eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Branża nieruchomości budzi obawy banków

Branża nieruchomości budzi obawy banków

2010-10-27 13:35

Branża nieruchomości budzi obawy banków

Property Financing Sentiment Index © fot. mat. prasowe

Kondycja branży nieruchomości wciąż budzi obawy europejskich banków, które nie rezygnują z restrykcyjnej polityki kredytowej - wynika z najnowszego raportu KPMG "CEE Property Lending Barometr 2010". Jednocześnie coraz więcej banków odchodzi od windykacji należności, na rzecz restrukturyzacji istniejących pożyczek i kredytów. Największe szanse na pozyskanie finansowania mają projekty z wysoką jakością aktywów i o stabilnym modelu biznesowym. Najmniej preferowany przez banki jest sektor hotelowy. Polska na tle regionu jest określana jako najlepsze miejsce do finansowania projektów deweloperskich.

Przeczytaj także: Jak banki detaliczne mogą pozyskać sektor MSP?

Zróżnicowanie inwestycji w regionie

Jak podają autorzy raportu, duża redukcja inwestycji oraz różne wyniki w branży nieruchomości w zależności od kraju i rodzaju aktywów, utrzymują wśród instytucji finansowych niepewność odnośnie szybkiego ożywienia na rynku. Konsekwencją jest wstrzymanie środków finansowych na nowe inwestycje deweloperskie. Lepsza sytuacja panuje tylko w Polsce i w Czechach, gdzie sektor nieruchomości nie ucierpiał tak w skutek kryzysu, jak w innych krajach z regionu.

„Przed kryzysem finansowym poszczególne kraje Europy Środkowo-Wschodniej były postrzegane przez inwestorów jako całość, część jednego regionu”, komentuje Steven Baxted, Partner, Szef Zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w Firmie Doradczej KPMG. „Obecnie gospodarka każdego kraju jest postrzegana indywidualnie. Ta przemiana oraz wkładanie większe wysiłków w poszukiwanie aktywów o wysokiej jakości, powoduje wysokie zróżnicowanie inwestycji w regionie. Koncentracja inwestorów na gospodarkach osiągających lepsze wyniki przyniosła większe ożywienie na rynku nieruchomości w Polsce.”

Najważniejsze wnioski z raportu
  • Perspektywy rozwoju dla rynku nieruchomości wiążą się z ogólną sytuacją makroekonomiczną w danym kraju;
  • Banki nie zmniejszyły rygorystycznej polityki kredytowej wobec sektora nieruchomości;
  • Banki próbują restrukturyzować istniejące kredyty zamiast starać się o przejęcie nieruchomości;
  • Firmy posiadające projekty z wyższą jakością aktywów i z potencjalnie stabilnym modelem biznesowym mają większe szanse na skuteczną restrukturyzację zadłużenia;
  • Banki ponownie otwierają się na finansowanie projektów o dobrej jakości;
  • Pomimo spadającej od ostatniego kwartału 2008 roku wartości, mniej niż 1/3 ankietowanych banków wskazała na niską lub bardzo niską ufność wobec wycen aktywów;
  • Sektor hotelarski jest najmniej preferowany przez banki w kontekście finansowania, jednak dobre projekty inwestycyjne mogą liczyć na rozsądne warunki finansowania;
  • Polska jest najlepszym krajem w regionie, w zakresie pozyskiwania finansowania w branży nieruchomości. Na drugiej pozycji uplasowały się Czechy.

Polska liderem w regionie

fot. mat. prasowe

Property Financing Sentiment Index

Property Financing Sentiment Index

Polskę, jako najlepszy kraj do pozyskiwania finansowania projektów deweloperskich, potwierdzają wyniki wskaźnika Property Finance Sentiment Index pokazującego stopień pozytywnego nastawienia banków do finansowania projektów w branży nieruchomości.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: