eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: produkcja rośnie kolejny miesiąc z rzędu

GUS: produkcja rośnie kolejny miesiąc z rzędu

2020-12-18 12:10

GUS: produkcja rośnie kolejny miesiąc z rzędu

Produkcja rośnie kolejny miesiąc z rzędu © industrieblick - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

W listopadzie 2020 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w skali roku o 5,4% - podał Główny Urząd Statystyczny. Przypomnijmy, że w październiku wzrost ten wyniósł zaledwie 1,0% r/r. O 0,2% spadły natomiast ceny produkcji sprzedanej przemysłu. Ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,4%.

Przeczytaj także: GUS: produkcja przemysłu zwolniła

GUS poinformował, że w listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,4% w porównaniu z listopadem ub. roku. W porównaniu z październikiem 2020 produkcja spadła o 1,6%.

W okresie styczeń – listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była 2,1% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy notowano wzrost o 4,0%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% wyższym w porównaniu z październikiem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych w listopadzie br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych zwiększyła się o 9,4%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,7%, dóbr inwestycyjnych – o 7,3%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 1,7%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 8,0%.

fot. mat. prasowe

Wykres 1. Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% wyższym w porównaniu z październikiem br.


Według wstępnych danych w listopadzie br., w stosunku do listopada ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu,
m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 24,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 15,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 14,5%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,2%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 12,0%, pozostałego sprzętu transportowego – 10,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,7%, papieru i wyrobów z papieru – o 8,9%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 10,5%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 10,4%, metali – o 5,2%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,0%.

W porównaniu z październikiem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w listopadzie br. odnotowano w 27 działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 7,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz w produkcji mebli – po 6,2%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,2%, urządzeń elektrycznych – o 4,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,6%, artykułów spożywczych – o 4,2%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,0%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem br., wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 22,8%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 9,0%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 5,1%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2020 r.


Według wstępnych danych, w listopadzie 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 0,2%, a w porównaniu z październikiem 2020 r. utrzymały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca pozostały na niezmienionym poziomie. Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie wzrosły o 0,5%, w tym w górnictwie rud metali - o 2,1%, przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,9%. Podwyższono także ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o
0,2%. Na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu utrzymały się ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,4%).

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2019-2020 w stosunku do okresu poprzedniego (w %)

W listopadzie 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 0,2%.


Wzrosły także ceny produkcji m.in.: komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,8%), wyrobów farmaceutycznych, jak również metali (po 0,6%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,2%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,1%). Ceny produkcji wyrobów z metali nie uległy zmianie.

Spadły natomiast ceny produkcji m.in.: napojów oraz urządzeń elektrycznych (po 0,1%), odzieży, a także wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz maszyn i urządzeń (po 0,2%), artykułów spożywczych oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, jak również mebli i pozostałego sprzętu transportowego (po 0,3%), skór i wyrobów skórzanych oraz papieru i wyrobów z papieru (po 0,4%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,5%), wyrobów tekstylnych (o 0,6%), wyrobów tytoniowych (o 0,8%). Obniżono ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,1%.).

W listopadzie 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,2% niższe niż przed rokiem.

Najbardziej spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym - o 0,9%. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego producenci najbardziej obniżyli ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 19,7%). Niższe, w skali roku, były również ceny produkcji m.in.: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,7%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,5%), papieru i wyrobów z papieru, a także mebli (po 1,2%), napojów, odzieży oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 0,7%), artykułów spożywczych (o 0,3%). Wyższe niż przed rokiem były natomiast ceny produkcji m.in.: komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,2%), wyrobów tekstylnych (o 0,6%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz metali (po 0,8%), wyrobów z metali (o 1,1%), urządzeń elektrycznych (o 1,2%), maszyn i urządzeń (o 1,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,5%), skór i wyrobów skórzanych oraz wyrobów farmaceutycznych (po 3,0%), pozostałego sprzętu transportowego (o 3,1%), wyrobów tytoniowych (o 3,3%), a także pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 3,9%). W sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ceny podniesiono o 2,5%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja wzrosły o 6,3%. Największy wzrost cen w skali roku odnotowano w górnictwie i wydobywaniu - o 6,4%, w tym w górnictwie rud metali - o 21,7%, przy spadku cen wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 4,6%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2020 r.


Według wstępnych danych, w listopadzie 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,4%, a w porównaniu z październikiem 2020 r. - o 0,2%.

W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,2%, a także budowy budynków i robót budowlanych specjalistycznych - po 0,1%.

W porównaniu z listopadem 2019 r. podniesiono ceny budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej po 2,5%, jak również robót budowlanych specjalistycznych - o 2,0%.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: