eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Zmiana pracy ciągle popularna. Niska stopa bezrobocia nie pomaga

Zmiana pracy ciągle popularna. Niska stopa bezrobocia nie pomaga

2019-11-19 14:40

Zmiana pracy ciągle popularna. Niska stopa bezrobocia nie pomaga

Polacy coraz chętniej zmieniają pracę © anyaberkut - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Rekordowo niskie wynagrodzenie i podwyżki wynagrodzeń. Tak właśnie wygląda dziś polski rynek pracy. I choć są tu też wyjątki, to niewątpliwie jednak obecna sytuacja jest całkiem zadowalająca. Okazuje się jednak, że nawet w tak sprzyjających realiach Polaków ciągle kusi zmiana pracy. Wyraźnie obrazują to statystyki dotyczące osób, które w ostatnim czasie zdecydowały się zmienić pracodawcę. Co więcej, nie brakuje również i takich pracowników, którzy całkiem poważnie rozważają emigrację zarobkową. Myśli o tym co czwarty z nas – pokazuje rynkowy przegląd przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Jeśli przyjrzeć się sytuacji panującej dziś na rynku pracy, to na uwagę zasługuje przede wszystkim historycznie niska stopa bezrobocia rejestrowanego w naszym kraju. U schyłku września wynosiła ona zaledwie 5,1%, co oznacza, że od początku roku spadła o 1 p.p., a w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku – o 0,6 p.p. Taki niskich jej poziomów nie widzieliśmy od trzech dekad.

W końcu września 2019 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 852,4 tys. bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem ich liczba spadła o 13,1 tys., tj. o 1,5%.

Rodzimy rynek pracy wypada jeszcze lepiej, jeżeli porównać go z sytuacją panującą w innych zakątkach Europy. Stopa bezrobocia w Polsce, liczona zgodnie z metodologią Eurostatu, wyniosła w sierpniu 3,3% i od maja br. pozostaje bez zmian. To trzeci najlepszy wyniki spośród państw Unii Europejskiej – niższe bezrobocie wg Eurostatu jest tylko w Czechach (2%) oraz Niemczech (3,1%).

fot. mat. prasowe

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w okresie sierpień 2018 r. – sierpień 2019 r.

Tak niskiego poziomu stopy bezrobocia nie widziano już od wielu lat.


Mamy rynek pracownika…


Potwierdzeniem dobrej sytuacji pracowników jest również opracowany przez Work Service „Barometr Rynku Pracy XII” III kwartał 2019 r. Wskazuje on, że rekrutację pracowników planuje niemal 40% firm. Jej celem ma być przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia (w niemal 1/4 badanych firm), rzadziej – utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia. Rekrutację planują głównie duże firmy.

W tym samym opracowaniu czytamy również, że większość firm planujących rekrutację, niezależnie od wielkości firmy czy branży, będzie poszukiwała pracowników niższego szczebla (68,6%) oraz, nieco rzadziej, średniego (39,2%). Ponad połowa przedsiębiorców (56%) jednocześnie deklaruje, że ma problemy ze znalezieniem pracowników, najczęściej niższego szczebla, rzadziej – średniego, a najrzadziej – wyższego.

Do optymistycznych wniosków prowadzą także dane GUS. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw od wielu miesięcy utrzymuje się na wysokim poziomie. W sierpniu br. wyniosło 6 389,6 tys. osób i było o 2,6 p.p. wyższe w porównaniu z sierpniem 2018 r.

fot. mat. prasowe

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce

Od marca br. średnia krajowa nie spada poniżej 5 000 złotych brutto.


Powodem do zadowolenia może być również poziom średniej krajowej. Wg danych GUS w sierpniu 2019 r. wynosiła ona 5125,26 zł brutto, co względem minionego roku oznacza wzrost o 6,8 p.p.

Wg „Barometru Rynku Pracy” 56% pracowników spodziewa się w najbliższych miesiącach podniesienia wynagrodzenia. Istotnie częściej niż w innych badanych sektorach spodziewają się podwyżki pracownicy handlu (ok. 70%) i sektora publicznego (60%).

…a zmiana pracy ma się dobrze


Jednocześnie okazuje się, że zmiana pracy jest krokiem, na który decyduje się coraz większa rzesza zatrudnionych. Z najnowszego raportu „Monitor Rynku Pracy” (8 października 2019 r.) firmy Randstad wynika, że od II kw. br. odsetek pracowników, którzy w ostatnim półroczu zmienili pracodawcę lub stanowisko wzrósł o 2 p.p. Nieznacznie, ale jednak zwiększył się też odsetek pracowników poszukujących pracy – co druga osoba (53%) aktywnie szukała pracy lub co najmniej przeglądała oferty. Zmiana pracy w największym stopniu interesuje pracowników do 25 roku życia oraz osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne. Najaktywniejsi są pracownicy hotelarstwa i gastronomii (21%). Pracownicy tej branży według wspomnianego raportu najczęściej zmieniali pracę w ostatnim czasie (wciągu 6 miesięcy przed badaniem).

Zmiana pracy nie oznacza tylko poszukiwania nowego pracodawcy w kraju. Ze wspomnianego powyżej raportu wynika również, że co czwarta osoba rozważa wyjazd za granicę w poszukiwaniu nowego zajęcia. Jako powody podają najczęściej chęć zdobycia lepszej płacy i warunków zatrudnienia (aż 63%). Migrantami zarobkowymi najczęściej zostają osoby o niskim wykształcaniu lub pracownicy fizyczni, ale w następnej kolejności także inżynierowie. Branżami, które mogą spodziewać się odpływu pracowników są przede wszystkim: budownictwo, branża finansowa, hotelarstwo i gastronomia.

Prawie połowa osób, które obecnie nie rozważają wyjazdu do pracy za granicę, wzięłaby to pod uwagę w przypadku pogorszenia się ich sytuacji zawodowej. Obecnie głównym powodem poniechania myśli o wyjeździe do pracy za granicą jest chęć pozostania w Polsce z rodziną i znajomymi.

A z jakich powodów interesuje nas zmiana pracy? Wśród najczęstszych przyczyn respondenci przytoczonego wcześniej badania „Barometr Rynku Pracy” wymieniali zbyt niski poziom wynagrodzenia (44,5%), chęć samorealizacji (41,3%), brak możliwości rozwoju (34,1%), brak perspektywy awansu (32,8%). Z przytoczonego raportu wynika, że niemal połowa pracowników, którzy zamierzają zmienić pracę lub obawiają się zwolnienia, rozważa także zmianę wykonywanego zawodu. Chęć zmiany zawodu częściej deklarują najmłodsi pracownicy oraz osoby zarabiające poniżej 3000 zł netto. Najmniej skorzy do przekwalifikowania się są pracownicy sektora publicznego.


oprac. : eGospodarka.pl


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: