eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › czynności prawne
 • 18 lat a zdolność do czynności prawnych

  18 lat a zdolność do czynności prawnych

  14:26 13.08.2013 PORADA

  Czy zdolnosć do czynności prawnych przysługuje dopiero po ukończeniu 18 roku życia? WIĘCEJ

  Tematy: pełnoletność, czynności prawne
 • Czy e-mail stanowi skuteczne powiadomienie pisemne?

  Czy e-mail stanowi skuteczne powiadomienie pisemne?

  00:30 30.06.2013

  ... W przypadku, gdy dla danej czynności normy prawne lub strony w umowie zastrzegły formę pisemną pod rygorem nieważności, to jej niezachowanie będzie skutkowało tym, że dana czynność będzie bezwzględnie nieważna, a zatem nie wywoła żadnych skutków prawnych. Jeśli przepisy lub strony umowy zastrzegają dokonanie czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: czynności prawne, formy czynności prawnych, oświadczenie woli, złożenie oświadczenia woli
 • Ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej

  Ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej

  09:31 03.04.2013 PORADA

  Czy i kiedy można ubezwłasnowolnić częściowo osobę dorosłą? WIĘCEJ

  Tematy: ubezwłasnowolnienie, ubezwłasnowolnienie częściowe, zdolność do czynności prawnych, czynności prawne
 • Formy czynności prawnych i skutki ich niezachowania

  Formy czynności prawnych i skutki ich niezachowania

  11:41 29.11.2012

  ... , że jeżeli przepisy prawne zastrzegają dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa wyraźnie przewiduje rygor nieważności. Odmiennie kształtują się skutki niezachowania innej formy szczególnej. Jeżeli przepisy prawne przewidują dla danej czynności prawnej inną od ... WIĘCEJ

  Tematy: czynności prawne, formy czynności prawnych, oświadczenie woli, złożenie oświadczenia woli
 • Osoba fizyczna a osoba prawna

  Osoba fizyczna a osoba prawna

  13:45 06.04.2012

  ... osoby prawnej następuje najczęściej z chwilą wykreślenia jej z właściwego rejestru. Przy czym, osoby prawne nie mogą zostać pozbawione i ograniczone w zdolności do czynności prawnych, co oznacza, że mają one pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych. Oznaczeniami indywidualizującymi każdą osobę fizyczną są m.in. imię i nazwisko, płeć ... WIĘCEJ

  Tematy: osoba fizyczna, osoba prawna, osobowość prawna, czynności prawne
 • Ubezwłasnowolnienie częściowe i jego skutki

  Ubezwłasnowolnienie częściowe i jego skutki

  12:48 19.03.2012

  ... częściowego jest ograniczenie zdolności do czynności prawnych osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. Taka osoba może, co do zasady, dokonywać czynności prawnych, przez które zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoimi prawami, za zgodą jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Ponadto, może ona dokonywać czynności, do ważności których ustawa nie ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezwłasnowolnienie, ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie częściowe, forma czynności prawnej
 • Ubezwłasnowolnienie całkowite i jego skutki

  Ubezwłasnowolnienie całkowite i jego skutki

  13:08 15.03.2012

  ... roku życia. W określonych sytuacjach, wskazanych poniżej, uzasadnione jest ubezwłasnowolnienie całkowite osoby posiadającej chociażby ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza ono odebranie takiej osobie zdolności do czynności prawnych. Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie, czynności prawne, forma czynności prawnej


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: