eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Rodziny zastępcze nie mają pieniędzy

Rodziny zastępcze nie mają pieniędzy

2009-12-15 12:22

Rodziny zastępcze nie mają pieniędzy

Bariery, problemy przy prowadzeniu rodzin zastępczych © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Fundacja Świętego Mikołaja - wspólnie z Instytutem Badawczym MillwardBrown SMG/KRC - na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zbadała, na jakie bariery napotykają osoby, które chcą zostać rodzicami zastępczymi. Jak wynika z analizy, aż 31% respondentów za największą przeszkodę uważa nadmiar biurokracji i niskie wsparcie finansowe (27%). Brak wystarczających środków wymieniano także jako najważniejszy problem w prowadzeniu rodziny zastępczej (33%).

Przeczytaj także: Maleje liczba rodzin zastępczych

Fundacja Świętego Mikołaja podaje, iż w Polsce istnieje 279 rodzinnych domów dziecka, w których znajduje się niespełna 2,3 tys. osieroconych dzieci. W każdym z nich przebywa średnio od 6 do 10 podopiecznych, razem z dziećmi biologicznymi rodziców zastępczych. Z kolei w 7,5 tys. niespokrewnionych i zawodowych rodzinach zastępczych znajduje się obecnie ok. 13,5 tys. wychowanków. Niestety, nadal większość dzieci, którymi nie mogą zająć się najbliżsi krewni, trafia do państwowych domów dziecka.

Słaba kondycja rodzicielstwa zastępczego w Polsce to skutek licznych barier, które powodują niechęć potencjalnych zainteresowanych. Z analizy przeprowadzonej przez Fundację Świętego Mikołaja wynika, że największą przeszkodę w założeniu rodziny zastępczej stanowi rozbudowana biurokracja (31%) oraz niewystarczające wsparcie finansowe (27%).

fot. mat. prasowe

Bariery, problemy przy prowadzeniu rodzin zastępczych

Bariery, problemy przy prowadzeniu rodzin zastępczych

„Brak wsparcia merytorycznego oraz rozległe obowiązki formalno-prawne i nadmierna biurokracja to największe przeszkody, na jakie napotykają potencjalni rodzice zastępczy. Nie bez znaczenia są także kwestie finansowe. Oczekiwana ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem przewiduje wprowadzenie rozwiązań, które będą sprzyjać tworzeniu i rozwojowi rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych. Najważniejsze z nich to zapewnienie stałego wsparcia merytorycznego wszystkim rodzinom zastępczym, w tym także stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji. Nowe przepisy zapewnią możliwość korzystania z urlopu oraz wliczanie okresu pracy w charakterze rodzica zastępczego do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Podwyższona zostanie minimalna wysokość wszystkich świadczeń kierowanych do rodzin zastępczych, a ich górna granica - dotyczy to także wynagrodzeń - będzie zależała od wielkości środków jakimi dysponuje dany samorząd powiatowy. Mam nadzieję, że dzięki planowanym rozwiązaniom przybędzie w Polsce rodzin zastępczych” – mówi Alina Wiśniewska, dyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

fot. mat. prasowe

Zamiar przyjmowania nowych dzieci do swojej rodziny zastępczej

Zamiar przyjmowania nowych dzieci do swojej rodziny zastępczej

Zwiększenie kwoty środków przeznaczanych na wsparcie istniejących już rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych to jedna z najbardziej oczekiwanych zmian w ustawie o pieczy zastępczej. Jak pokazują badania Fundacji Świętego Mikołaja, najczęściej występującym problemem jest bowiem brak funduszy, które opiekunowie mogliby przeznaczyć na wakacje dla dzieci (47%) oraz na inwestycje (43%). Znacznym utrudnieniem jest także niemożność wzięcia urlopu (31%).

Niestety, brak odpowiednio sformułowanych przepisów prawnych powoduje, że w Polsce brakuje 5 tysięcy niespokrewnionych rodzin zastępczych. Planowane przez rząd wygaszanie domów dziecka nie będzie zatem możliwe, jeżeli nie powstaną nowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Badanie Fundacji pokazało, że ponad 40% rodziców zastępczych – w obecnej sytuacji – nie jest zainteresowanych powiększaniem swoich rodzin.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: