eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › e-sądownictwo
 • Sądy na odległość, czyli sprawy cywilne w czasach pandemii COVID-19

  Sądy na odległość, czyli sprawy cywilne w czasach pandemii COVID-19

  13:09 09.12.2020

  Jeszcze niespełna rok temu nikt nie wyobrażał sobie regularnego rozpoznawania spraw cywilnych w całości na posiedzeniach niejawnych, częstego składania przez świadków zeznań na piśmie oraz przeprowadzania rozpraw odmiejscowionych i wydawania wyroków na posiedzeniach niejawnych. Obecnie tego typu praktyki stanowią standard ukształtowany przez ... WIĘCEJ

  Tematy: sądy, sądownictwo, e-sądownictwo, posiedzenie niejawne
 • Sąd Arbitrażowy Online już działa

  Sąd Arbitrażowy Online już działa

  09:15 13.02.2019

  W Polsce można już skorzystać z arbitrażu online. Właśnie rozpoczął działalność Sąd Arbitrażowy Online OAC (Online Arbitration Court). Postępowanie od początku do końca jest prowadzone elektronicznie, a Sąd jest dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Rozstrzyga też spory z kontrahentami z zagranicy. Na czym polega rewolucyjność i ... WIĘCEJ

  Tematy: Sąd Arbitrażowy Online, sąd arbitrażowy, e-sądownictwo, e-sąd
 • Udzielanie informacji przez sądy teraz drogą mailową

  Udzielanie informacji przez sądy teraz drogą mailową

  13:32 29.02.2016

  W zeszłym roku zaszły istotne zmiany w zakresie udzielania przez sądy informacji, a w szczególności informacji o stanie sprawy. Zgodnie z nowymi przepisami sądy są zobowiązane udzielać odpowiedzi na zapytania skierowane drogą mailową. Forma elektroniczna stała się w zasadzie podstawową formą składania zapytań i udzielania odpowiedzi. Dotychczas o ... WIĘCEJ

  Tematy: sądy, sądownictwo, e-sądownictwo, e-administracja
 • E-sądy do poprawki

  E-sądy do poprawki

  00:20 27.03.2013

  Przyjęte ostatnio przez Sejm propozycje zmian w funkcjonowaniu e-sądów dotyczą przede wszystkim spraw, które rozstrzygane są bez udziału i wiedzy dłużnika. Poprawki zakładają m.in., że obowiązkiem komornika będzie poinformowanie osoby zadłużonej o przysługujących jej prawach, gdy podstawę postępowania egzekucyjnego będzie stanowił nakaz zapłaty. ... WIĘCEJ

  Tematy: e-sąd, e-sądownictwo, odzyskiwanie długów, postępowanie egzekucyjne
 • E-sąd nie zawsze sprawiedliwy

  E-sąd nie zawsze sprawiedliwy

  08:41 12.03.2013

  Ogólnopolski e-sąd (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) z siedzibą w Lublinie rozpoczął działalność w styczniu 2010 roku. Do tej pory przeszło przez niego ponad 4,6 mln spraw, co zaowocowało wydaniem blisko 3,8 mln nakazów zapłaty. EPU zostało przewidziane przez ustawodawcę jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w ... WIĘCEJ

  Tematy: e-sąd, e-sądownictwo, odzyskiwanie długów, postępowanie egzekucyjne
 • E-sąd: elektroniczne postępowanie upominawcze

  E-sąd: elektroniczne postępowanie upominawcze

  12:25 09.09.2011

  Elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. "EPU") zostało wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) na mocy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 26 poz. 156 z 2009 roku). Zostało ono wprowadzone jako odrębne postępowanie w sprawach, w których stan ... WIĘCEJ

  Tematy: elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie upominawcze, postępowanie elektroniczne, e-sąd
 • Nadanie klauzuli wykonalności

  Nadanie klauzuli wykonalności

  12:21 02.09.2011

  Niektóre wydarzenia powodują, że zarówno w trakcie postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego dochodzi do zmiany po stronie powoda, pozwanego, wierzyciela czy dłużnika. Taka zmiana ma miejsce, gdy np. spółka przekształca się w inną spółkę, jedna ze stron umiera, a w jej miejsce wstępują spadkobiercy, wierzyciel przenosi wierzytelność na osobę ... WIĘCEJ

  Tematy: elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie upominawcze, postępowanie egzekucyjne, postępowanie elektroniczne
 • EPU - elektroniczne postępowanie upominawcze

  EPU - elektroniczne postępowanie upominawcze

  12:15 12.04.2011

  Założeniami projektu ustawy wprowadzającej elektroniczne postępowanie upominawcze (dalej: EPU) było przede wszystkim sprawniejsze rozpoznawanie spraw. Co za tym idzie - odciążenie wymiaru sprawiedliwości głównie w drobnych, nieskomplikowanych sprawach. Od dnia 1 stycznia 2010 r. możemy, korzystając ze strony e-sądu (www.e-sad.gov.pl) wnieść pozew. ... WIĘCEJ

  Tematy: elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie upominawcze, e-sąd, e-sądownictwo
 • E-sądy nie przyspieszyły dochodzenia roszczeń

  E-sądy nie przyspieszyły dochodzenia roszczeń

  12:37 25.08.2010

  Wprowadzenie od 1 stycznia br. elektronicznego postępowania upominawczego (EPU) spowodowało, że znacznie wzrosła liczba spraw kierowanych do sądów. Niestety nie wpłynęło to znacząco ani na szybkość orzekania w sprawach uproszczonych, ani też na czas trwania egzekucji komorniczej. Dlatego wymiar sprawiedliwości nie może już dłużej zwlekać ze ... WIĘCEJ

  Tematy: e-sądownictwo, e-sąd, elektroniczne postępowanie upominawcze, odzyskiwanie wierzytelności
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze od 2010

  Elektroniczne postępowanie upominawcze od 2010

  11:33 30.12.2009

  Od nowego roku, tj. 2010, zacznie obowiązywać tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze. - Każde usprawnienie polskiego sądownictwa jest ze wszech miar godne pochwały - mówią eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich. KPP podaje, iż dzięki nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, wraz z początkiem nowego roku polscy przedsiębiorcy otrzymają ... WIĘCEJ

  Tematy: elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie upominawcze, e-sąd, e-sądownictwo


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: