za luty składając deklarację zmienić kod tytułu ubezpieczenia? WIĘCEJ

  Tematy: niski ZUS, preferencyjne składki ZUS, wysoki ZUS, kod tytułu ubezpieczenia
 • Kto płaci składki społeczne w czasie 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego i jaki jest kod ZUS?

  Kto płaci składki społeczne w czasie 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego i jaki jest kod ZUS?

  18:28 24.09.2013 PORADA

  Kto płaci składki społeczne w czasie 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego, jaki jest kod ZUS. Pracodawca zatrudnia 30 osób. Jaka jest podstawa naliczenia składek? WIĘCEJ

  Tematy: wysokość składek ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, składki ZUS, urlop ojcowski
 • Składki ZUS od stypendium sportowego policjanta

  Składki ZUS od stypendium sportowego policjanta

  17:00 08.05.2013 PORADA

  Witam! Mam problem z oskładkowaniem stypendysty sportowego, który jest jednocześnie funkcjonariuszem policji. Stypendium sportowe wypłacane jest przez polski związek sportowy na podstawie decyzji ministra sportu. ZUS twierdzi, że funkcjonariusz policji nie ma tytułu do ubezpieczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, stypendium sportowe, policjant, ubezpieczenie emerytalne
 • Oskładkowanie świadczenia dla pracownicy na urlopie wychowawczym

  Oskładkowanie świadczenia dla pracownicy na urlopie wychowawczym

  14:38 14.02.2013 PORADA

  Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym otrzymała z ZFŚS świadczenie w wysokości 500 zł. W wyniku kontroli ZUS wszystkie świadczenia pracowników z ZFŚS zostały oskładkowane - w tym też na urlopach wychowawczych. Czy ten przychód należy oskładkować na ubezpieczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: kod tytułu ubezpieczenia, urlop wychowawczy, świadczenia z ZFŚS, składki ZUS
 • Pracownik niepełnosprawny z rentą socjalną a kod tytułu ubezpieczenia

  Pracownik niepełnosprawny z rentą socjalną a kod tytułu ubezpieczenia

  00:10 18.09.2012

  ... dochodu uprawniającego do jej otrzymania. Odpowiedź: Prawidłowy kod tytułu ubezpieczeń pracownika, który ma prawo do renty ... tytułu ubezpieczenia należy wpisać cyfrę "0", ponieważ renta socjalna nie jest rentą w rozumieniu przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Szósta cyfra w kodzie tytułu ubezpieczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: pracownik niepełnosprawny, renta socjalna, ubezpieczenie pracownika, ubezpieczenie pracownika niepełnosprawnego
 • Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia pracownika niepełnosprawnego

  Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia pracownika niepełnosprawnego

  13:50 30.03.2012

  ... zgłoszenia do ubezpieczeń zawierającego prawidłowy kod tytułu ubezpieczenia. Oznaczenie stopnia niepełnosprawności jest wykazywane jako szósty znak w kodzie tytułu ubezpieczenia. Zmiana w tym zakresie wymaga zmiany stosowanego przez płatnika składek dla danego ubezpieczonego kodu tytułu ubezpieczenia. W celu dokonania zmiany oznaczenia stopnia ... WIĘCEJ

  Tematy: kod tytułu ubezpieczenia, kod ubezpieczenia, ZUS ZWUA, płatnik składek
 • Zmiany w zgłoszeniu do ubezpieczeń

  Zmiany w zgłoszeniu do ubezpieczeń

  13:06 14.09.2011

  ... kod tytułu ubezpieczenia. W związku z uzyskaniem przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, należy tą osobę wyrejestrować z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z dniem uzyskania prawa do renty, a następnie zarejestrować z tym samym dniem z nowym kodem tytułu ubezpieczenia. Jako kod tytułu ubezpieczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: zgłoszenie do ubezpieczeń, kod tytułu ubezpieczenia, wyrejestrowanie z ubezpieczeń
 • Nowe kody tytułów ubezpieczeń

  Nowe kody tytułów ubezpieczeń

  13:56 01.06.2011

  ... sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych ... wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, oprócz punktu dotyczącego nowych kodów ubezpieczenia właściwych dla niań, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie przepisów art. 50—53 ... WIĘCEJ

  Tematy: kod ubezpieczenia, kod tytułu ubezpieczenia, zgłoszenie do ubezpieczeń, ubezpieczenie społeczne
 • Kod tytułu ubezpieczenia emeryta

  Kod tytułu ubezpieczenia emeryta

  13:09 13.10.2010

  ... , służy piąty znak kodu tytułu ubezpieczenia. W przypadku pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury, nie ma natomiast orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, kod tytułu ubezpieczenia, który należy wpisać do formularza ZUS ZUA, to 01 10 10. Wymieniony w treści pytania kod 25 00 to kod zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, kod tytułu ubezpieczenia, prawo do emerytury


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: