eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dokumenty finansowo-księgowe
 • Ustawa o rachunkowości: dokumenty księgowe

  Ustawa o rachunkowości: dokumenty księgowe

  12:53 16.09.2010

  Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: Spółka z o.o. ma zamiar dokupić program komputerowy do obiegu elektronicznego faktur. Czy zgodne będzie z ustawą o rachunkowości nie zamieszczanie na rewersie oryginału faktury opisu, kontroli pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, dekretu oraz zatwierdzam do wypłaty? Powyższe informacje ma zamiar ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumenty finansowo-księgowe, rachunkowość, dokument księgowy, dowód księgowy
 • Na sprzedaż nieruchomości faktura VAT

  Na sprzedaż nieruchomości faktura VAT

  12:05 06.10.2008

  Jeżeli firma posiada jakąś nieruchomość, którą zamierza sprzedać i dokonując tej czynności działa w charakterze podatnika VAT - musi tę sprzedaż odpowiednio udokumentować fakturą VAT. Co istotne, powyższe jest niezależne od tego, czy sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu, czy też korzystała ze zwolnienia od VAT (art. 106 uptu). Jeśli przy ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż nieruchomości, faktura VAT, faktura, dowody księgowe
 • Jak wypełnić druk ZUS Rp-7

  Jak wypełnić druk ZUS Rp-7

  13:52 16.07.2008

  Środkiem dowodowym potwierdzającym wysokość osiąganego przez pracownika wynagrodzenia z tytułu wykonywania zatrudnienia w ramach stosunku pracy jest m.in. zaświadczenie zakładu pracy (pracodawcy) wystawione według wzoru ustalonego przez ZUS. Wzór tego zaświadczenia ZUS określił w formularzu ZUS Rp-7 "Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu". ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS Rp-7, dokumenty finansowo-księgowe, zaświadczenia ZUS, dokumentacja płacowa
 • Dowód księgowy musi być wydrukowany

  Dowód księgowy musi być wydrukowany

  12:34 03.01.2008

  ... oświadczenie woli związane z wykonywanymi przez bank czynnościami bankowymi, a bank ma obowiązek w sposób należyty utworzyć, utrwalić, przekazać, przechowywać i zabezpieczać dokumenty sporządzone na elektronicznych nośnikach informacji przez swoich klientów. Wobec tego zarzut pominięcia w/w artykułu nie zasługuje na uwzględnienie. Z przedstawionego ... WIĘCEJ

  Tematy: PKPiR, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, dowód księgowy
 • Kto może wystawiać zaświadczenia ZUS Rp-7

  Kto może wystawiać zaświadczenia ZUS Rp-7

  14:10 15.04.2007

  Czy księgowa świadcząca usługi firmie w ramach swojego biura może podpisywać dokumenty finansowo-księgowe wynikające z obsługi księgowej tej firmy na podstawie upoważnienia jej właściciela? Chodzi o spór z kadrami o podpisywanie zaświadczenia ZUS Rp-7 wystawianego przez kadry. ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS Rp-7, prowadzenie ksiąg rachunkowych, zaświadczenia ZUS, dokumenty finansowo-księgowe
 • Archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych

  Archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych

  00:41 10.03.2007

  ... należy archiwizować poszczególne dokumenty finansowo-księgowe, z uwzględnieniem dokumentacji inwentaryzacyjnej? Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Kopie dokumentów, tj.: księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania ... WIĘCEJ

  Tematy: archiwizacja dokumentów, dokumenty finansowo-księgowe, rachunkowość, dokument księgowy


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: