eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Bezrobocie lub niższe dochody. Tego spodziewa się co 2. Polak

Bezrobocie lub niższe dochody. Tego spodziewa się co 2. Polak

2020-04-07 10:25

Bezrobocie lub niższe dochody. Tego spodziewa się co 2. Polak

Polacy boją się bezrobocia © igor - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

47% Polaków spodziewa się, że pandemia wyśle ich samych lub kogoś znajomego na bezrobocie. 51% uważa, że efekty koronawirusa przełożą się na spadek ich dochodów. Okazuje się również, że w polskim społeczeństwie na próżno szukać powszechnej akceptacji wobec działań podejmowanych przez rząd - 68% z nas uważa wsparcie państwa za niewystarczające. Z drugiej strony dość dobrze oceniane jest zaangażowanie, z jakim pracodawcy walczą o utrzymanie dotychczasowej ilości miejsc pracy.
Przed nami wyniki badania, w którym Konfederacja Lewiatan zebrała opinie Polaków odnośnie wpływu pandemii koronawirusa na przyszłość ich zatrudnienia oraz poziom dochodów. Respondentów poproszono również o ocenę skuteczności działań pomocowych, którymi rząd wspiera przedsiębiorców, oraz zaangażowania pracodawców o utrzymanie dotychczasowej liczby zatrudnionych. Wnioski z badania niestety nie napawają optymizmem.

Widmo bezrobocia


47% Polaków uważa, że skutki pandemii może wysłać na bezrobocie ich samych lub kogoś z ich bliskich (24% jest o tym fakcie przekonana). Najbardziej utraty pracy obawiają się osoby w wieku 30-39 lat oraz mieszkańcy miast.

fot. mat. prasowe

Polacy a utraty pracy

Prawie połowa badanych uważa, że pandemia pozbawi pracy ich samych lub kogoś im bliskiego.


Nadchodzą niższe dochody


Obawom dotyczącym bezrobocia towarzyszy niepokój dotyczący spadku dochodów - 51% Polaków uważa, że pandemia znacznie je uszczupli, a 27% jest o tym przekonanych.

Największą obawę o spadek dochodów mają osoby z wieku 40-59 lat. Spośród osób, które przewidują znaczący spadek swoich dochodów, 38% wytrzyma maksymalnie trzy miesiące, nawet jeśli znacząco ograniczy wydatki (24% wytrzyma 2-3 miesiące, 14% wytrzyma tylko miesiąc). Kolejne 29% wytrzyma przez dłuższy czas, ale będzie musiało drastycznie ograniczyć wydatki.

fot. mat. prasowe

Polacy wobec spadku dochodów

51% badanych uważa, że pandemia przełoży się na znaczący spadek dochodów.


Skuteczność rządowej walki z pandemią


68% pytanych ocenia działania rządu jako niewystarczające (29% określa je jako zdecydowanie niewystarczające). Co ważne, 78% pytanych jest zdania, że działania rządu powinny koncentrować się na równi na walce z pandemią i na przeciwdziałaniu upadkowi firm oraz ochronie miejsc pracy. Za działaniami, które przede wszystkim skupią się na walce z koronawirusem opowiedziało się zaledwie 19% pytanych.

fot. mat. prasowe

Polacy a działania rządu

68% Polaków uważa, że działania ze strony rządzących są niewystarczające.


Ocena działań podejmowanych przez pracodawców


W kontekście sporych obaw odnośnie nadchodzącego bezrobocia na podkreślenie zasługuje fakt, że aż 70% pytanych pozytywnie ocenia zaangażowanie swojego pracodawcy w utrzymanie miejsc pracy (38% określa tę ocenę jako bardzo pozytywną). Negatywnie zaangażowanie swoich pracodawców ocenia jedynie 8% badanych.

fot. mat. prasowe

Polacy a zaangażowanie pracodawcy w utrzymanie miejsc pracy

70% Polaków pozytywnie ocenia starania pracodawców o utrzymanie liczby stanowisk.


- Wyniki badania są niepokojące, ale nie są zaskakujące. Pokazują one, że Polacy są bardzo świadomi tego, że drugie, najważniejsze niebezpieczeństwo wynikające z epidemii COVID-19 to, obok zagrożeń zdrowotnych, jej negatywny wpływ na gospodarkę. Połowa Polaków spodziewa się utraty pracy, ich samych lub kogoś z ich bliskich. Również połowa przewiduje znaczący spadek dochodów. Niebezpieczne jest, że wśród osób spodziewających się spadków dochodów, prawie 40% szacuje, że wytrzyma zaledwie 2-3 miesiące bez wsparcia. I to znacząco ograniczając wydatki. Trzeba podkreślić, że tak negatywna ocena sytuacji pojawiła się już po niecałym miesiącu pandemii. Kolejne tygodnie przestoju w gospodarce, przy braku realnej pomocy ze strony państwa, mogą spowodować drastyczne skutki społeczne. Jeżeli ludzie przestaną wierzyć w jakąś realną perspektywę poprawy, zaczną drastycznie ograniczać wydatki, co odbije się na wielkości sprzedaży i pogrąży również te firmy, które na razie jeszcze sobie radzą. To może oznaczać kolejną falę zwolnień i przyspieszenie wzrostu bezrobocia – mówi dyrektor generalny Lewiatana, Grzegorz Baczewski i dodaje: Zdaniem badanych, egzamin z działania w warunkach kryzysowych dobrze zdają pracodawcy. 70% pytanych pozytywnie ocenia zaangażowanie swojego pracodawcy w utrzymanie miejsc pracy. Utrzymanie takich postaw jednak nie zależy od samych pracodawców. Bez realnego wsparcia nie będą w stanie długo się bronić przed dramatycznymi decyzjami o redukcjach zatrudnienia.

Badanie zostało wykonane – na zlecenie Konfederacji Lewiatan – przez Instytut Badań Spraw Publicznych, metodą CATI, na reprezentatywnej próbie 1002 pełnoletnich mieszkańców Polski.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

2 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: