eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Sektor MŚP w dobrej kondycji, ale nie bez obaw na przyszłość

Sektor MŚP w dobrej kondycji, ale nie bez obaw na przyszłość

2019-10-24 00:15

Sektor MŚP w dobrej kondycji, ale nie bez obaw na przyszłość

Firmy pesymistycznie patrzą w przyszłość © Minerva Studio - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Diners Club Polska przedstawia rezultaty kolejnego już badania, w którym sektor MŚP ocenił swoją kondycję. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że co drugi z nich uważa swoje położenie za dobre lub bardzo dobre. Niezadowolenie deklaruje 13 proc. badanych. W nadchodzących miesiącach polepszenia swojej kondycji finansowej spodziewa się 21 proc. Jak się jednak okazuje, większe grono badanych (26 proc.) jest w tej kwestii pesymistami.

Przeczytaj także: Sektor MŚP ocenił 2018 rok

49 proc. reprezentantów rodzimego sektora MŚP uważa swoją kondycję finansową za dobrą, a 6 proc. wskazuje, że jest ona nawet bardzo dobra. Na stabilizację wskazuje co trzeci badany (32 proc.), a negatywnie swoje położenie ocenia 13 proc. przedsiębiorstw – 8 proc. źle, a 5 proc. bardzo źle – wynika z najnowszej, piątej już odsłony realizowanego przez Diners Club Polska badania „Kondycja polskich MŚP”. W zestawieniu z minionym rokiem koniunktura w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wypada nieco gorzej - wzrósł odsetek firm oceniających swoją kondycję jako złą lub bardzo złą, a jednocześnie nieco zmniejszyła się rzesza podmiotów w bardzo dobrej sytuacji.
- Kondycja polskich MŚP jest stabilna, ponad połowa jest w dobrej sytuacji. Warto jednak zwrócić uwagę, że na przestrzeni trzech lat bilans jest systematycznie słabszy. Jeszcze w 2017 r., w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji było 68 proc. firm. Rok temu już 56 proc., a obecnie 55 proc. Najwyraźniej widać to po malejącej liczbie przedsiębiorstw w bardzo dobrej kondycji. W 2017 r. było ich 13 proc., rok temu już 8 proc., a teraz zaledwie 6 proc. – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Najgorzej w mikro, najlepiej w średnich


Badanie „Kondycja polskich MŚP” pokazuje, że poziom samooceny kondycji finansowej w dużej mierze uwarunkowany jest wielkością przedsiębiorstwa. Najgorzej jest w przedsiębiorstwach mikro, zatrudniających do 9 pracowników. 15 proc. z nich określa swoją kondycję jako złą lub bardzo złą, w przypadku 35 proc. jest ona stabilna (ani dobra, ani zła). 46 proc. ankietowanych uważa swoją sytuacją za dobrą, a tylko 5 proc. za bardzo dobrą.

fot. mat. prasowe

Jak ocenia Pan/Pani obecną kondycję finansową swojej firmy?

W porównaniu do roku ubiegłego, koniunktura polskich MŚP jest nieco gorsza.


Na przeciwnym biegunie są firmy średnie, zatrudniające między 50 a 249 pracowników. 75 proc. z nich ocenia swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą. Stabilnie jest u 17 proc. ankietowanych, a tylko u 8 proc. jest ona zła lub bardzo zła.

Firmy pesymistycznie patrzą w przyszłość


Jak wynika z badania Diners Club Polska, tylko 21 proc. podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uważa, że ich sytuacja polepszy się w ciągu najbliższego roku. Natomiast zdaniem 45 proc. ankietowanych pozostanie ona bez zmian. Co ważne, aż 26 proc. firm z sektora MŚP prognozuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy ich sytuacja się pogorszy. W porównaniu do 2018 r., pogorszeniu uległy wszystkie wskaźniki. Rok temu słabszej kondycji spodziewało się tylko 11 proc. badanych. 52 proc. prognozowało, że sytuacja ich firm będzie stabilna, a 29 proc. liczyło na poprawę.

fot. mat. prasowe

Jakie są Pana/Pani przewidywania odnośnie kondycji firmy w ciągu najbliższych 12 m-cy?

Tylko co 5. z podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uważa jego sytuacja się polepszy.


- Prognozy na najbliższy rok mogą niepokoić. Co czwarta firma uważa, że jej sytuacja się pogorszy. Jest to najgorszy wynik od pięciu lat. Natomiast w porównaniu do 2017 r. takich firm przybyło aż o 20 pkt. proc. Z drugiej strony ubyło przedsiębiorstw, które liczą na poprawę. Na przełomie trzech lat mamy spadek aż o 15 pkt. proc. – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska.

Mikro najbardziej pesymistyczne


Najczęściej negatywnie w przyszłość patrzą firmy mikro (zatrudniające do 9 pracowników). Jak wynika z badania Diners Club Polska, 29 proc. z nich przewiduje pogorszenie kondycji finansowej, natomiast na polepszenie liczy 18 proc. Odwrotnie oceniają najbliższy rok firmy średnie (między 50-249 pracowników). 13 proc. spodziewa się gorszej koniunktury, 54 proc. stabilnej, a 21 proc. liczy na poprawę.
– Gorsze przewidywania mogą wynikać z wielu czynników. Zatory płatnicze, trudności z pozyskaniem pracowników, niepewna sytuacja prawna, m.in. dotycząca płacy minimalnej. To wszystko może wpływać niepokojąco na firmy z sektora MŚP, zwłaszcza na te najmniejsze – mówi Monika Masztakowska z Diners Club Polska. – Ważne jest to, że firmy mają świadomość nowych wyzwań, bo to pokazuje, że będą się do takiej sytuacji przygotowywać – dodaje.

Nota metodologiczna:
Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) w październiku 2019 r. na podstawie wywiadów z 500. właścicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Wykorzystano metodę telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Błąd oszacowania = 4 proc., poziom ufności 0,95.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: