eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: ceny produkcji w grudniu 2020 bez zmian

GUS: ceny produkcji w grudniu 2020 bez zmian

2021-01-22 11:26

GUS: ceny produkcji w grudniu 2020 bez zmian

Ceny produkcji w grudniu 2020 bez zmian © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

W grudniu 2020 roku ceny producentów w przemyśle nie zmieniły się - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,7%.

Przeczytaj także: GUS: produkcja rośnie kolejny miesiąc z rzędu

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2020 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2020 r. wzrosły o 0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 2,1%, w tym w górnictwie rud metali - o 3,9%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,5%. Podwyższono także ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 0,3% oraz w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,2%.

Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 0,1% przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 7,7%). Wzrosły także ceny produkcji m.in.: metali (o 0,7%), odzieży (o 0,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,3%) i wyrobów tytoniowych (o 0,1%). Ceny produkcji urządzeń elektrycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny produkcji m.in.: wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, a także maszyn i urządzeń (po 0,1%), napojów oraz wyrobów z metali, jak również mebli (po 0,2%), papieru i wyrobów z papieru, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,3%), wyrobów tekstylnych, jak również wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 0,4%), artykułów spożywczych oraz wyrobów farmaceutycznych, a także pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,5%), skór i wyrobów skórzanych oraz pozostałego sprzętu transportowego (po 0,6%). Najbardziej obniżono ceny w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,8%).

W grudniu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z grudniem 2019 r. pozostały na niezmienionym poziomie, przy różnokierunkowych ruchach cen w poszczególnych sekcjach przemysłu. Ceny w przetwórstwie przemysłowym spadły o 0,9%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego producenci najbardziej obniżyli ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 15,1%). Niższe, w skali roku, były również ceny produkcji m.in.: w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 2,0%), artykułów spożywczych (o 1,7%), napojów (o 1,3%), mebli (o 0,9%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,8%), wyrobów tekstylnych oraz odzieży (po 0,7%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,6%), a także chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,4%). Wyższe niż przed rokiem były natomiast ceny produkcji m.in.: wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz komputerów,
wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,2%), urządzeń elektrycznych (o 0,9%), wyrobów z metali (o 1,2%), maszyn i urządzeń (o 1,3%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,8%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 2,0%), pozostałego sprzętu transportowego (o 3,0%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz wyrobów farmaceutycznych, a także wyrobów tytoniowych (po 3,1%). Największy wzrost cen w skali roku odnotowano w produkcji metali (o 3,7%). Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie wzrosły o 8,4%, w tym w górnictwie rud metali - o 23,1%, przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 1,9%. Podwyższono ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 6,1% oraz w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 3,1%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2019-2020 w stosunku do okresu poprzedniego (w %)

Według wstępnych danych, w grudniu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku.


Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2020 r.


Według danych GUS, w grudniu 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,7%, a w porównaniu z listopadem 2020 r. - o 0,2%.

W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków o 0,3%, a także budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych
- po 0,2%.

W porównaniu z grudniem 2019 r. podniesiono ceny budowy budynków o 2,8% oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 2,5%, jak również robót budowlanych specjalistycznych

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: