eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › forma czynności prawnej
 • Ubezwłasnowolnienie częściowe i jego skutki

  Ubezwłasnowolnienie częściowe i jego skutki

  12:48 19.03.2012

  ... częściowego jest ograniczenie zdolności do czynności prawnych osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. Taka osoba może, co do zasady, dokonywać czynności prawnych, przez które zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoimi prawami, za zgodą jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Ponadto, może ona dokonywać czynności, do ważności których ustawa nie ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezwłasnowolnienie, ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie częściowe, forma czynności prawnej
 • Ubezwłasnowolnienie całkowite i jego skutki

  Ubezwłasnowolnienie całkowite i jego skutki

  13:08 15.03.2012

  ... roku życia. W określonych sytuacjach, wskazanych poniżej, uzasadnione jest ubezwłasnowolnienie całkowite osoby posiadającej chociażby ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza ono odebranie takiej osobie zdolności do czynności prawnych. Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie, czynności prawne, forma czynności prawnej
 • Elektroniczne oświadczenie woli

  Elektroniczne oświadczenie woli

  10:41 27.12.2010

  ... wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)”. Wymaganie dokonania czynności prawnej w formie szczególnej (pisemnej, z datą pewną ... WIĘCEJ

  Tematy: elektroniczne oświadczenie woli, oświadczenie woli, forma czynności prawnej, złożenie oświadczenia woli
 • Oświadczenie woli: kiedy traci ważność?

  Oświadczenie woli: kiedy traci ważność?

  13:28 04.06.2010

  ... czynności prawnej. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych powinno być złożone bezpośrednio drugiej stronie stosunku prawnego: w razie błędu – przed upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – przed upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał, przy czym forma ... WIĘCEJ

  Tematy: ważność oświadczenia woli, oświadczenie woli, postępowanie sądowe, złożenie oświadczenia woli
 • Zastaw rejestrowy na udziałach tylko w formie pisemnej

  Zastaw rejestrowy na udziałach tylko w formie pisemnej

  13:40 28.01.2009

  ... udziału, czy też wystarczająca jest zwykła forma pisemna przewidziana, zgodnie z art. 182 ust. 2 k.s.h., dla udzielania przez zarząd zgody na zastawienie udziału? Zgodnie z art. 63 § 2 kodeksu cywilnego (zwanego dalej „k.c.”), jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej ... WIĘCEJ

  Tematy: zastaw rejestrowy, zastaw rejestrowy na udziałach, forma czynności prawnej, zastawienie udziału


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: