eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podatek od odszkodowania
 • czy od otrzymanego odszkodowania za szkodę w kombajnie zbożowym zapłacę PDOOP

  czy od otrzymanego odszkodowania za szkodę w kombajnie zbożowym zapłacę PDOOP

  13:05 19.10.2021 PORADA

  Otrzymaliśmy odszkodowanie za szkodę na kombajnie zbożowym. Czy mogę ten przychód zwolnić z PDOOP na podstawie art. 17 ust. pkt 54a. WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, wypłata odszkodowania, odszkodowanie za szkodę, podatek od odszkodowania
 • Wypłata odszkodowania nie zawsze jest przychodem podatkowym

  Wypłata odszkodowania nie zawsze jest przychodem podatkowym

  13:00 15.01.2021

  ... później niż dzień: 1. wystawienia faktury albo 2. uregulowania należności”. Zdaniem Wnioskodawcy, kwota otrzymanego odszkodowania winna zostać uznana jako zapłata za nieuregulowaną przez kontrahenta fakturę (należność) i nie stanowi samodzielnego, oderwanego od wystawionej faktury zdarzenia, które może być uznane jako samodzielne zdarzenie. Wręcz ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, przychody podatkowe, działalność gospodarcza, opodatkowanie odszkodowań
 • Rekompensata za zajmowany lokal jest przychodem podatkowym

  Rekompensata za zajmowany lokal jest przychodem podatkowym

  13:40 04.08.2020

  ... od tej gminy roszczenie odszkodowawcze. Natomiast, jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 35, ze zm.), wolne od podatku dochodowego są odszkodowania ... Wnioskodawczyni, od którego winna obliczać zryczałtowany podatek dochodowy, będzie stanowić wyłącznie kwota otrzymana od Najemcy tytułem ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od odszkodowania, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, podatek od najmu
 • Odszkodowanie z gminy za brak lokalu zastępczego z podatkiem dochodowym

  Odszkodowanie z gminy za brak lokalu zastępczego z podatkiem dochodowym

  13:25 04.06.2020

  ... zadał pytanie, czy podatek powinien zapłacić od całego otrzymanego świadczenia czy też jedynie odszkodowania za utracone korzyści? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od odszkodowania, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, podatek od najmu
 • Odszkodowanie rolnicze z podatkiem dochodowym?

  Odszkodowanie rolnicze z podatkiem dochodowym?

  13:56 28.10.2019

  ... od otrzymanych odszkodowań należy zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od ... opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według zasad określonych w ustawie. Zatem odszkodowania otrzymane za ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, działy specjalne, działy specjalne produkcji rolnej, przychody podatkowe
 • Likwidacja ogrodu działkowego: odszkodowanie z podatkiem PIT?

  Likwidacja ogrodu działkowego: odszkodowanie z podatkiem PIT?

  13:41 03.07.2019

  ... Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy od otrzymanego odszkodowania z tytułu utraty prawa własności naniesień budowlanych i nasadzeń roślinnych na Rodzinnych Ogrodach Działkowych, jeśli powodem wywłaszczenia jest przywrócenie przez Skarb Państwa prawa własności poprzedniemu właścicielowi, musi zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, kupno domu, rozliczenia podatkowe
 • Podatek za odszkodowanie z tytułu niedotrzymania umowy deweloperskiej

  Podatek za odszkodowanie z tytułu niedotrzymania umowy deweloperskiej

  12:44 20.02.2019 PORADA

  Witam, w 2018 r. otrzymałam odszkodowanie 9 tys. zł od dewelopera za opóźnienie w odbiorze nieruchomości (tramin został przekroczony o 3 miesiace z winy dewelopera). W roku 2019 r. otrzymałam do rozliczenia PIT i konieczność zapłaty podatku od kwoty odszkodowania ok. 1500 zł. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: zakup mieszkania od dewelopera, mieszkanie od dewelopera, deweloper, odszkodowanie
 • Likwidacja szkody z OC z czy bez podatku VAT?

  Likwidacja szkody z OC z czy bez podatku VAT?

  08:39 19.02.2017

  ... odszkodowania, które otrzymuje poszkodowany nieprowadzący działalności gospodarczej (konsument). Należy jednak podkreślić, że taka osoba bez względu na wybrany wariant likwidacji szkody (faktura/kosztorys) poniesie koszt związany z podatkiem od ... , w jakim poszkodowany może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od odszkodowania, likwidacja szkody, rozliczenie VAT, odliczenie VAT
 • Podatek od odszkodowania

  Podatek od odszkodowania

  10:39 31.12.2016 PORADA

  Mąż prowadzi działalność (1-osobową). Do końca 2014 roku rozliczał się liniowo. Od 1.01.2015 chciał zmienić sposób opodatkowania na według skali, żeby była możliwość wspólnego rozliczenia małżeństwa (ja pracuję na etacie). Księgowa zapomniała złożyć odpowiedni dokument ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od odszkodowania, jednoosobowa działalność gospodarcza, forma opodatkowania, podatek liniowy
 • Rekompensata pieniężna za wadę ukrytą mieszkania od dewelopera. Czy wystąpi podatek?

  Rekompensata pieniężna za wadę ukrytą mieszkania od dewelopera. Czy wystąpi podatek?

  14:43 11.02.2016 PORADA

  Witam, nabyłem od dewelopera mieszkanie, w którym ujawniła się wada ukryta. Po wielu perturbacjach, deweloper zaproponował mi wypłatę określonej rekompensaty pieniężnej za powyższą wadę, w zamian za zrzeczenie się przyszłych roszczeń do niej oraz za odstąpienie od jej ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno mieszkania, mieszkanie od dewelopera, rekompensata, wady ukryte
 • Podatek od odszkodowania

  Podatek od odszkodowania

  18:57 26.11.2015 PORADA

  We wrześniu 2015, decyzją sądu, otrzymałam odszkodowanie za nieruchomość zabraną na rzecz Skarbu Państwa, na mocy dekretu Bieruta. Proszę o odpowiedź, czy jestem zobowiązana zapłacić podatek od otrzymanej kwoty? WIĘCEJ

  Tematy: podatek od odszkodowania, wyrok sądu, Skarb Państwa, dekret Bieruta
 • Odszkodowanie od gminy to nie przychód z najmu a z innych źródeł

  Odszkodowanie od gminy to nie przychód z najmu a z innych źródeł

  13:20 12.05.2015

  ... go przez tych lokatorów, wnioskodawca nie mógł wynająć. Dlatego też wystąpił on do sądu z powództwem o zasądzenie odszkodowania od gminy. To zakończyło się przyznaniem i wypłatą przez gminę odszkodowania będącego substytutem czynszu z najmu zajmowanego pokoju. W lutym 2015 r. odszkodowanie to wpłynęło na rachunek bankowy wnioskodawcy. Zadał ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od odszkodowania, przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, podatek od najmu
 • Podatek od odszkodowania

  Podatek od odszkodowania

  13:52 22.04.2015 PORADA

  Witam, posiadam gospodarstwo rybackie, w którym duże szkody wyrządziły bobry i w związku z tym mam pytanie: czy w momencie przyznania mi odszkodowania za zniszczenia mam płacić podatek od tej kwoty? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: podatek od odszkodowania, bobry, gospodarstwo rybackie, odszkodowanie za szkodę


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: