eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Internet Rzeczy rewolucjonizuje biznes

Internet Rzeczy rewolucjonizuje biznes

2018-06-20 11:34

Internet Rzeczy rewolucjonizuje biznes

Internet Rzeczy © Egor - Fotolia.com

Na przestrzeni trzech kolejnych lat kołami zamachowymi cyfrowych zmian zachodzących w gospodarce i transformacji społecznej będzie internet rzeczy (IoT) i sztuczna inteligencja (AI) - głosi opracowany przez KPMG raport pt. „The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Tech disruptors outpace the competition”. Postęp technologiczny mógłby przebiegać jeszcze szybciej, ale - jak wskazują reprezentujący firmy technologiczne menedżerzy - na przeszkodzie temu stają regulacje prawne.

Przeczytaj także: Ministerstwo Cyfryzacji o rozwoju IoT w Polsce

Badanie KPMG objęło swoim zasięgiem 767 członków zarządów spółek działających w branży nowoczesnych technologii na najbardziej rozwiniętych rynkach. Respondenci udzielali odpowiedzi na pytania związane ze zmianami, jakie w perspektywie najbliższych 3 lat przyniesie współczesnemu biznesowi rozwój nowych technologii.

17% ankietowanych uważa, że pierwsze skrzypce grać będzie internet rzeczy (IoT). To właśnie on ma w największym stopniu zmieniać zarówno sposób prowadzenia działalności, jaki i sprzyjać przemianie życia społecznego. Prognozy wskazują, że w 2021 r. wydatki na rozwiązania IoT osiągną poziom 1,2 biliona USD.

Internet rzeczy to jednak nie wszystko. Respondenci wskazują również na wpływ, który wywrze na firmy i społeczeństwo sztuczna inteligencja (13% wskazań) i robotyka (10%). Blisko jedna trzecia menedżerów (30%) zatrudnionych w firmach technologicznych wyraziła opinię, że blockchain zmieni sposób działania ich firm, przede wszystkim w obszarach bazujących na rozwiązaniach IoT, cyberbezpieczeństwa oraz platform handlowych.
Wdrażana obecnie idea Przemysłu 4.0 bazuje na wykorzystaniu internetu rzeczy do monitorowania i inteligentnego sterowania procesami produkcyjnymi, więc nie należy się dziwić, że ta technologia będzie odgrywała kluczowe znaczenie w procesie zmian w przemyśle w najbliższych latach. Roboty z kolei wspomagają pracę człowieka w realizacji coraz większej liczby powtarzalnych czynności, zapewniając oszczędności kosztowe przy jednoczesnej poprawie wydajności i jakości wykonywanej pracy. Natomiast sztuczna inteligencja w połączeniu z analityką danych umożliwia szybkie i skuteczne rozwiązywanie bardzo złożonych problemów, wykorzystując mechanizmy uczenia, które do tej pory były wykorzystywane wyłącznie przez żywe organizmy – mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

fot. Egor - Fotolia.com

Internet Rzeczy

Internet rzeczy będzie rewolucjonizować rzeczywistość biznesową w perspektywie najbliższych 3 lat.


Cyfrowi agregatorzy burzą stary porządek w biznesie


Zdaniem zarządzających w firmach technologicznych, największy wpływ na konieczność zmiany tradycyjnych modeli biznesowych i dostosowania się do nowych reguł, mają tzw. cyfrowi agregatorzy, którzy świadczą swoje usługi na masową skalę. Alibaba, Facebook, Airbnb, Amazon oraz Google są uznawane za czołowych przedstawicieli tego typu organizacji. Firmy te specjalizują się w obsłudze cyfrowych klientów, mają przewagę technologiczną dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych. Korzystają z chmur obliczeniowych, płatności cyfrowych, analityki danych czy sztucznej inteligencji. Dodatkowo posiadają kapitał, który mogą przeznaczyć na rozwój i inwestycje związane z wejściem w nowe obszary biznesowe. Prezesi spółek technologicznych prognozują, że największe zmiany w najbliższych 3 latach będą miały miejsce w sektorze mediów (18% wskazań), transporcie i przemyśle samochodowym (16%) oraz w handlu detalicznym (11%).
Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku głównym czynnikiem skłaniającym konsumentów do wyboru oferty danego dostawcy stają się oferowane przez poszczególne marki tzw. doświadczenia klientów. Cyfrowi agregatorzy, którzy wykorzystują cyfrowe narzędzia, żeby lepiej zrozumieć potrzeby, preferencje i wzory zakupowe konsumentów, w naturalny sposób dostarczają najlepsze doświadczenia klienckie. Dzięki temu systematycznie rozszerzają swoje bazy użytkowników i szybko zdobywają rynki, wchodząc w zupełnie nowe branże, w których wcześniej nie działali – mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

Regulacje barierą dla szybkiego rozwoju i wdrażania innowacji


Blisko co piąty ankietowany uznał, że obowiązujące regulacje branżowe lub chroniące konsumentów, są głównym ograniczeniem dla szybszego rozwoju innowacji. Inne przeszkody zidentyfikowane przez respondentów badania KPMG to niewystarczająca dostępność specjalistów (22% wskazań), a także brak standardów technicznych oraz ograniczenia istniejących systemów cyfrowych (21%).

Zdaniem 22% członków zarządów firm technologicznych, ograniczone możliwości adaptacji przez człowieka nowych rozwiązań są głównymi barierami utrudniającymi wdrażanie innowacji. Innymi przeszkodami są dostęp do kapitału oraz wyzwania związanie z cyberbezpieczeństwem.
Zaufanie staje się krytycznym czynnikiem sukcesu biznesowego w cyfrowym świecie. Nowe regulacje, takie jak RODO, to na pewno bardzo dobry ruch w kierunku ochrony cyfrowych konsumentów. Chodzi jednak nie tylko o to, żeby zbierane o nas dane nie zostały wykorzystane wbrew naszym interesom. Istotne jest również, żeby np. systemy sztucznej inteligencji zachowały pełną neutralność, unikając
w ten sposób dyskryminacji – mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

O RAPORCIE:
Raport KPMG International pt. „The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Tech disruptors outpace the competition” objęło 767 członków zarządów firm działających w branży technologicznej z 15 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. W badaniu wzięli udział respondenci zarówno z dużych (33%), średnich (29%), jak i małych firm (28%), które dopiero rozpoczynają działalność technologiczną. Badanie zostało przeprowadzone w okresie listopad-grudzień 2017 roku.

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: