eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce I 2013

Produkcja w Polsce I 2013

2013-02-20 12:32

Produkcja w Polsce I 2013

Produkcja sprzedana przemysłu © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 0,3% wyższa niż przed rokiem i o 5,4% wyższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,1% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,5% wyższym w porównaniu z grudniem ub. roku - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Produkcja w Polsce XII 2012

W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 9,5%, w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 7,2%, artykułów spożywczych – o 7,1%, urządzeń elektrycznych – o 5,1%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 4,0%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 2,1% oraz mebli – o 2,0%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 18,3%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 9,8%, metali – o 9,1%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 6,0%, maszyn i urządzeń – o 4,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 3,3% oraz z gumy i tworzyw sztucznych – o 2,0%.

Kształtowanie się dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem 2010 r. ilustruje poniższy wykres:

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 0,3% wyższa niż przed rokiem i o 5,4% wyższa w porównaniu z grudniem ub. roku.


Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu br. niższa o 16,1% niż przed rokiem i o 60,3% w porównaniu z grudniem 2012 r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 17,5% niższym w porównaniu ze styczniem i o 5,3% wyższym niż w grudniu ub. roku.

W stosunku do stycznia ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 20,7%, w zajmujących się głównie się robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 16,2%, a w podmiotach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 9,9%.

Kształtowanie się dynamiki produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu z przeciętnym miesięcznym poziomem 2010 r. ilustruje poniższy wykres:

fot. mat. prasowe

Produkcja budowlano-montażowa

produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu br. niższa o 16,1% niż przed rokiem i o 60,3% w porównaniu z grudniem 2012 r.


 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: