eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ustawa o podatku dochodowym
 • Ceny transferowe 2019: nowe obowiązki dokumentacyjne

  Ceny transferowe 2019: nowe obowiązki dokumentacyjne

  12:40 12.02.2019

  ... 20 mln PLN) czy terminowości obowiązku jej sporządzenia (do końca 9 miesiąca to obecnie zasada ogólna). Ustawa nowelizacyjna, tj. ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Nowe rozporządzenia w zakresie cen transferowych 2019

  Nowe rozporządzenia w zakresie cen transferowych 2019

  12:45 18.01.2019

  ... o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kto i kiedy sporządza dokumentację cen transferowych? Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zobligowane będą podmioty powiązane dla transakcji kontrolowanych jednorodnych (pod pewnymi wyjątkami ustawowymi), których wartość bez podatku VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Zawiadomienie fiskusa o umowach zawartych z nierezydentami

  Zawiadomienie fiskusa o umowach zawartych z nierezydentami

  17:15 13.01.2019

  Podmioty zawierające umowy z nierezydentami – co do zasady - są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie organów podatkowych. Informacje te, sporządzane są za dany rok podatkowy na urzędowym formularzu ORD-U. Kiedy podatnik jest zobowiązany do raportowania zawartej umowy? Warto przyjrzeć się regulacjom prawnym w tym zakresie, gdyż dla większości ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Podmioty powiązane: ceny transferowe 2019 po nowemu

  Podmioty powiązane: ceny transferowe 2019 po nowemu

  13:44 08.11.2018

  ... z uzasadnieniem rynkowości stosowanych rozliczeń. Jednocześnie nowe regulacje mają doprowadzić do dalszego uszczelnienia systemu podatków dochodowych, czyli w praktyce większych kwot doszacowań podatku przez organy. Kolejne zmiany Rok 2018 upływa dla wielu przedsiębiorców pod znakiem cen transferowych. Obowiązek znany od lat ponownie stał ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Ceny transferowe: zmiany 2019

  Ceny transferowe: zmiany 2019

  13:44 05.11.2018

  ... zrealizowana przez podmioty niepowiązane lub zostałaby przez nie zrealizowana inna transakcja. Za szczególnie niebezpieczną konstrukcję należy uznać fakt, iż ustawa nie określa wprost przesłanek skutkujących zastosowaniem tzw. recharakteryzacji, co może powodować liczne wątpliwości interpretacyjne, a w konsekwencji uznaniowość stosowania tych ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Gospodarstwo rolne bez dokumentacji cen transferowych

  Gospodarstwo rolne bez dokumentacji cen transferowych

  13:48 20.06.2018

  ... ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2017 r. poz. 2175 – dalej „ustawa zmieniająca”), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. – art. 11 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, działy specjalne, przychody podatkowe, podatek PIT
 • Krajowe podmioty powiązane: kiedy konieczna dokumentacja podatkowa

  Krajowe podmioty powiązane: kiedy konieczna dokumentacja podatkowa

  13:41 15.05.2018

  ... prowadzili oni dodatkową dokumentację dla cen transferowych. Nie każdy jednak jest zobligowany do prowadzenia tej dokumentacji. To art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop) określa sytuacje, w których wspomniana dokumentacja jest wymagana. Na największym cenzurowanym są podatnicy dokonujący zapłaty należności ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Dokumentacja cen transferowych tylko dla dużych transakcji

  Dokumentacja cen transferowych tylko dla dużych transakcji

  13:23 15.03.2018

  ... .000 euro. Na podstawie przytoczonych powyżej uregulowań stwierdzić m.in. należy, że konieczność sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych występuje, gdy zostaną spełnione następujące warunki: • podmiot dokonujący transakcji dla celów działalności gospodarczej prowadził w roku poprzedzającym ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Będzie więcej czasu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

  Będzie więcej czasu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

  12:18 01.03.2018

  ... dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi, wprowadzone Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 1932 z późn. zm.). Nowe regulacje w zakresie dokumentacji ... WIĘCEJ

  Tematy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, ceny transferowe, ustawa o podatku dochodowym, dokumentacja podatkowa
 • Koszty reklamacji w ujęciu podatkowym

  Koszty reklamacji w ujęciu podatkowym

  12:56 05.02.2018

  ... . 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tym miejscu wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o podatku dochodowym, koszty uzyskania przychodów, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: