eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wspólne rozliczenia podatkowe małżonków
 • PIT-8C z tytułu nieodpłatnego przekazania materiałów

  PIT-8C z tytułu nieodpłatnego przekazania materiałów PORADA

  Witam, proszę uprzejmie o poradę jak, uwzględnić kwotę wykazaną w PIT-8C z tytułu nieodpłatnego przekazania materiałów? Rozliczam się wspólnie z małżonką w formie PIT-37. W której pozycji należałoby wpisać kwotę wynikającą z PIT-8C? Z góry dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: PIT-8C, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, PIT-37, małżeństwo
 • Rozliczenie refundacji szkolenia wykazane w PIT-8C, część D

  Rozliczenie refundacji szkolenia wykazane w PIT-8C, część D PORADA

  Witam, mam pytanie. Otrzymałem z zakładu pracy (umowa o pracę) PIT-11 oraz nie z zakładu pracy (nie od mojego płatnika) PIT-8C (refundacja szkolenia). Czy PIT-11 mogę rozliczyć wspólnie z żoną w PIT-37, a PIT-8C indywidualnie w PIT-36? Dodam jeszcze, że po wpisaniu kwoty szkolenia w ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o pracę, PIT-11, PIT-8C, PIT-36
 • Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat samodzielnie - zakup wraz z mężem

  Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat samodzielnie - zakup wraz z mężem PORADA

  Dzień dobry, mam pewną wątpliwość. W tym roku muszę złożyć zeznanie podatkowe PIT-39 w związku ze sprzedażą mieszkania. W 2012 roku nabyłam mieszkanie za kwotę 92 tys. zł, a w 2015 r. to mieszkanie sprzedałam za kwotę 110 tys. zł. Był to mój majątek osobisty, mieszkanie ... WIĘCEJ

  Tematy: zakup mieszkania, sprzedaż mieszkania, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, małżeństwo
 • Rozliczenie za 2015 rok wraz z małżonkiem z PIT-11, PIT-11 i PIT-40A

  Rozliczenie za 2015 rok wraz z małżonkiem z PIT-11, PIT-11 i PIT-40A PORADA

  Witam, w roku 2015 tata przeszedł na emeryturę ma PIT-11 i PIT-40A: TATA: PIT-11 poz.29-86042,37 poz.30-973,42 poz.31-85068,95 poz.33-11401 poz.70-5511,05 ( skł. na ubezp. społ.) poz.72-2688,20 ( skł. na ubez. zdrow.) oraz PIT-40A poz.38-40483,12 poz.39-3781 ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, przejście na emeryturę, PIT-11, PIT-40A
 • Jak należy rozliczyć otrzymany przez syna przychód w zeznaniu rocznym PIT-37?

  Jak należy rozliczyć otrzymany przez syna przychód w zeznaniu rocznym PIT-37? PORADA

  Syn lat 12 i otrzymał PIT-8C. W rubryce D jest wpisany przychód 600 zł (Nagroda Prezydenta Miasta, art. 20 ust. 1 ustawy). Dotychczas wypełniałam PIT-37 (rozliczenie wspólne z małżonkiem). Jak należy rozliczyć otrzymany przez syna przychód? Czy należy odprowadzić podatek od ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-8C, nagroda, PIT-37, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków
 • Czy mogę odliczyć ulgę na Internet?

  Czy mogę odliczyć ulgę na Internet? PORADA

  Mój Internet za 2013 rok rozliczałem ja. Internet za 2014 rok rozliczyliśmy z żoną wspólnie i było to pierwszy raz, gdy wspólnie się rozliczyliśmy. Czy teraz możemy odliczyć Internet żony za 2015 rok? WIĘCEJ

  Tematy: ulga na internet, ulgi podatkowe, małżeństwo, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków
 • Rozliczenie wspólne czy indywidualne?

  Rozliczenie wspólne czy indywidualne? PORADA

  Witam, dotychczas rodzice rozliczali się wspólnie na PIT-37 (tato przy mamie). W tym roku jednak mama otrzymała tylko PIT-11, a tato otrzymał PIT-11 i PIT-8C (dochód w polu D z tytułu nagrody). W jaki sposób powinni sie rozliczyć? Dziękuje serdecznie za informacje i pozdrawiam. WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, PIT-8C, PIT-37, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków
 • Jaki urząd skarbowy? Jaki PIT?

  Jaki urząd skarbowy? Jaki PIT? PORADA

  Witam, jaki urząd skarbowy należy wybrać, jeżeli co roku składana była deklaracja do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zameldowania, a nie zamieszkania? Czy można złozyć deklarację do urzędu właściewego ze względu na adres zameldowania, jeżeli w PIT-11 wskazany ... WIĘCEJ

  Tematy: adres zameldowania, adres zamieszkania, PIT-11, PIT-36
 • Rozliczenie wspólnie z małżonkiem – PIT-11 i PIT-40A i ulga za Internet

  Rozliczenie wspólnie z małżonkiem – PIT-11 i PIT-40A i ulga za Internet PORADA

  Witam, bardzo proszę o pomoc w moim pierwszym rozliczeniu: Mój PIT-11: poz 29) 8293,73 poz 30) 445 poz 31) 7848,73 poz 33) 469 poz 49) 8903,60 poz 50) 1580,21 poz 51) 7323,39 poz 52) 525 poz 70) 2139,61 poz 72) 1166,96 PIT-11 męża: poz 29) 21000 poz 30) 1335 poz 31) 19665 poz 33) 1620 ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, małżeństwo, ulga na internet, ulgo podatkowe
 • Koszty uzyskania przychodu PIT-11 a rozliczenie wspólne

  Koszty uzyskania przychodu PIT-11 a rozliczenie wspólne PORADA

  Oboje z żoną dojeżdżamy do pracy pracy, która jest poza miejscem zamieszkania... z tym, że pracujemy w innych zakładach i każdy dojeżdża osobno. Ja zgłosiłem ten fakt pracodawcy... moja żona niestety nie, dlatego po otrzymaniu rozliczenia PIT-11 w poz. 30 "koszty uzyskania ... WIĘCEJ

  Tematy: dojazd do pracy, koszty uzyskania przychodu, PIT-11, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków
 • Nadpłata podatku w zeznaniu podatkowym do zwrotu z odsetkami?

  Nadpłata podatku w zeznaniu podatkowym do zwrotu z odsetkami?

  Podatnicy, którzy złożyli na czas roczne rozliczenie PIT i nie otrzymali jeszcze nadpłaconych kwot, otrzymają je wraz z odsetkami. Powinny one zostać naliczone od końca lipca, bo wtedy upłynął termin zwrotu nadpłaconych przez osoby fizyczne podatków (chyba że zeznanie zostało wcześniej złożone). Urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić nadpłacony lub ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Małżonek w zakładzie karnym a wspólne zeznanie podatkowe

  Małżonek w zakładzie karnym a wspólne zeznanie podatkowe

  ... Wspólne opodatkowanie następuje bowiem tylko na wspólny wniosek małżonków, a nie z urzędu. Wniosek ten należy wyrazić w zeznaniu rocznym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola określającego sposób rozliczenia. Oczywiście w takim przypadku zeznanie winno również zawierać dane obojga małżonków ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Niepodpisane wspólne zeznanie podatkowe

  Niepodpisane wspólne zeznanie podatkowe

  ... podatkowe winno przy tym być podpisane. Zeznania podatkowe w pierwszej części formularzy wymagają podania danych identyfikujących osoby, których dotyczą jak też wskazania, do którego urzędu skarbowego są kierowane oraz wybranego sposobu rozliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Zeznanie roczne gdy ryczałt i umowa o pracę małżonków

  Zeznanie roczne gdy ryczałt i umowa o pracę małżonków

  ... podatkowe (PIT-28). ... małżonków prowadził w roku podatkowym działalność gospodarczą objętą zryczałtowanym podatkiem dochodowym, dochód uzyskiwany ze źródeł przychodów podlegających zryczałtowanym podatkiem nie pozwala małżonkom na złożenie wspólnego zeznania. Ulga na dzieci czasami dostępna Ryczałtowcy nie mają także możliwości wspólnego rozliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Podatek liniowy a wspólne rozliczenie małżonków

  Podatek liniowy a wspólne rozliczenie małżonków

  ... każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. ... osiągnął żądnych przychodów z tego tytułu. W konsekwencji, nie może Wnioskodawca skorzystać z możliwości rozliczenia dochodów osiągniętych w 2013r. ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Rozliczenia PIT 2013: podpisanie wspólnego zeznania podatkowego

  Rozliczenia PIT 2013: podpisanie wspólnego zeznania podatkowego

  ... PIT jest składany. Wskazany wniosek o wspólne opodatkowanie małżonków ogranicza się do zaznaczenia w zeznaniu rocznym odpowiedniego pola informującego o sposobie rozliczenia. Aby jednak powyższe było ważne, ... małżonką (o ile są spełnione wymienione wyżej warunki), wystarczy że tylko żona podpisze ich wspólne zeznanie podatkowe dla zachowania ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Wspólne zeznanie podatkowe a rozdzielność majątkowa

  Wspólne zeznanie podatkowe a rozdzielność majątkowa

  ... rozliczenia. Oczywiście zeznanie takie trzeba też podpisać (przy czym tutaj wystarczy podpis jednego z małżonków.). Trzeci warunek mówi, że aby wspólne zeznanie było możliwe, do żadnego z małżonków ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Zawieszona działalność gospodarcza a wspólne zeznanie roczne

  Zawieszona działalność gospodarcza a wspólne zeznanie roczne

  ... wspólne rozliczenie małżonków jest możliwe). Niemniej w przypadku działalności gospodarczej samo wybranie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym wyklucza możliwość złożenia przez małżonków wspólnego rozliczenia rocznego. Ustawodawca mówi bowiem, że prawo do wspólnego rozliczenia nie przysługuje, jeżeli do jednego (czy obydwu) z małżonków ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ryczałt od przychodów z umowy najmu u małżonków

  Ryczałt od przychodów z umowy najmu u małżonków

  ... małżonków ważne jest tylko w danym roku podatkowym i co rok musi być składane na nowo (do 20 stycznia danego roku), aby z tej formy rozliczenia korzystać. Powyższy wybór powoduje, że w trakcie roku wpłat zaliczek na podatek (bądź należnego ryczałtu) dokonuje jedynie ten z małżonków ... wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, rozliczenia roczne, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, rozliczenie roczne
 • Śmierć małżonka a wspólne rozliczenie roczne PIT 2013

  Śmierć małżonka a wspólne rozliczenie roczne PIT 2013

  ... wynika z powyższego, niekiedy jest to możliwe aż przez dwa lata podatkowe. W takiej sytuacji znalazła się właśnie podatniczka z naszego przykładu. Co za tym ... wystąpią przesłanki negatywne wspólnego rozliczenia. Otóż wdowa lub wdowiec może skorzystać z możliwości preferencyjnego opodatkowania, jednakże pod warunkiem, że do żadnego z małżonków nie ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne

poprzednia  

1 2 3 ... 10 ... 15

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.