eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kary dla firm
 • Przekazał kilkadziesiąt opon do eko-ogrodu. Dostał ponad milion złotych kary

  Przekazał kilkadziesiąt opon do eko-ogrodu. Dostał ponad milion złotych kary

  14:11 28.09.2022

  ... na przedsiębiorcę karę w wysokości 1 128 604 złotych plus odsetki. Z pomocą dla przedsiębiorcy ruszył Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP. wstępując w postępowanie przed Samorządowym ... jego celowościowej analizy? Jeżeli uznamy, że urzędnicy mogą nakładać milionowe kary w oderwaniu od zdrowego rozsądku i bez żadnych proporcji co do wagi przewinienia ... WIĘCEJ

  Tematy: opony, używane opony, kary dla przedsiębiorców, kary dla firm
 • Umowa dystrybucyjna niezgodna z prawem konkurencji

  Umowa dystrybucyjna niezgodna z prawem konkurencji

  08:05 13.10.2016

  ... dla przedsiębiorców, którzy podpisują tego rodzaju umowy? Nic innego, jak pojawienie się ogromnego ryzyka w nałożeniu na nich dotkliwych kar finansowych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mogą one bowiem wynosić nawet 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary ... zostali oni zastrzeżeni dla dostawcy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa dystrybucyjna, prawo konkurencji, klauzule niedozwolone, czyn nieuczciwej konkurencji
 • Kara pieniężna za naruszenie prawa konkurencji obejmie również kierownictwo firmy

  Kara pieniężna za naruszenie prawa konkurencji obejmie również kierownictwo firmy

  09:57 19.02.2016

  ... porozumienia antykonkurencyjne stanowią najistotniejsze zagrożenie dla konkurencji na rynku właściwym. Na marginesie należy zauważyć, że ustawa OKiK nadaje kompetencję Prezesowi UOKiK do nakładania na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy kary pieniężnej w wysokości do pięćdziesięciokrotności ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo konkurencji, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, nieuczciwa konkurencja, kary dla firm
 • UOKiK: PGNiG ograniczało konkurencję

  UOKiK: PGNiG ograniczało konkurencję

  13:04 27.01.2014

  ... , czy informacji o ilości odbiorców, którzy zdecydowali się na zmiany w kontraktach lub nie skorzystali z takiej możliwości. Wydanie decyzji zobowiązaniowej jest korzystne dla rynku sprzedaży gazu w Polsce oraz jego liberalizacji, ponieważ pozwala na szybsze wyeliminowanie praktyk ograniczających konkurencję. Decyzja jest już prawomocna, co ... WIĘCEJ

  Tematy: UOKiK, ochrona konkurencji, Urząd Ochrony konkurencji i Konsumentów, kary dla firm
 • Kary finansowe dla przedsiębiorców

  Kary finansowe dla przedsiębiorców

  13:45 03.02.2012

  ... w różnych instytucjach czy też regulowania podatków i opłat. Niedopełnianie obowiązków związanych z funkcjonowaniem firmy może skutkować dla przedsiębiorcy nałożeniem grzywny bądź innej kary pieniężnej. Wysokie kary finansowe Obecnie wiele instytucji kontrolnych upoważnionych jest do nakładania na przedsiębiorców naruszających obowiązujące przepisy ... WIĘCEJ

  Tematy: kary finansowe, kary pieniężne, kary dla przedsiębiorców, łamanie przepisów
 • PZU Życie przegrało z UOKiK

  PZU Życie przegrało z UOKiK

  13:29 18.02.2011

  Praktyki spółki PZU na Życie w zakresie grupowych ubezpieczeń pracowniczych naruszają konkurencję - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję UOKiK. Utrzymana została również kara 50 mln złotych nałożona na przedsiębiorcę. Wyrok sądu dotyczy decyzji z października 2007 roku. Urząd ustalił wówczas, że spółka PZU na Życie, (PZU Życie ... WIĘCEJ

  Tematy: UOKiK, kary UOKiK, nieuczciwa konkurencja, nieuczciwe praktyki
 • UOKiK ukarał PZU Życie

  UOKiK ukarał PZU Życie

  13:32 21.12.2010

  ... przez ubezpieczyciela stosowania niedozwolonej praktyki jeszcze podczas prowadzonego postępowania i aktywne współdziałanie, zostały uwzględnione okoliczności łagodzące mające wpływ na zmniejszenie kary. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do sądu. Jednocześnie wszystkim konsumentom mającym problem z ubezpieczycielami UOKiK ... WIĘCEJ

  Tematy: UOKiK, kary UOKiK, kary dla firm, naruszenie praw konsumentów
 • Intrum Justitia ukarana przez UOKiK

  Intrum Justitia ukarana przez UOKiK

  10:32 17.11.2010

  ... rok wcześniej. Aby odzyskać należność wierzyciele mogą zwrócić się do firm windykacyjnych. Z doświadczeń UOKiK wynika, że nie zawsze respektują one prawa ... odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd stale analizuje działania firm windykacyjnych. Jesienią ubiegłego roku Prezes UOKiK zakwestionowała praktyki stosowane przez spółkę ... WIĘCEJ

  Tematy: UOKiK, kary UOKiK, kary dla firm, rzecznicy praw konsumenta
 • UOKiK: PTC ukarana za utrudnianie kontroli

  UOKiK: PTC ukarana za utrudnianie kontroli

  11:32 10.11.2010

  ... zawarcia ograniczającego konkurencję porozumienia dotyczącego telewizji mobilnej. Dla pozyskania dowodów kluczowy jest bowiem element zaskoczenia w trakcie ... odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie w sprawie nałożenia kary na drugiego z przedsiębiorców, któremu został postawiony zarzut utrudniania kontroli – spółkę ... WIĘCEJ

  Tematy: UOKiK, kary UOKiK, kary dla firm, kontrola UOKiK
 • UOKiK wymierza kolejne kary

  UOKiK wymierza kolejne kary

  14:00 05.11.2010

  ... jest eliminowanie niedozwolonych praktyk na rynkach lokalnych, gdzie naruszenia przepisów, choć wolniej dostrzegalne z punktu widzenia całej gospodarki, są bardzo uciążliwe dla konsumentów. Jest to możliwe dzięki strukturze organizacyjnej Urzędu i istnieniu dziewięciu delegatur UOKiK. Ich działania nie ograniczają się jednak wyłącznie do ... WIĘCEJ

  Tematy: UOKiK, kary UOKiK, kary dla firm, rzecznicy praw konsumenta

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: