eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Faktoring w Polsce 2013

Faktoring w Polsce 2013

2014-06-30 10:01

Faktoring w Polsce 2013

Faktoring w Polsce 2013 © apops - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Główny Urząd Statystyczny już po raz kolejny zaprezentował w dość szeroko zakrojonym zakresie dane firm faktoringowych. Badaniem zostały objęte 43 podmioty prowadzące w minionym roku działalność faktoringową. W badanej zbiorowości było 27 niebankowych przedsiębiorstw oraz 16 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej. Spośród niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych 10 należało do grup kapitałowych, 9 było jednostkami zależnymi, a jedna jednostką dominującą. Wśród badanych banków 13 należało do grup kapitałowych.

Przeczytaj także: Faktoring w Polsce 2012

W dwudziestu niebankowych przedsiębiorstwach faktoringowych dominował kapitał krajowy, a w siedmiu kapitał zagraniczny. W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową dominowały spółki akcyjne (15 jednostek) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10 jednostek), dwa przedsiębiorstwa miały inną formę organizacyjną.

Niebankowe przedsiębiorstwa faktoringowe zatrudniały 958 osób.

Czternaście firm miało swoje siedziby na terenie województwa mazowieckiego, osiem śląskiego, po jednej w województwach: łódzkim, dolnośląskim, lubelskim, wielkopolskim i małopolskim. Sieć dystrybucji tworzyło łącznie 45 oddziałów, przedstawicielstw i filii.

Faktoring to coraz lepiej znane źródło finansowania przedsiębiorstw, o czym świadczy wzrost liczby przedsiębiorstw (faktorantów), korzystających z usług faktoringowych.

W porównaniu z 2012 r. liczba klientów wzrosła o 12,2%. Z usług faktoringowych skorzystało 8 472 klientów, w tym 32,0% prowadziło działalność w zakresie przemysłu, 31,0% handlu, 9,4% usług, 8,1% transportu, 7,6 % budownictwa.

Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa finansowe zajmujące się działalnością faktoringową (łącznie) wzrosła o 12,7%, z 114 999 mln zł w 2012 r. do 129 593 mln zł w roku 2013.

fot. apops - Fotolia.com

Faktoring w Polsce 2013

Z usług faktoringowych skorzystało 8 472 klientów, w tym 32,0% prowadziło działalność w zakresie przemysłu, 31,0% handlu, 9,4% usług, 8,1% transportu, 7,6 % budownictwa.


W faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 13,1% do 109 277 mln zł, a w faktoringu zagranicznym o 10,3% do 20 316 mln zł. Udział faktoringu krajowego stanowił 84,3% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoringu zagranicznego 15,7%.

W 2013 r. w faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring bez regresu (47,8%) i faktoring z regresem (47,3%), sporadycznie faktoring mieszany (4,9%).
W bankach komercyjnych, które prowadziły działalność faktoringową, wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 7,2% do kwoty 60 575 mln zł, z tego faktoring krajowy stanowił 89,7%, a faktoring w handlu zagranicznym 10,3%.

W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 18,0% do kwoty 69 019 mln zł, z tego faktoring krajowy stanowił 79,6%, a faktoring w handlu zagranicznym 20,4%.

Wartość ogółem zaangażowanych środków finansowych przez przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością faktoringową (łącznie) na koniec 2013 r. wzrosła o 13,7% i wyniosła 15 654 mln zł. Środki finansowe w 91,6% zaangażowane były w faktoringu krajowym, a w 8,4% w faktoringu zagranicznym.

Banki do prowadzonej działalności faktoringowej zaangażowały środki w kwocie 8 392 mln zł, z tego 91,8% przypadało na faktoring krajowy, a 8,2% na faktoring zagraniczny.

Pozostałe niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową zaangażowały środki finansowe o wartości 7 262 mln zł, z tego 91,3% w faktoring krajowy, i 8,7% w faktoring zagraniczny.

fot. mat. prasowe

Wartość wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym

Faktoring bez regresu – ryzyko wypłacalności dłużnika przejmuje w sposób bezzwrotny faktor, bądź też odpowiada za wykonanie przez dłużnika ciążących na nim zobowiązań, a klient jest zabezpieczony przed ewentualną niewypłacalnością dłużnika.


Wartość majątku niebankowych przedsiębiorstw zajmujących się faktoringiem wzrosła w ciągu 2013 r. do kwoty 11 797 mln zł (o 15,0%). Dominującą pozycję majątku stanowiły aktywa obrotowe – 11 152 mln zł. Udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych wyniósł 6 899 mln zł (52,9%) i wzrósł o 18,0% w porównaniu z rokiem 2012. Drugą co do wielkości pozycją aktywów obrotowych były inwestycje krótkoterminowe – 4 230 mln zł (37,9%), które składały się głównie z krótkoterminowych aktywów finansowych (97,7%).

W wartości pasywów ogółem niebankowych przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność faktoringową – 91,5% stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym zobowiązania krótkoterminowe (95,3%). Kapitały własne wyniosły 1 001,6 mln zł, w tym kapitały zapasowe stanowiły 59,7%, a kapitały podstawowe 25,8% ogólnej wartości kapitałów własnych.

Przychody z całokształtu działalności wyniosły 957 mln zł i w stosunku do roku 2012 zmniejszyły się o 4,3%, w tym przychody ze sprzedaży stanowiły 87,0%. Koszty z całokształtu działalności zmniejszyły się o 6,0% i wyniosły 769 mln zł, a wpływ na to miało zmniejszenie kosztów finansowych o 18,7 %.

Wynik finansowy netto niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wyniósł 149 mln zł i zwiększył się w ciągu 2013 r. o 35,0%. Spośród tej grupy przedsiębiorstw pięć poniosło straty, pozostałe wykazały zyski.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: