eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Diagnostyka laboratoryjna: rynek będzie rósł

Diagnostyka laboratoryjna: rynek będzie rósł

2010-01-14 12:13

W najbliższych latach na rynek diagnostyki laboratoryjnej będzie wpływał szereg czynników m.in. przekształcanie jednostek publicznej opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego, większa oferta prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych/abonamentów, fundusze europejskie oraz przepisy europejskie wymagające od zakładów opieki zdrowotnej dostosowania pod względem technicznym - podaje PMR w raporcie "Rynek diagnostyki laboratoryjnej/in vitro w Polsce 2010".

Przeczytaj także: Diagnostyka in vitro niedostatecznie finansowana

W samym 2010 r. tempo będzie niższe

Według szacunków PMR, w 2009 r. rynek diagnostyki laboratoryjnej/in vitro przekroczył wartość 1 mld zł. W 2010 r. dynamika wzrostu wartości rynku osłabnie na skutek większych problemów finansowych NFZ, co wpłynie negatywnie na finansowanie świadczeń zdrowotnych. Biorąc jednak pod uwagę występowanie szeregu czynników stymulujących rynek, PMR prognozuje w ciągu najbliższych trzech lat średnioroczny wzrost tego rynku na dość wysokim poziomie – około 10%, do wartości prawie 1,4 mld zł w 2012 r.

Osłabienie złotego niekorzystne dla producentów produktów diagnostyki laboratoryjnej

Według opinii przedstawicieli firm, z którymi przeprowadzono wywiady specjalnie na potrzeby raportu, kryzys nie miał większego wpływu na wielkość zamówień. Większość kontraktów firm nadal związana jest z publiczną służbą zdrowia, na której kryzys wywarł mniejsze negatywne skutki niż w sektorze prywatnym. „Warto jednak podkreślić, że nie znaczy to zupełny brak problemów. Miały je z pewnością firmy rozliczające się w euro lub dolarach” - wyjaśnia Monika Stefańczyk, Główny Analityk Rynku Farmaceutycznego w PMR. Negatywny wpływ kryzysu jest widoczny w niektórych instytucjach państwowych które zgłaszają, że otrzymują fundusze na działalność mniej regularnie i w mniejszych transzach. Polski rynek, w odróżnieniu od rynków IVD w strefie euro, jest wciąż podatny na wahania kursów euro w odniesieniu do złotego. Jest to szczególnie dotkliwe na rynku diagnostyki in vitro ponieważ firmy na nim działające pozyskują część lub nawet wszystkie produkty z zagranicy w wyniku importu lub wewnętrznych transakcji pomiędzy filiami dużych koncernów.

Zarządzanie zadłużeniem szpitali kluczowe dla rynku diagnostyki laboratoryjnej

PMR podaje, iż polski rynek IVD na przestrzeni ostatnich pięciu lat ulegał pewnym fluktuacjom związanym przede wszystkim z destabilizacją sytuacji polskiej służby zdrowia. W 1999 r. wymagalne zadłużenie polskich szpitali, czyli te długi, których termin płatności minął i ich spłacenie jest najwyższym priorytetem, osiągnęło rekordowe 8,4 mld zł. Tego samego roku polski rząd rozpoczął oddłużanie szpitali ze Skarbu Państwa, co zaowocowało zmniejszeniem zadłużenia wymagalnego do 1,8 mld zł w 2000 r. Niestety brak towarzyszących oddłużaniu reform zaowocował ponownym zadłużaniem jednostek służby zdrowia, które w 2004 r. wyniosło 5,9 mld zł. Jednocześnie całkowite zadłużenie szpitali (wraz z długami, których termin płatności nie minął) przekroczyło 10 mld zł. Na powrót problemów finansowych szpitali polski rząd po raz kolejny zareagował wsparciem z budżetu państwa. Tym razem jednak towarzyszyła mu także restrukturyzacja długów, która spowodowała zamrożenie spłat należności m.in. wobec firm IVD. Spowodowało to obniżenie sprzedaży w kolejnym roku i tym samym zahamowanie wzrostu wartości rynku IVD.

W sumie, średnioroczne tempo wzrostu wartości rynku w latach 2005-2007 wyniosło prawie 1%, po czym wzrosło do ponad 10% w roku 2008 - czytamy w raporcie PMR.

oprac. : Regina Anam / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: