eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Program Innowacyjna Gospodarka - podsumowanie 2008

Program Innowacyjna Gospodarka - podsumowanie 2008

2009-01-08 14:01

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) to prawie 10 mld euro, z czego prawie 4 mld to działania realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przeczytaj także: Fundusze Strukturalne UE: czy wykorzystamy dotacje?

Do 2013 r. z tych funduszy skorzystają przedsiębiorcy, organizacje biznesowe, centra badawczo-rozwojowe, sieci inwestorów oraz inkubatory przedsiębiorczości. Rok 2008 był pierwszym rokiem, w którym PARP, w ramach PO IG, ogłosiła konkursy na dofinansowanie projektów dotyczących m.in. innowacyjnych inwestycji, wdrażania nowych wzorów użytkowych, ochronę własności przemysłowej w firmach, tworzenie klastrów, nawiązywanie współpracy z jednostkami badawczo - rozwojowymi, projekty związane z e-biznesem.

Prawie 2 tysiące wniosków

Łącznie PARP ogłosiła 14 konkursów, z których prawie wszystkie były konkursami otwartymi, tzn. wnioski były przyjmowane w systemie ciągłym od momentu ogłoszenia do chwili, gdy wartość wnioskowanej kwoty we wszystkich złożonych wnioskach przekroczyła wskazaną wielokrotność budżetu przewidzianego na dany rok. Zwykle było to od 100 do 150 proc. wartości budżetu na dany rok. Zainteresowanie przedsiębiorców w niektórych działaniach było tak ogromne, że już po kilku lub kilkunastu dniach konieczne było zawieszenie konkursu z powodu przekroczenia budżetu na 2008 r. Bardzo dużym zainteresowaniem np. cieszyło się działanie 8.1 ,,Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej’’, gdzie w ciągu 11 dni złożono ponad 450 wniosków na realizacje projektów związanych z usługami cyfrowymi.

Inny system organizacji konkursu zastosowano w działaniu 4.4 ,,Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym’’. Tutaj przedsiębiorcy składali wnioski w wyznaczonym zamkniętym terminie od 15 maja do 31 lipca 2008 r. W tym czasie wpłynęło do PARP prawie 500 wniosków na kwotę ponad 6 mld zł przy dostępnym budżecie 1,4 mld w tym roku. Warto o tym wspomnieć choćby z tego powodu, że po ogłoszeniu w maju warunków konkursu w mediach toczyła się dyskusja, w której eksperci krytykowali wyśrubowane kryteria dopuszczające do konkursu tylko projekty, które wdrażają technologie stosowane na świecie nie krócej niż 3 lata. Prognozowano, że przedsiębiorcy nie będą zainteresowani tym konkursem, a spośród nielicznych wniosków, które zostaną złożone komisja oceniająca nie będzie w stanie wybrać żadnego dobrego projektu. Tymczasem już sama liczba złożonych wniosków świadczy o dużym potencjale innowacyjnym firm.

Jeszcze bardziej optymistyczne są wyniki końcowe, ponieważ ponad 300 projektów otrzymało w końcowej ocenie punktację kwalifikującą je do otrzymania dofinansowania. Poziom wniosków był na tyle wysoki, że budżet wystarczył tylko dla projektów, które otrzymały powyżej 80 pkt. na 100 możliwych. Dzięki zwiększeniu puli środków w tym roku o dodatkowy miliard w grupie firm, które podpiszą do końca roku umowy o dofinansowanie znajdą się również te, których projekty otrzymały 75 -79 pkt.

Prostsze procedury zaprocentowały

Dzięki ograniczeniu liczby załączników na etapie składania wniosków oraz dopuszczeniu możliwości uzupełniania dokumentów na etapie oceny formalnej ponad 1500 wniosków z łącznej liczby 1700 złożonych, przeszło pozytywnie etap formalny. Ocena merytoryczna jeszcze trwała w chwili pisania tego tekstu, ale do końca listopada 20008 r. prawie 700 wniosków przeszło również pozytywnie ocenę merytoryczną. Biorąc pod uwagę, że nadal w ocenie jest część wniosków, ta liczba może jeszcze się zwiększyć.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienia konkursów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka ogłoszenia o naborach wraz z pełną dokumentacją pojawią się na stronie internetowej PARP w styczniu 2009 r. Po raz pierwszy zostanie ogłoszony również nabór do działania 6.1 ,,Paszport do eksportu’’. Wszyscy zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w nowych konkursach powinni śledzić komunikaty pojawiające się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informujące o zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący zmianach w kryteriach oceny projektów oraz o postępie prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach PO IG 2007-2013. Zmiany te będą miały istotny wpływa na warunki ubiegania się o dofinansowanie prawie we wszystkich działaniach realizowanych przez PARP.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: