eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Przemysł wytwórczy UE: konkurencyjność do poprawy

Przemysł wytwórczy UE: konkurencyjność do poprawy

2014-09-15 14:36

Przemysł wytwórczy UE: konkurencyjność do poprawy

Konkurencyjność przemysłu wymaga poprawy © .shock - Fotolia.com

Rozprawianie o konkurencyjności unijnego przemysłu wytwórczego w ujęciu ogólnym jest niezwykle trudne. Każde z państw członkowskich charakteryzuje się bowiem innym potencjałem konkurencyjnym, który należy wykorzystać do wspierania wzrostu gospodarczego. To jeden z wniosków płynących z niedawno opublikowanych raportów Komisji Europejskiej. Aby jednak wzrost gospodarczy nie został zahamowany, do rozwiązania pozostało wiele niepokojących problemów: inwestycje, dostęp do finansowania, administracja publiczna, dostęp do rynków zagranicznych, innowacje i ceny energii.

Przeczytaj także: Przemysł w Europie wymaga odnowy

Ferdinando Nelli Feroci, europejski komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział:
„Doceniam wysiłki podjęte przez państwa członkowskie w celu poprawy konkurencyjności ich przemysłu. Jednak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Rozwiązanie problemu braku inwestycji, ograniczonego dostępu do finansowania, wysokich cen energii i nieskutecznej administracji publicznej wzmocni konkurencyjność naszych firm oraz małych i średnich przedsiębiorstw na globalnym rynku”.

Konkurencyjność przemysłu jest bardzo zróżnicowana w zależności od państwa członkowskiego.

Biorąc pod uwagę wyniki państw członkowskich w tej dziedzinie oraz to, czy osiągają one poprawę czy też nie, można je podzielić na cztery grupy:
  • państwa członkowskie o wysokiej i zwiększającej się konkurencyjności: Niderlandy, Niemcy, Dania i Irlandia;
  • państwa członkowskie o wysokiej konkurencyjności, która jednak znajduje się w stagnacji lub maleje: Belgia, Zjednoczone Królestwo, Austria, Francja, Włochy, Luksemburg, Szwecja i Finlandia;
  • państwa członkowskie o niskiej konkurencyjności, która ulega poprawie: Estonia, Litwa, Hiszpania, Łotwa, Republika Czeska, Węgry, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Grecja;
  • państwa członkowskie o niskiej konkurencyjności, która znajduje się w stagnacji lub maleje: Słowenia, Bułgaria, Chorwacja, Malta i Cypr.

UE posiada atuty konkurencyjne...


Ogólnie rzecz biorąc, przewaga konkurencyjna przemysłu wytwórczego UE nie uległa zmianie, a składają się na nią: wysoko wykwalifikowani pracownicy, znaczny udział lokalny w eksporcie towarów oraz przewaga komparatywna związana z produktami złożonymi o wysokiej jakości. Od początku kryzysu, jaki nastąpił w 2008 r., państwa członkowskie UE realizują również szereg działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności.

fot. .shock - Fotolia.com

Konkurencyjność przemysłu wymaga poprawy

Konkurencyjność odczuwa negatywne skutki cen energii elektrycznej i gazu, które są wyższe w UE niż w wielu innych gospodarkach. Niezbędne jest zróżnicowanie źródeł energii, by zagwarantować dostępność energii po konkurencyjnych cenach.


... ale niektóre obszary polityki nadal wymagają ciągłej uwagi.


Analiza danych zawartych w obu sprawozdaniach wskazuje, że należy wprowadzić ewentualne środki w następujących obszarach polityki.
  • Dodatkowe inwestycje są konieczne we wszystkich sektorach w celu zagwarantowania, że europejski przemysł może utrzymać swoją konkurencyjność.
  • Małym i młodym firmom trudniej uzyskać kredyt bankowy w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami, nawet jeżeli ich wyniki finansowe są takie same.
  • Skuteczniejsze innowacje i komercjalizacja badań oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej — to również czynniki wspierające konkurencyjność.
  • Konkurencyjność wymaga ograniczenia kosztów i niepewności, których doświadczają przedsiębiorstwa w kontaktach z administracją publiczną. Zwiększanie wydajności administracji publicznej powoduje wzrost liczby szybko rozwijających się przedsiębiorstw, w szczególności poprzez zwiększenie ich obrotów finansowych. Czasochłonne i kosztowne przepisy podatkowe, korupcja i nieskuteczne systemy wymiaru sprawiedliwości są najbardziej szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorstw. Większość państw członkowskich musi również lepiej uwzględniać wpływ zasad i przepisów w innych dziedzinach na konkurencyjność.
  • Niezbędne jest wsparcie na rzecz zwiększenia międzynarodowej ekspansji MŚP. Obecnie mniejsze i młodsze firmy mają mniej szans, aby wejść na rynki zagraniczne i czerpać wiążące się z tym korzyści. Aby pomóc małym przedsiębiorstwom rozwinąć eksport, konieczna jest polityka ukierunkowana na otoczenie biznesowe, w kategoriach dostępu do kapitału, instrumentów wsparcia na rzecz innowacji i działań służących poprawie wydajności.
  • Konkurencyjność odczuwa negatywne skutki cen energii elektrycznej i gazu, które są wyższe w UE niż w wielu innych gospodarkach. Usprawnienia w zakresie efektywności energetycznej nie były w stanie w pełni zrównoważyć negatywnych skutków wzrostu cen. Efektywne rynki energii elektrycznej i zróżnicowane źródła energii są w związku z tym konieczne, by zagwarantować dostępność energii po konkurencyjnych cenach.

Kolejne kroki


Wyniki sprawozdań zostaną wykorzystane w procesie kształtowania polityki na szczeblu unijnym i krajowym. Będą one służyć jako wkład do dyskusji Rady ds. Konkurencyjności, która odbędzie się w dniach 25-26 września 2014 r., a także do zaleceń Komisji w sprawie reform podatkowych i strukturalnych państw członkowskich w ramach procesu europejskiego semestru.
Kontekst
Sprawozdania Komisji na temat konkurencyjności przemysłu są sporządzane co roku w celu dostarczenia opartych na dowodach wskaźników służących wspieraniu procesu tworzenia polityki na poziomie UE i państw członkowskich. Sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności z 2014 r., zatytułowane „Wspieranie wzrostu przedsiębiorstw” („Helping Firms Grow”), zawiera ocenę ilościową konkurencyjności przemysłu UE i stanowi empiryczną odpowiedź na ważne pytania w debacie dotyczącej polityki przemysłowej. Sprawozdanie z 2014 r. na temat konkurencyjności państw członkowskich, zatytułowane „Reindustrializacja Europy” („Reindustrialising Europe”), stanowi opartą na wskaźnikach ocenę realizacji polityki przemysłowej na szczeblu UE i krajowym, w podziale na poszczególne państwa.

Przeczytaj także

Produkcja w Polsce VIII 2014

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: