eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › W dużej firmie łatwiej o awans pracownika

W dużej firmie łatwiej o awans pracownika

2011-12-07 11:02

Jak wynika z badań przeprowadzonych dla monsterpolska.pl przez firmę Mareco im większa firma, tym większe szanse na awans i wyższe zarobki. Pracownicy mogą również częściej liczyć na podwyżki. W przyszłym roku płace wzrosną w finansach i księgowości.

Przeczytaj także: Asystentka - niedoceniany zawód z przyszłością

W dużej firmie łatwiej o awans

Tylko w 3% badanych firm pracownicy awansują bardzo często. Co czwarty przedsiębiorca deklaruje, że awanse pracowników mają miejsce dość często. Zdecydowanie częściej takiej odpowiedzi udzielały osoby z przedsiębiorstw zatrudniających ponad 100 pracowników (37%) niż z tych mniejszych (17%). Branże, w których najczęściej wskazywana jest ta odpowiedź, to finanse i telekomunikacja (jeden na trzech badanych).

Jaka praca, taka płaca

W prawie połowie firm płace pozostały na poziomie z roku poprzedniego. Podobna liczba pracodawców dała swoim pracownikom podwyżki, a jedynie w 3% spadły, w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W prawie połowie mniejszych firm pensje się nie zmieniły w ujęciu rok do roku, natomiast wśród większych przedsiębiorstw nieznacznie przeważają takie, w których płace większości osób wzrosły, w porównaniu z rokiem poprzednim (57%).

Wypłaty wzrosły w stosunku do poprzedniego roku głównie w branży IT (67%) oraz w przemyśle (63%). Najmniej podwyżek przyznano pracowników inżynierii (33%). Przedsiębiorstw, w których poziom większości płac utrzymał się na podobnym poziomie jak przed rokiem, najwięcej było w sprzedaży oraz finansach (po 60%).

Planowane podwyżki w finansach i księgowości

W co szóstej firmie planowane jest podniesienie średniego wynagrodzenia pracowników. Duże przedsiębiorstwa zdecydowanie częściej zapowiadają podwyżki (22%) niż te mniejsze (11%). Podwyżki są planowane głównie w branży finansowej (deklaruje to, co trzeci pracodawca z tego segmentu) oraz księgowości (20%). Mniejszą szansę na poprawę sytuacji finansowej mają inżynierowie i sprzedawcy (po 7%).

W co trzeciej firmie raczej planowane jest podwyższenie średniego wynagrodzenia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Takie deklaracje składają głównie pracodawcy z branży IT (47%). Co ósmy pracodawca nie planuje podwyższania średniego wynagrodzenia swoich pracowników w ciągu nadchodzącego roku. Takich przedsiębiorstw najwięcej jest w sektorze inżynieryjnym (27%).

Informacje o badaniu
Wyniki badań pochodzą z analizy przeprowadzonej na zlecenie monsterpolska.pl przez firmę Mareco. W dniach 16 sierpnia – 7 września 2011. Badaniem objętych zostało 240 losowo wybranych przedsiębiorstw z województw małopolskiego, mazowieckiego oraz śląskiego. Wszystkie badane firmy zatrudniają przynajmniej 50 pracowników i działają w jednej z ośmiu wskazanych branż: IT, sprzedaż, finanse, telekomunikacja, księgowość, przemysł, FMCG, inżynieria. W każdym z trzech województw zrealizowanych zostało po 10 wywiadów z firmami z każdego z badanych sektorów.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: