eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Plan Rozwoju Elektromobilności nie do zrealizowania?

Plan Rozwoju Elektromobilności nie do zrealizowania?

2017-10-09 12:10

Plan Rozwoju Elektromobilności nie do zrealizowania?

Samochód elektryczny © jozsitoeroe - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Plan Rozwoju Elektromobilności w kształcie przedstawionym przez rządzących nie ma szans na realizację w założonych ramach czasowych oraz ilościowych. Z takiego założenia wychodzi niemal 70% przedstawicieli zakładów motoryzacyjnych przepytanych na potrzeby drugiej już edycji opracowywanego przez Exact System raportu „MotoBarometr 2017. Nastroje w automotive”. Ten brak optymizmu wśród respondentów znajduje swoje podłoże w ilości wyzwań, z jakimi musi wiązać się wdrożenie zaproponowanego rozwiązania. Najbardziej istotny okazuje się brak odpowiedniej infrastruktury, w tym sieci doładowywania pojazdów, (32%) oraz niska „elektroświadomość” Polaków (27%).

Przeczytaj także: Branża motoryzacyjna i jej wpływ na polską gospodarkę

Jak wynika z przedstawionych przez resort energii informacji, trzema nadrzędnymi celami, które przyświecają Planowi Rozwoju Elektromobilności, mają być:
  1. stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków
  2. rozwój przemysłu elektromobilności,
  3. stabilizacja sieci elektroenergetycznej,

Warunkiem powodzenia Planu ma m.in. być stworzenie ekosystemu rozwoju elektromobilności i współpraca z przemysłem. Pomysłodawcy już dziś podkreślają, że nic nie wydarzy się natychmiast, a tworzenie ekosystemu będzie procesem długotrwałym i musi uwzględniać istniejące w Polsce bariery.
- Pojazdy napędzane prądem to niewątpliwie przyszłość polskiej motoryzacji, ale w błędzie jest ten, to sądzi, że tego rodzaju przemiana to kwestia kilku nadchodzących lat. Będziemy tu mieć do czynienia raczej z przemianą ewolucyjną niż gwałtownie przebiegającą rewolucją. Wprowadzenie zmian wiąże się z ogromną pracą w wielu obszarach, które z jednej strony wpłyną na rozwój przemysłu elektromobilności w Polsce, z drugiej zaś wykreują popyt na auta elektryczne. Jednak chciałbym podkreślić, że elektrokierunek, w którym zmierza polski rząd, jest dobry i wpisuje się w europejską politykę elektromobilności. Wszystkie najważniejsze kraje naszego kontynentu również wyszły ze swoimi propozycjami, których celem jest przesiadka kierowców z pojazdów spalinowych do elektrycznych. Najszybciej, bo już od 2025 roku, wprowadzenie zakazu sprzedaży aut z silnikami benzynowymi i diesla planują rządy Norwegii i Holandii, Niemcy mówią o roku 2030, a Francja i Wielka Brytania chcą, by ostatnim rokiem, kiedy w ich kraju będą oferowane samochody z silnikami spalinowymi, był 2040. O ile jednak w tych państwach elektromobilna rewolucja jest realna – rocznie sprzedaje się tam kilkadziesiąt tysięcy samochodów elektrycznych, o tyle w Polsce z roczną sprzedażą na poziomie kilkuset e-aut, założony cel sprzedaży 1 mln pojazdów z elektrycznym napędem do końca 2025 roku będzie znacznie trudniejszy do osiągnięcia. Jeśli elektromobilność ma być masowa, samochody elektryczne muszą być tańsze lub korzyści wynikające z ich użytkowania, jak i zasięg większe, a infrastruktura do tankowania dostępniejsza – twierdzi Paweł Gos, prezes zarządu Exact Systems S.A.

fot. mat. prasowe

Główne efekty osiągane na poszczególnych etapach realizacji Planu Rozwoju Elektromobilności

Pierwsza faza Planu (2016-2018) ma charakter przygotowawczy - programy pilotażowe mają kierować zainteresowanie społeczne na elektromobilność, co rozpocznie proces niezbędnych zmian w świadomości.


Bez infrastruktury elektroniczne auto daleko nie pojedzie


Wśród przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce nie widać optymizmu w kwestii realizacji Planu Rozwoju Elektromobilności. Aż dwie trzecie zapytanych uważa, że rządowy Plan w przedstawionym kształcie nie ma szansy na realizację.

fot. mat. prasowe

Czy plan rozwoju elektromobilności jest możliwy do realizacji?

2/3 zapytanych uważa, że rządowy Plan w przedstawionym kształcie nie ma szansy na realizację.


Brak optymizmu wynika z wielu wyzwań, jakie wiążą się z wdrożeniem rządowego projektu. Jedna trzecia zapytanych wskazała na brak odpowiedniej infrastruktury, w tym sieci doładowywania pojazdów, a co czwarty uważa, że barierą jest niska świadomość społeczeństwa i popularyzacja tego rozwiązania wśród Polaków. Ponadto, przedstawiciele polskich zakładów produkcyjnych zdają sobie sprawę, że zmiana technologiczna, z jaką wiąże się wprowadzenie napędu alternatywnego, to rewolucja na wielką skalę, która wymaga przygotowania kompleksowego łańcucha produkcyjnego oraz czasu. 21% respondentów uważa, że polscy dostawcy mają zbyt niskie kompetencje i doświadczenie w obszarze elektromobilności, a 14%, że pozostało zbyt mało czasu na dostosowanie linii produkcyjnych w istniejących zakładach. Tylko co czwarty zapytany uważa, że Plan Rozwoju Elektromobilności ma szansę na realizację.

Tadeusz Syryjczyk, Partner w Zespole Doradców Gospodarczych TOR, zwraca uwagę, że na pesymistyczne postrzeganie perspektyw elektromobilności w Polsce wpływ mają – obok oczywistego braku infrastruktury – obecnie dostępne parametry techniczne.
– Przed przemysłem motoryzacyjnym i elektroenergetycznym stoi problem, który sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: jak wysoką cenę baterii zrównoważyć niskim kosztem eksploatacji (energii elektrycznej, trwałości i niewielkich nakładów na konserwację) w okresie jej użytkowania? Jest to zarówno problem technologiczny, jak i odnoszący się do sposobu finansowania. Nie chodzi tu tylko o kwestie czysto finansowe, ale także o realną gwarancję trwałości baterii i rozłożenia finasowania zakupu w czasie tak, aby ponoszony na początku koszt był porównywalny z klasycznym pojazdem, a późniejsze koszty energii i spłata dodatkowych elementów – zwłaszcza baterii – dawały wymierny efekt w postaci oszczędności – mówi Tadeusz Syryjczyk.

fot. mat. prasowe

Największe wyzwania w realizacji planu rozwoju eletromobilności

14% badanych uważa, że pozostało zbyt mało czasu na dostosowanie linii produkcyjnych w istniejących zakładach.


Plan Rozwoju Elektromobilności przybliży nas do globalnych trendów


Z Planem Rozwoju Elektromobilności wiąże się nie tylko wiele obaw, ale również korzyści dla rozwoju automotive w Polsce. Dwie najważniejsze, na jakie wskazali przedstawiciele branży motoryzacyjnej, dotyczą obszaru podażowego Planu (podaż rozumiana jako rozwój przemysłu elektromobilności w Polsce, który ma zaopatrywać Polaków w pojazdy elektryczne). 36% ankietowanych uważa, że na potrzeby realizacji Planu powstaną nowe zakłady produkcyjne, a 32%, że wzrosną zamówienia na części i akcesoria do pojazdów elektrycznych w istniejących już zakładach. Co czwarty przedstawiciel zakładów motoryzacyjnych w Polsce ma natomiast nadzieję, że dzięki pracom nad obszarem elektromobilności, nasze automotive będzie podążać za globalnymi trendami motoryzacyjnymi (24% wskazań). Co ciekawe, tylko 15% zapytanych jest zdania, że realizacja Planu Rozwoju Elektromobilności jest w stanie wykreować wśród Polaków popyt na auta elektryczne.
– Ten dosyć niski odsetek optymistów może dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że budowanie „elektroświadomości” jest jednym z filarów rządowego projektu – zwraca uwagę Paweł Gos z Exact Systems S.A.

fot. mat. prasowe

Który z filarów elektromobilności ma większe szanse na sukces?

Blisko połowa przedstawicieli branży motoryzacyjnej wskazała na e-Busa.


e-Bus wyprzedzi e-Auto


Plan Rozwoju Elektromobilności opiera się na dwóch najważniejszych filarach – rozwoju samochodu elektrycznego oraz autobusu elektrycznego. Na pytanie, który segment ma większe szanse na sukces, blisko połowa przedstawicieli branży motoryzacyjnej wskazała na e-Busa. Co czwarty uważa, że to samochód elektryczny może mieć większe szanse na powodzenie.
– Warto pamiętać, że oba projekty obarczone są wieloma czynnikami ryzyka oraz związanymi z nimi wyzwaniami. Jednak o ile w przypadku samochodów elektrycznych obecnie mamy do czynienia zarówno z brakiem wystarczającej infrastruktury jak i zaplecza produkcyjnego, o tyle w przypadku autobusów z napędem elektrycznym, w Polsce funkcjonuje kilka zakładów produkujących, i to na skalę międzynarodową – podkreśla Paweł Gos.

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce został przyjęty przez Radę Ministrów 16 marca 2017 roku. Dokument jest jednym z trzech elementów opracowanego w Ministerstwie Energii Pakietu na Rzecz Czystego Transportu, na który składają się również Krajowe ramy polityki infrastruktury paliw alternatywnych oraz Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce określa korzyści związane z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w naszym kraju oraz identyfikuje potencjał gospodarczy i przemysłowy tego obszaru.

Metodologia badania
Badanie „MotoBarometr 2017. Nastroje w automotive. Polska, Czechy, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja” zostało przeprowadzone przez firmę Exact Systems na celowej próbie przedstawicieli firm z sektora automotive będących klientami Exact Systems. Wśród nich znajdują się m.in. producenci samochodów, poddostawcy części i komponentów samochodowych Tier I i Tier II takich jak wycieraczki, szyby samochodowe, dachy, kolumny kierownicze czy elementy bezpieczeństwa. Wielkość próby wyniosła 429 respondentów z 6 państw (Polska, Czechy, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja). Badanie zrealizowano metodą telefonicznych wywiadów (CATI), ankiet online oraz ankiet indywidualnych od kwietnia do lipca 2017 roku.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: