eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Rynki wschodzące: rosnące zadłużenie i kłopoty z płynnością

Rynki wschodzące: rosnące zadłużenie i kłopoty z płynnością

2022-05-13 10:11

Rynki wschodzące: rosnące zadłużenie i kłopoty z płynnością

Kryzys wywołany wojną wpływa na finanse i zadłużenie państw © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Wprawdzie widmo kryzysu zadłużenia państwowego na miarę tego, który miał miejsce w latach 80. i 90., jest raczej odległe, to jednak niektóre rynki wschodzące - i to nawet te duże - wykazują się dziś dość sporą wrażliwością na zaostrzenie warunków finansowania. Bezpośrednim tego powodem nie jest jednak sytuacja na Ukrainie - rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się już wcześniej odczuwały m.in skutki zacieśniania polityki monetarnej USA - pisze Allianz Trade.

Przeczytaj także: Prognoza Deutsche Bank na 2012 rok

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Co spowodowało wystąpienie mniej korzystnych warunków dla rynków wschodzących?
  • Jak wyższe ceny towarów wpływają na salda handlowe ?
  • W których krajach zaznacza się największe ryzyko związane z płynnością?

Zwiększenie spreadów obligacji – kosztu obsługi zadłużenia


W warunkach bazowych oczekuje się szerokiego, ale ograniczonego zwiększenia spreadów obligacji rynków wschodzących. W przypadku walut lokalnych, rozbieżności pomiędzy krajami są tak samo różnorodne, jak presja inflacyjna. Rentowność w walucie lokalnej pozostanie w 2022 na wysokim poziomie, ze stopniowym odwróceniem w 2023, gdy zaczną słabnąć czynniki negatywne.

W przypadku urzeczywistnienia się niekorzystnego scenariusza spodziewa się, że eskalacja wojny na Ukrainie spowoduje globalną recesję ze znacznie wyższą inflacją. Pogarszające się fundamenty na rynkach wschodzących i ogólny odpływ kapitału doprowadziłyby do znacznego zwiększenia spreadów obligacji w twardej walucie i wzrostu rentowności obligacji w walucie lokalnej.

fot. mat. prasowe

Zmiana netto niespłaconego zadłużenia państwowego rynków wschodzących (2009-21) (w mld USD)

Udział zagranicy w zadłużeniu w walucie krajowej jest mieczem obosiecznym


Decydujące zacieśnianie polityki monetarnej w USA oraz spowolnienie wymiany handlowej


Zacieśnienie warunków finansowych w gospodarkach rozwiniętych i spowolnienie wzrostu handlu spowodowało wystąpienie mniej korzystnych warunków dla rynków wschodzących, które zostały spotęgowane przez wpływ wojny w Ukrainie na ceny towarów. Podczas gdy na bilans obrotów kapitałowych rynków wschodzących często kluczowy wpływ ma polityka monetarna USA, ich bilanse obrotów bieżących są w dużym stopniu uzależnione od popytu z Chin ze względu na fakt, że są zintegrowane z globalnymi łańcuchami dostaw.

Różnice między obligacjami rynków wschodzących w walucie twardej i lokalnej


Chociaż zazwyczaj dominują inwestorzy krajowi, główna podaż obligacji rynków wschodzących odbywa się w walucie lokalnej, w której - zwłaszcza w okresach bonanzy – w mniejszym stopniu uczestniczą międzynarodowi kredytodawcy. Dla inwestora zagranicznego ta klasa aktywów jest zasadniczo bardziej ryzykowna niż obligacje denominowane w twardej walucie, ponieważ oprócz tradycyjnych elementów, takich jak inflacja czy perspektywy wzrostu, należy wziąć pod uwagę zmiany kursu walutowego oraz fakt, że kraj emitenta ponosi odpowiedzialność za walutę i politykę pieniężną. Dla inwestorów krajowych, przeciwnie, ryzyko kursowe ma mniejszą wagę, a lokalne instytucje finansowe mają zazwyczaj rządowe zachęty do generowania popytu na te aktywa.

fot. mat. prasowe

Wpływ wyższych cen towarów na salda handlowe (% PKB)

Na potrzeb analizy założono, że ceny w sektorze energetycznym, metalurgicznym i rolno-spożywczym pozostaną na poziomie z końca marca 2022


Ponadto, udział zagranicy w zadłużeniu w walucie krajowej jest mieczem obosiecznym, który w okresach kryzysu może poszerzyć i pogłębić początkową ranę, kiedy inwestorzy zmniejszają swoją pozycję i ekspozycję walutową.

fot. mat. prasowe

Ryzyko związane z płynnością - diagram wrażliwości krajów

Niektóre z gospodarek rynków wschodzących (EM) stały się bardzo wrażliwe na zaostrzenie warunków finansowania


oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: