eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › zezwolenie na pobyt czasowy
 • Ustawa o cudzoziemcach - kolejne zmiany

  Ustawa o cudzoziemcach - kolejne zmiany

  00:25 15.02.2018

  ... na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, w przypadku cudzoziemców odbywających staż, będzie udzielane maksymalnie na okres 1 roku. W przypadku kadry kierowniczej oraz specjalistów zastosowanie znajdą ogólne uregulowania, przewidujące, iż zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest maksymalnie na ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o cudzoziemcach, cudzoziemcy, zezwolenie na pobyt czasowy
 • Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

  Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

  00:30 16.11.2017

  ... na podstawie zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i w oparciu wizę lub zezwolenie na pobyt. Jeśli zaś pracownik z Ukrainy ma zostać zatrudniony w Polsce na okres powyżej 6 miesięcy, pracę będzie mógł wykonywać na podstawie zezwolenia na pracę i w oparciu o wizę lub zezwolenie na pobyt ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie pracownika, zatrudnienie pracownika z Ukrainy, pracownik z Ukrainy, jak zatrudnić obcokrajowca
 • Zatrudnienie cudzoziemca według nowych zasad

  Zatrudnienie cudzoziemca według nowych zasad

  00:16 23.09.2014

  ... zezwoleniem na pobyt czasowy. Wprowadzono tez jedną wspólna procedurę uzyskiwania zezwolenia na pobyt oraz pracę. Zezwolenie na pobyt czasowy Jest to procedura znajdująca zastosowanie wobec cudzoziemców przebywających już w Polsce. Dotychczasowe zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zostało zastąpione zezwoleniem na pobyt czasowy, przy ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, cudzoziemcy, zasady zatrudniania cudzoziemców, praca cudzoziemca
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

  Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

  09:50 21.07.2014

  ... a cudzoziemiec, który ma na swoim utrzymaniu członków rodziny, by móc skutecznie wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, musi wykazać dochód, który w przeliczeniu na osobę w rodzinie przewyższa miesięcznie kwotę 316 zł. Dodatkowo Wnioskodawca musi wykazać, iż ma zapewnione na terytorium Polski miejsce ... WIĘCEJ

  Tematy: cudzoziemcy, zezwolenie na pobyt czasowy, działalność gospodarcza, ustawa o cudzoziemcach


bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: