eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Polacy a udostępnianie danych. Czy chętnie dzielimy się prywatnymi informacjami?

Polacy a udostępnianie danych. Czy chętnie dzielimy się prywatnymi informacjami?

2023-07-08 00:15

Polacy a udostępnianie danych. Czy chętnie dzielimy się prywatnymi informacjami?

Czy chętnie udostępniamy swoje dane? © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

O tym, że prywatne dane to dobro, które powinniśmy otaczać należytą ochroną, mówi się nie od dziś. Temat ten nabrał szczególne znaczenia w dobie powszechnego dostępu do internetu i cyfryzacji wielu sfer życia i gospodarki. Zagadnieniu przygląda się Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Czy Polacy chętnie dzielą się prywatnymi danymi?”, w którym zbadano, czy i w jakich sytuacjach Polacy gotowi są ujawnić informacje o sobie.

Przeczytaj także: Ochrona danych osobowych - jakie błędy popełniamy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czy Polacy mają kontrolę nad tym, co dzieje się z ich danymi w internecie?
  • Jak duży odsetek Polaków gotowych jest podzielić się swoimi danymi i w jakim celu?
  • Czy mamy zaufanie do instytucji publicznych, którym powierzamy swoje dane?

W podobnym badaniu przeprowadzonym w 2020 r. mniej niż połowa badanych była skłonna przekazać swoje dane o nawykach żywieniowych (45,2 proc.). Informacjami o stanie zdrowia chciało wtedy podzielić się tylko 39,5 proc. badanych, a danymi o zużyciu energii 44,5 proc. Wyniki obecnego badania wskazują na znacznie większy odsetek osób chętnych do podzielenia się danymi.

fot. mat. prasowe

Odsetek osób deklarujących podzielenie się danymi w zamian za dodatkowe wynagrodzenie

Dodatkowe zachęty – w tym finansowe – mogą być istotne w zwiększeniu skłonności obywateli do podzielenia się danymi


Znaczny wzrost odsetka osób pozytywnie odnoszących się do dzielenia się danymi może wynikać z wielu czynników. Pomijając względy metodologiczne, można wskazać na zmiany postaw i wzrost świadomości o korzyściach z dzielenia się danymi. Pandemia mogła mieć wpływ na wzrost świadomości znaczenia danych. Za tezą o zmianie postaw przemawiają też wyniki dotyczące poczucia kontroli nad danymi. W porównaniu do odpowiedzi sprzed trzech lat odsetek respondentów deklarujących kontrolę zwiększył się o ok. 27 pkt. proc., a jest to jedna ze zmiennych istotnie różnicujących skłonność do dzielenia się danymi – komentuje Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej PIE.

fot. mat. prasowe

Czy zgodził(a)byś się na przekazywanie danych dotyczących (…) za pomocą takiej aplikacji?

Najwięcej, bo aż 69,8 proc. badanych, byłoby gotowych udostępnić swoje dane dotyczące zakupu produktów żywnościowych i ich terminu przydatności


OSOBY STARSZE NAJMNIEJ CHĘTNIE
DZIELĄ SIĘ DANYMI


Osoby należące do najstarszej grupy wiekowej (powyżej 55 lat) wykazują najmniejszą skłonność do dzielenia się danymi. Wciąż jednak ponad 60 proc. respondentów w tej grupie wiekowej deklarowało chęć podzielenia się danymi w każdym obszarze. Osobami, które najchętniej dzielą się danymi w każdym obszarze są, badani w grupie wiekowej 35-45 lat, drugą grupę tworzą osoby w wieku 45-55 lat, kolejne miejsce zajmuje grupa 18-34 lata. W każdym z trzech przypadków różnica między grupą z największym odsetkiem odpowiedzi pozytywnych i grupą z najniższym odsetkiem wynosi ok. 10 pkt. proc.

fot. mat. prasowe

Czy masz kontrolę na tym, co dzieje się z Twoimi danymi w internecie

Większość badanych przekonuje o swojej kontroli nad udostępnianiem danych w internecie


ROŚNIE ZAUFANIE DO PRZEKAZYWANIA DANYCH INSTYTUCJOM PUBLICZNYM


Odsetek respondentów pozytywnie oceniających udostępnianie danych instytucjom jest znacznie wyższy niż w 2020 r. Największy wzrost w odsetku pozytywnych odpowiedzi dotyczy Ministerstwa Zdrowia (19,3 pkt. proc.), najmniejszy – policji (12,6 pkt. proc.). Podobnie jak w 2020 r., ze wszystkich badanych instytucji ponownie najmniejszą akceptacją wśród respondentów cieszyły się działania urzędu skarbowego.
Obszarem, który zwrócił naszą szczególną uwagę jest ochrona zdrowia. Wysoka akceptacja dla przedstawionych respondentom działań Ministerstwa Zdrowia wraz z wysoką chęcią udostępnienia danych o stanie zdrowia, mogą świadczyć o możliwości pozyskiwania danych zdrowotnych na potrzeby realizacji programów publicznych. Jeśli te deklaratywne odpowiedzi znajdą odbicie w rzeczywistości, w przypadku realnych propozycji skierowanych do obywateli, może to oznaczać okazję do poprawy jakości usług zdrowotnych oraz do rozwoju programów profilaktycznych i zdrowotnych na podstawie danych użytkowników – zauważa Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: