eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Faktoring w Polsce: GUS przedstawił najnowsze dane

Faktoring w Polsce: GUS przedstawił najnowsze dane

2020-07-14 12:08

Faktoring w Polsce: GUS przedstawił najnowsze dane

Faktoring ©  wsf-f - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Główny Urząd Statystyczny już po raz kolejny zaprezentował obszerne dane na temat działalności firm zajmujących się faktoringiem. Z najnowszych doniesień wynika, że w minionym roku przedsiębiorstwa faktoringowe wykupiły 13,6 mln faktur o wartości 315,0 mld zł, a z usług faktoringowych skorzystało 22,1 tys. klientów.

Podstawowe dane o przedsiębiorstwach faktoringowych


Jak wynika z informacji przedstawionych przez GUS, grupa 54 przebadanych podmiotów, które prowadziły w minionym roku działalność faktoringową, składała się z 46 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących ten rodzaj działalności oraz 8 banków komercyjnych, które trudniły się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.

Charakterystyka usług faktoringowych


GUS wskazuje, że w minionym roku z usług faktoringowych skorzystało 22 083 klientów, o 29,0% więcej niż w roku poprzednim. Z tej liczby 24,7% prowadziło działalność w zakresie handlu, 20,4% – transportu, 20,3% – przemysłu, a 11,7% – usług. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa (łącznie) wzrosła o 27,9%, z 246 256 mln zł w 2018 r. do 315 024 mln zł w 2019 r.

W faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 24,5% do 269 385 mln zł, a w faktoringu zagranicznym o 53,2% do 45 638 mln zł. Faktoring krajowy stanowił 85,5% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoring zagraniczny 14,5%. W faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring bez regresu (54,3%), faktoring z regresem (30,6%), faktoring odwrotny (odwrócony) (11,8%) i faktoring mieszany (3,3%).

W bankach komercyjnych, które prowadziły działalność faktoringową, wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 3,9% do kwoty 61 679 mln zł, z tego faktoring krajowy stanowił 86,6%, a faktoring w handlu zagranicznym 13,4%.
W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 35,6% do kwoty 253 344 mln zł, z tego faktoring krajowy to 85,3%, a faktoring w handlu zagranicznym 14,7%.

Według GUS wartość zaangażowanych środków finansowych przez przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością faktoringową (łącznie) na koniec 2019 r. wzrosła o 29,8% i wyniosła 42 459 mln zł. Środki finansowe ogółem w 85,4% zaangażowane były w faktoring krajowy, a w 14,6% w faktoring zagraniczny.

Banki do prowadzonej działalności faktoringowej zaangażowały środki w kwocie 13 976 mln zł, z tego 86,4% przypadało na faktoring krajowy, a 13,6% na faktoring zagraniczny.

Niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową zaangażowały środki finansowe o wartości 28 482 mln zł, z tego 84,9% w faktoring krajowy, a 15,1% w faktoring zagraniczny.

Sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw faktoringowych


Spośród badanej zbiorowości niebankowych przedsiębiorstw, których działalność faktoringowa była jedynym lub dominującym rodzajem działalności, 30 firm prowadziło pełną księgowość, a jedna księgi przychodów i rozchodów. Wartość aktywów tych firm w ciągu 2019 r. wzrosła o 14,1% do kwoty 28 612 mln zł. Dominującą pozycją majątku były aktywa obrotowe – 28 244 mln zł. Udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych wyniósł 69,6% i osiągnął wartość 19 671 mln zł. Wartość ta wzrosła o 17,0% w porównaniu z 2018 r. Drugą, co do wielkości pozycją aktywów obrotowych były inwestycje krótkoterminowe – 8 553 mln zł (30,3%), które składały się głównie z krótkoterminowych aktywów finansowych (86,3%).

fot. mat. prasowe

Wartość wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym

W faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring bez regresu (54,3%)


W pasywach ogółem 30 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową 97,7% wartości stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, a 2,3% kapitały własne.

Przychody z całokształtu działalności tych 30 firm wyniosły 1 172 mln zł i w stosunku do grudnia 2018 r. zwiększyły się o 21,2%, w tym przychody ze sprzedaży stanowiły 90,6%. Koszty z całokształtu działalności zmniejszyły się o 31,7% i wyniosły 972 mln zł.

Jak pisze GUS, wynik finansowy netto 30 niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową wyniósł 156 mln zł. Spośród tej grupy przedsiębiorstw osiem poniosło straty, pozostałe firmy wykazały zyski.

GUS podał również, że spośród zbadanych, niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych 28 należało do grup kapitałowych, w tym 24 było jednostkami zależnymi, jedna jednostką dominującą i trzy jednostkami dominującymi i zależnymi jednocześnie. Natomiast wśród badanych banków siedem należało do grup kapitałowych.

W 33 niebankowych przedsiębiorstwach faktoringowych dominował kapitał krajowy, w 12 kapitał zagraniczny, natomiast jedno przedsiębiorstwo miało 50% udział kapitału krajowego i zagranicznego. W grupie niebankowych przedsiębiorstw prowadzących działalność faktoringową dominowały spółki akcyjne (23 jednostki) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21 jednostek), dwa przedsiębiorstwa miały inną formę organizacyjną.

Niebankowe przedsiębiorstwa faktoringowe zatrudniały 1 625 osób na podstawie umowy o pracę, 115 na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub umowy o dzieło, a 258 na podstawie
ustawy o działalności gospodarczej. Sieć dystrybucji tworzyło łącznie 345 oddziałów, przedstawicielstw i filii.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

2 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: