eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › czynności zwolnione z opodatkowania
 • Proporcjonalne odliczenie podatku VAT: kiedy stosować i jak obliczyć współczynnik oraz prewspółczynnik VAT?

  Proporcjonalne odliczenie podatku VAT: kiedy stosować i jak obliczyć współczynnik oraz prewspółczynnik VAT?

  12:14 27.12.2021

  ... się zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, tj. na podstawie rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, w stosunku do całkowitego obrotu, a więc także z uwzględnieniem czynności zwolnionych. Innymi słowy, podatnik musi ustalić proporcję sprzedaży opodatkowanej do całkowitej sprzedaży. Dane ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, wyłączenie z VAT, sprzedaż zwolniona z VAT, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Termomodernizacja bloków mieszkalnych bez odliczenia podatku VAT

  Termomodernizacja bloków mieszkalnych bez odliczenia podatku VAT

  13:24 16.11.2021

  ... właścicieli lokali (w tym na fundusz remontowy). Opłaty te są zwolnione z podatku VAT. Spółdzielnia zamierza pozyskać środki finansowe z Wojewódzkiego ... i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Licytacja komornicza ciągnika siodłowego firmy z podatkiem VAT

  Licytacja komornicza ciągnika siodłowego firmy z podatkiem VAT

  14:00 08.10.2021

  ... on obowiązany przed dniem: 1. zawieszenia działalności gospodarczej albo 2. rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej − zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności. W myśl art. 96 ust. 9g ustawy, podatnik, o którym mowa w ust. 9a ... WIĘCEJ

  Tematy: czynności zwolnione z opodatkowania, zwolnienia podatkowe VAT, zwolnienie z VAT, opodatkowanie VAT
 • Zwolnienie (strony) z VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

  Zwolnienie (strony) z VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

  13:13 25.06.2021

  ... hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Opodatkowaniu podlegają także czynności zmiany powyższych umów powodujące podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Opodatkowanie PCC a VAT PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki oraz ich zmiany w zakresie, w jakim są opodatkowane ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, podatek PCC, opodatkowanie PCC, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Nieruchomość wykorzystywana w firmie: korekta odliczenia VAT

  Nieruchomość wykorzystywana w firmie: korekta odliczenia VAT

  13:13 16.06.2021

  ... z nabyciem lub wytworzeniem, a nie z remontami i utrzymaniem nieruchomości. Korekty nie trzeba robić w sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje nieruchomość jedynie do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, jak i zwolnionych. W takich sytuacjach zastosowanie znajdą przepisy art. 90 i 91 ww. ustawy. Korektę należy wykonać jedynie, gdy zmienia ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, wyłączenie z VAT, sprzedaż zwolniona z VAT, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Licytacja komornicza działki zabudowanej z 23% podatkiem VAT?

  Licytacja komornicza działki zabudowanej z 23% podatkiem VAT?

  13:25 27.08.2020

  ... jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle ... WIĘCEJ

  Tematy: czynności zwolnione z opodatkowania, zwolnienia podatkowe VAT, zwolnienie z VAT, opodatkowanie VAT
 • Od remontu drogi spółdzielnia mieszkaniowa odliczy VAT

  Od remontu drogi spółdzielnia mieszkaniowa odliczy VAT

  13:54 22.06.2020

  ... tej nieruchomości, a więc posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych (eksploatacja i utrzymanie lokali mieszkalnych - czynności zwolnione z podatku VAT), jak i o innym przeznaczeniu np. lokale użytkowe czy garaże (czynności opodatkowane podatkiem VAT). Właściciele garaży, proporcjonalnie do metrażu, wnoszą opłaty na fundusz remontowy, które ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Sprzedaż części nieruchomości w drodze licytacji komorniczej w VAT

  Sprzedaż części nieruchomości w drodze licytacji komorniczej w VAT

  12:36 21.02.2020

  ... dla celów zarobkowych. Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej ... WIĘCEJ

  Tematy: czynności zwolnione z opodatkowania, zwolnienia podatkowe VAT, zwolnienie z VAT, opodatkowanie VAT
 • Sprzedaż rozpoczętej budowy domu poza podatkiem VAT

  Sprzedaż rozpoczętej budowy domu poza podatkiem VAT

  13:53 01.10.2019

  ... ust. 2 ustawy nie można podmiotu dokonującego dostawy uznać za podatnika VAT z tytułu wykonywania takiej czynności. Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że dla opodatkowania danej czynności konieczne jest, aby wykonał ją podmiot, który w tym wypadku będzie działał jako podatnik. Definicja działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: czynności zwolnione z opodatkowania, zwolnienia podatkowe VAT, zwolnienie z VAT, opodatkowanie VAT
 • Pozwolenie na rozbiórkę: sprzedaż gruntu niezabudowanego czy zabudowanego?

  Pozwolenie na rozbiórkę: sprzedaż gruntu niezabudowanego czy zabudowanego?

  13:23 22.07.2019

  ... takiego gruntu będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości. Sprzedaż gruntu budowlanego lub zabudowanego będzie co do zasady objęta stawką 23%. Jednak prawdziwym wyzwaniem staje się dla podatników ustalenie sposobu opodatkowania dostawy gruntów, na których znajdują się obiekty ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT

 

1 2 ... 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: