eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Koniunktura przemysłowa IV 2013

Koniunktura przemysłowa IV 2013

2013-04-23 13:51

Przeczytaj także: Koniunktura przemysłowa II 2013


W kwietniu 7,4% badanych przedsiębiorstw deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem odsetek ten wyniósł 7,7%). Największe trudności sygnalizowane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (56% w kwietniu br., 50% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosło znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 32% do 42%).

W kwietniu spośród badanych przedsiębiorstw 4,5% deklaruje, że nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (przed rokiem 4,1%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (71% w kwietniu br., 77% przed rokiem). W porównaniu z kwietniem ub. r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 28% do 45%) oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 43% do 56%).

Ogólny klimat koniunktury według województw (dane wg siedziby przedsiębiorstwa)

W kwietniu w większości województw podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego zgłaszają pozytywne opinie dotyczące koniunktury. Negatywnie koniunkturę oceniają jedynie jednostki z siedzibą w województwie łódzkim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim. W porównaniu do ocen formułowanych w marcu podmioty zarejestrowane w poszczególnych województwach oceniają koniunkturę gorzej. Wyłącznie jednostki mające siedzibę w województwie zachodniopomorskim, lubelskim i dolnośląskim odnotowały poprawę ocen koniunktury w stosunku do ubiegłego miesiąca.
W kwietniu koniunkturę negatywnie oceniają jednostki prowadzące działalność w zakresie budownictwa ze wszystkich województw. Najbardziej pesymistyczne oceny formułują jednostki zarejestrowane w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, natomiast najmniej – warmińsko-mazurskim i małopolskim.

fot. mat. prasowe

Przetwórstwo przemysłowe i budownictwo - koniunktura wg województw

W kwietniu w większości województw podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego zgłaszają pozytywne opinie dotyczące koniunktury.


W kwietniu, w podziale wojewódzkim, większość podmiotów negatyw-nie ocenia koniunkturę w handlu hurtowym. Najbardziej pesymistyczne oceny, lecz mniej negatywne niż w marcu, zgłaszają jednostki z województwa pomorskiego. Najkorzystniej koniunkturę oceniają podmioty zarejestrowane w województwie kujawsko-pomorskim i mazowieckim.

W kwietniu większość jednostek ocenia koniunkturę w handlu detalicznym negatywnie. Jedynie podmioty zarejestrowane w województwie wielkopolskim zgłaszają nieznacznie pozytywne oceny w tym zakresie. Najbardziej pesymistyczne oceny sygnalizują jednostki z województw łódzkiego oraz podlaskiego.

W większości województw podmioty z sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają w kwietniu koniunkturę niekorzystnie. Najgorsze oceny w tym zakresie zgłaszają jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim oraz śląskim.

Najbardziej korzystne oceny koniunktury, lepsze niż przed miesiącem, formułują jednostki mające siedzibę w województwie warmińsko-mazurskim.

W większości województw podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oceniają w kwietniu koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne, lepsze niż przed miesiącem, oceny koniunktury sygnalizują jednostki, których siedziba znajduje się w województwie wielkopolskim.

fot. mat. prasowe

Handel hurtowy i detaliczny - koniunktura wg województw

W kwietniu, w podziale wojewódzkim, większość podmiotów negatywnie ocenia koniunkturę w handlu hurtowym.


Najbardziej pesymistycznie, choć lepiej niż w marcu, oceniają koniunkturę jednostki mające siedzibę w województwie opolskim.

W większości województw podmioty z sekcji informacja i komunikacja oceniają w kwietniu koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne, lepsze niż przed miesiącem, oceny koniunktury zgłaszają jednostki, których siedziba znajduje się w województwie wielkopolskim i podkarpackim.

Najbardziej pesymistycznie i gorzej niż w marcu oceniają koniunkturę jednostki mające siedzibę w województwie opolskim.

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI)

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w kwietniu na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem, ale niższym niż przed rokiem.

fot. mat. prasowe

Wskaźnik syntetyczny i jego dekompozycja

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w kwietniu na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem, ale niższym niż przed rokiem.


W kwietniu na utrzymanie się wartości wskaźnika syntetycznego w stosunku do marca wpływa wzrost wartości jego składowych w przemyśle i handlu przy spadku – w budownictwie i usługach. W porównaniu z analogicznym miesiącem sprzed roku, wszystkie składowe wskaźnika ulegają obniżeniu, w największym stopniu w usługach.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano niewielki wzrost ocen prognostycznych oraz utrzymanie się – diagnostycznych. Zarówno oceny diagnostyczne jak i prognostyczne są niższe niż przed rokiem.

poprzednia  

1 ... 6 7

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: