eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › czynności zwolnione z opodatkowania
 • Od remontu drogi spółdzielnia mieszkaniowa odliczy VAT

  Od remontu drogi spółdzielnia mieszkaniowa odliczy VAT

  13:54 22.06.2020

  ... tej nieruchomości, a więc posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych (eksploatacja i utrzymanie lokali mieszkalnych - czynności zwolnione z podatku VAT), jak i o innym przeznaczeniu np. lokale użytkowe czy garaże (czynności opodatkowane podatkiem VAT). Właściciele garaży, proporcjonalnie do metrażu, wnoszą opłaty na fundusz remontowy, które ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Sprzedaż części nieruchomości w drodze licytacji komorniczej w VAT

  Sprzedaż części nieruchomości w drodze licytacji komorniczej w VAT

  12:36 21.02.2020

  ... dla celów zarobkowych. Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej ... WIĘCEJ

  Tematy: czynności zwolnione z opodatkowania, zwolnienia podatkowe VAT, zwolnienie z VAT, opodatkowanie VAT
 • Sprzedaż rozpoczętej budowy domu poza podatkiem VAT

  Sprzedaż rozpoczętej budowy domu poza podatkiem VAT

  13:53 01.10.2019

  ... ust. 2 ustawy nie można podmiotu dokonującego dostawy uznać za podatnika VAT z tytułu wykonywania takiej czynności. Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że dla opodatkowania danej czynności konieczne jest, aby wykonał ją podmiot, który w tym wypadku będzie działał jako podatnik. Definicja działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: czynności zwolnione z opodatkowania, zwolnienia podatkowe VAT, zwolnienie z VAT, opodatkowanie VAT
 • Pozwolenie na rozbiórkę: sprzedaż gruntu niezabudowanego czy zabudowanego?

  Pozwolenie na rozbiórkę: sprzedaż gruntu niezabudowanego czy zabudowanego?

  13:23 22.07.2019

  ... takiego gruntu będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości. Sprzedaż gruntu budowlanego lub zabudowanego będzie co do zasady objęta stawką 23%. Jednak prawdziwym wyzwaniem staje się dla podatników ustalenie sposobu opodatkowania dostawy gruntów, na których znajdują się obiekty ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT
 • Dzielisz grunt na sprzedaż i go reklamujesz? Zapłacisz podatek VAT

  Dzielisz grunt na sprzedaż i go reklamujesz? Zapłacisz podatek VAT

  13:54 15.04.2019

  ... usług o zbliżonym charakterze. Podkreślić także należy, że w kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania ... , nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu do tej konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku od towarów i ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT
 • Proporcja i prewspółczynnik w deklaracji VAT 2019

  Proporcja i prewspółczynnik w deklaracji VAT 2019

  13:50 21.02.2019

  ... z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT >„…do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, wyłączenie z VAT, sprzedaż zwolniona z VAT, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Warunki zabudowy i podział działki = zapłata VAT od sprzedaży?

  Warunki zabudowy i podział działki = zapłata VAT od sprzedaży?

  13:04 11.02.2019

  ... oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest również, czy w świetle zaprezentowanego we ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT
 • VAT od sprzedaży gruntu: ważne postępowanie zbywcy

  VAT od sprzedaży gruntu: ważne postępowanie zbywcy

  13:28 14.12.2018

  ... czynności opodatkowanych, przy czym czynności te winny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza, tj. wszelką działalnością producentów, handlowców i osób świadczących usługi, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Warunkiem opodatkowania danej czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT
 • Kiedy sprzedaż gruntu budowlanego opodatkowana VAT?

  Kiedy sprzedaż gruntu budowlanego opodatkowana VAT?

  12:54 30.11.2018

  ... się z kilku działek gruntów, objętych jedną księgą wieczystą, lecz przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT będzie każda z tych działek odrębnie lub części ... ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. W myśl art. 43 ust. ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT
 • Prewspółczynnik VAT: Fiskus interpretuje przepisy na swoją korzyść

  Prewspółczynnik VAT: Fiskus interpretuje przepisy na swoją korzyść

  10:05 13.08.2018

  "Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej" (art. 16 ust. 2 Konstytucji RP). Jego jednostki organizacyjne, świadcząc odpłatne usługi, stają się podatnikami VAT. Część usług wykonują jednak nieodpłatnie, w ramach realizacji zadań publicznoprawnych. Rozdzieleniu dla potrzeb podatku VAT działalności w ramach tych dwóch sfer ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, wyłączenie z VAT, sprzedaż zwolniona z VAT, czynności zwolnione z opodatkowania

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: