eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ważność oświadczenia woli
 • Czy wspólnik spółki handlowej może uchylić się od skutków oświadczenia woli?

  Czy wspólnik spółki handlowej może uchylić się od skutków oświadczenia woli?

  13:14 31.10.2017

  ... wspólnika od oświadczenia woli o przystąpieniu do spółki i wniesieniu wkładu w wyniku np. złożenia tego oświadczenia pod wpływem błędu bądź wywołanego podstępem, należy zauważyć dwa podstawowe skutki takiego działania: w pierwszej kolejności nastąpi utrata statusu wspólnika przez osobę, która złożyła takie wadliwe oświadczenie woli o przystąpieniu ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, oświadczenie woli wspólnika, ważność oświadczenia woli, wady oświadczenia woli
 • Oświadczenie woli a nieodbieranie korespondencji

  Oświadczenie woli a nieodbieranie korespondencji

  09:11 22.05.2015

  ... . Zarówno skuteczność, jak i moment samego doręczenia przesyłki i złożenia oświadczenia woli zależą od okoliczności faktycznych danego przypadku. Nie da się zatem kategorycznie stwierdzić, że zawsze ta sama chwila będzie rozumiana jako data złożenia oświadczenia woli. Takie rozwiązanie stwarza bowiem jedynie pewne domniemanie, że oświadczenie danej ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli, korespondencja sądowa
 • Wady oświadczenia woli - błąd

  Wady oświadczenia woli - błąd

  00:55 23.10.2014

  ... od skutków prawnych oświadczenia woli zachodzi nie tylko wtedy, gdy błąd dotyczy okoliczności faktycznych, ale także wówczas, gdy dotyczy okoliczności prawnych. W sterze oświadczeń woli adresowanych do innego podmiotu błąd musi być wywołany przez ten podmiot. Warunkiem uchylenia się od skutków złożenia oświadczenia woli pod wpływem ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, wady oświadczenia woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli
 • Anulowanie oświadczenia woli

  Anulowanie oświadczenia woli

  10:21 08.03.2013 PORADA

  Czy oświadczenie złożone pod wpływem groźby można uznać za nieważne i w jaki sposób to zrobić? WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, złożenie oświadczenia woli, ważność oświadczenia woli, wady oświadczenia woli
 • Wady oświadczenia woli: brak świadomości lub swobody

  Wady oświadczenia woli: brak świadomości lub swobody

  11:32 13.03.2012

  ... - są przejawem woli (chęci osiągnięcia określonego skutku) osób w nich uczestniczących. Dlatego też prawo cywilne określa skutki tzw. wad oświadczenia woli, tzn. sytuacji, w których wyrażenie woli przez osobę biorącą udział w czynności prawnej zostało w określony sposób zakłócone. Jedną ze wspomnianych wad oświadczenia woli, jest brak świadomości ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli, wady oświadczenia woli
 • Wady oświadczenia woli - pozorność

  Wady oświadczenia woli - pozorność

  14:01 28.02.2012

  ... woli a jedynie stworzeniem pozoru, że fikcyjna czynność została dokonana. Prawo cywilne traktuje złożenie oświadczenia dla pozoru, jako jedną z tzw. wad oświadczenia woli i określa skutki, jakie wiążą się ze złożeniem takiego oświadczenia ... ), ma na celu ukrycie innej czynności prawnej. Wówczas ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, ważność oświadczenia woli, wady oświadczenia woli
 • Składanie oświadczenia woli

  Składanie oświadczenia woli

  12:55 19.08.2011

  ... poz. 1176 ze zm.). Oświadczenie wysłane pocztą elektroniczną Sporo oświadczeń wysyłanych jest pocztą elektroniczną. Moment złożenia oświadczenia w formie elektronicznej został uregulowany w art. 61 § 2 K. c. Zgodnie z nim oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli, elektroniczne oświadczenie woli
 • Uchylenie się od skutków podatkowych oświadczenia woli

  Uchylenie się od skutków podatkowych oświadczenia woli

  12:54 06.07.2011

  ... cywilnoprawnych. Organy akceptują zniesienie skutków złożonego oświadczenia woli, ale z reguły w innym momencie, aniżeli wynika to z przepisów kodeksu cywilnego. Przyjmują bowiem, że zniesienie skutków następuje w momencie złożenia oświadczenia woli o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli. Takie podejście może rodzić praktyczne komplikacje ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, ważność oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli
 • Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

  Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

  12:40 05.05.2011

  ... oświadczenia woli w przepisanym prawem terminie, oświadczenia te są od początku bezwzględnie nieważne, co oznacza że skutki ich nieważności rozciągają się na czas sprzed złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia. Jeżeli zaś osoba uprawniona nie uchyli się w terminie od skutków prawnych oświadczenia woli ... WIĘCEJ

  Tematy: oświadczenie woli, złożenie oświadczenia woli, ważność oświadczenia woli
 • Elektroniczne oświadczenie woli

  Elektroniczne oświadczenie woli

  10:41 27.12.2010

  ... k.c. zd. drugie, odwołanie oświadczenia woli jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Skuteczne odwołanie oświadczenia woli należy zrównać z brakiem złożenia tego oświadczenia. Komunikacja za pośrednictwem Internetu jest jednak tak szybka, iż w praktyce odwołanie oświadczenia woli przed lub równocześnie z samym ... WIĘCEJ

  Tematy: elektroniczne oświadczenie woli, oświadczenie woli, forma czynności prawnej, złożenie oświadczenia woli
 • Oświadczenie woli: kiedy traci ważność?

  Oświadczenie woli: kiedy traci ważność?

  13:28 04.06.2010

  ... prawna była nieodpłatna. Groźba, jako wada oświadczenia woli, polega na zachowaniu się grożącego stwarzającym stan zagrożenia po stronie innej osoby w celu wymuszenia od niej określonego oświadczenia woli, co skutkuje powstaniem po stronie osoby składającej oświadczenie woli obawy ograniczającej możliwość swobodnego podjęcia decyzji. W celu ... WIĘCEJ

  Tematy: ważność oświadczenia woli, oświadczenie woli, postępowanie sądowe, złożenie oświadczenia woli


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: