eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › umowy cywilnoprawne
 • Zapłaciłeś składki ZUS za zleceniobiorcę? Wykaż przychód

  Zapłaciłeś składki ZUS za zleceniobiorcę? Wykaż przychód

  13:25 05.05.2020

  ... o dzieło z osobami fizycznymi, od których nie potrącała składek ZUS. Po przeprowadzonej kontroli Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekwalifikował te umowy na umowy zlecenie. W efekcie zleceniobiorców należało zgłosić do ubezpieczeń społecznych oraz zapłacić zaległe składki. ZUS sporządził deklaracje z urzędu, w których dokonał naliczenia składek ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy
 • Koronawirus a zobowiązania cywilnoprawne

  Koronawirus a zobowiązania cywilnoprawne

  00:30 22.03.2020

  ... możliwości wycofania się ze zobowiązań z powodu zaistnienia „siły wyższej” nie oznacza, iż strony umowy nie mogą powoływać się na tę klauzulę w szczególnych sytuacjach, a jest ... umownych związanych ze zdarzeniami nieprzewidywalnymi i nie wpisali tej klauzuli do umowy. Nadzwyczajność obecnej sytuacji sprawia, że znaczenie klauzul ogólnych prawa przy ... WIĘCEJ

  Tematy: koronawirus, zobowiązania cywilnoprawne, COVID-19, umowy
 • Zastąpienie umowy o pracę innym stosunkiem prawnym coraz trudniejsze

  Zastąpienie umowy o pracę innym stosunkiem prawnym coraz trudniejsze

  11:11 02.08.2019

  ... systemu poboru składek na ubezpieczenia społeczne od „umów śmieciowych”. Umowy te to faktycznie umowy cywilnoprawneumowy zlecenie i umowy o dzieło, a wyższe przychody mogą wynikać z przekształcenia takich umów na umowy cywilnoprawne. To sprawia, że zawierając umowy cywilnoprawne, zawsze należy mieć na uwadze ich charakterystyczne elementy. Umowa ... WIĘCEJ

  Tematy: formy zatrudnienia, stosunek pracy, umowa o pracę, umowy cywilnoprawne
 • Potrącenia z wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne

  Potrącenia z wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne

  00:35 29.06.2019

  ... 2019 r. osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych miały ograniczoną możliwość ochrony swojego zarobku przed egzekucją i praktyka pokazywała, że cały dochód z takiej umowy mógł podlegać zajęciu w przypadku egzekucji komorniczej lub egzekucji w administracji. Sytuacja prawna była o tyle niekorzystna, że gdy osoba nie zdawała sobie ... WIĘCEJ

  Tematy: potrącenia z wynagrodzeń, potrącenia z wynagrodzenia, egzekucja z wynagrodzenia, kwota wolna od potrąceń
 • Zwrot pieniędzy bez podatku PCC

  Zwrot pieniędzy bez podatku PCC

  13:53 13.03.2019

  ... następujące czynności cywilnoprawne: • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, • umowy dożywocia, • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek PCC, opodatkowanie PCC, zwolnienia z PCC, czynności cywilnoprawne
 • Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez podatku PIT

  Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez podatku PIT

  13:45 31.08.2017

  ... Następnie na kontrolę przychodzi ZUS i kwestionuje takie umowy twierdząc, że w istocie były to nie umowy o dzieło a umowy zlecenie. A te składkami z reguły są ... zwolnieni z obowiązku zapłaty składek. Jeżeli ZUS przekwalifikuje zawarte umowy o dzieło na umowy zlecenie - trzeba od nich zapłacić składki zarówno na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, przychód pracownika, składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy
 • Zakaz konkurencji w stosunku pracy. O czym pamiętać by był skuteczny?

  Zakaz konkurencji w stosunku pracy. O czym pamiętać by był skuteczny?

  11:19 21.03.2017

  ... z umową o pracę. Stanowi ona umowne rozszerzenie pracowniczego obowiązku dbałości o dobro pracodawcy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.). Pracodawca może uzależnić zawarcie umowy o pracę od jednoczesnego zawarcia umowy o zakazie konkurencji z art. 1011 oraz 1012. Ważnym elementem jest okres jej obowiązywania, który nie może wykraczać poza czas ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, klauzula o zakazie konkurencji, okres zakazu konkurencji, umowa o zakazie konkurencji
 • Minimalna stawka godzinowa. Nowe uprawnienia PIP

  Minimalna stawka godzinowa. Nowe uprawnienia PIP

  00:50 09.12.2016

  ... 1 tys. do 30 tys. zł. PIP dotychczas kontrolowała m.in. zgodność umowy z faktycznie świadczoną pracą, czy kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Odnosząc się ... uprawnień PIP, między innymi o możliwość podejmowania decyzji w sprawie przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę przez inspektorów. Zdaniem Romana Giedrojcia, jeśli inspektorzy ... WIĘCEJ

  Tematy: stawka godzinowa, minimalna stawka godzinowa, minimalne wynagrodzenie, 12 zł za godzinę pracy
 • Minimalna stawka godzinowa 2017, czyli 13 zł nie dla każdego

  Minimalna stawka godzinowa 2017, czyli 13 zł nie dla każdego

  11:07 27.09.2016

  ... stawka za wykonywanie umowy zlecenia lub świadczenia usług – ma ona wynieść 13 zł brutto. Zasada ta obejmie umowy cywilnoprawne (o których mowa w art. ... wykonanie usługi nie muszą płacić wykonawcom ci przedsiębiorcy, którzy zawierają umowy o wymiarze resocjalizacyjnym, tj. umowy: o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, o utworzeniu rodziny ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, minimalna stawka godzinowa, umowy cywilnoprawne, najniższa krajowa
 • Umowy cywilnoprawne - potrącenia z wynagrodzenia

  Umowy cywilnoprawne - potrącenia z wynagrodzenia

  09:17 26.07.2016

  ... w wymienionym wyżej art. 87 Kp. Przykład 2 Pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę na 2.500,00 zł brutto i jednocześnie umowę-zlecenie na 500, ... Czyli mamy tutaj do czynienia z równoległym występowaniem w jednej firmie zarówno umowy o pracę jak i umowy-zlecenia. Pracodawca otrzymał pismo o zajęciu wynagrodzenia. W piśmie komornik ... WIĘCEJ

  Tematy: umowy cywilnoprawne, umowa cywilnoprawna, potrącenia z wynagrodzenia, potrącenia komornicze z wynagrodzenia
 • Umowa cywilno-prawna. Czy mam obowiązek się na nią zgodzić?

  Umowa cywilno-prawna. Czy mam obowiązek się na nią zgodzić?

  12:53 17.08.2014 PORADA

  Czy pracodawca może zmusić pracownika zatrudnionego na umowę o pracę do podpisania umowy cywilno-prawnej? WIĘCEJ

  Tematy: umowa cywilno-prawna, umowy cywilnoprawne, uprawnienia pracodawcy, umowa o dzieło z własnym pracownikiem
 • Umowa o dzieło, a zasiłek dla bezrobotnych

  Umowa o dzieło, a zasiłek dla bezrobotnych

  13:04 12.12.2013 PORADA

  Mam problem. Przez 2 lata pracowałam na umowę o pracę. Po ustaniu umowy na czas, jaki została zawarta, znalazłam pracę na umowę o dzieło. Jednak stwierdzam, że to nie to i chciałabym tą umowę zerwać. Czy w takim przypadku przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych? Dodam, że na ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, rejestracja w urzędzie pracy
 • Czy mając umowę zlecenie mogę pracować bez wolnych dni w miesiącu?

  Czy mając umowę zlecenie mogę pracować bez wolnych dni w miesiącu?

  10:45 26.09.2013 PORADA

  Witam, jestem zatrudniona na umowę zlecenie. Praca wykonywana jest wg następującego schematu: poniedziałek- piątek 17:00-21:00, sobota 9:00-21:00, niedziela 10:00-20:00, co daje 42 godziny tygodniowo. Czy jest to zgodne z prawem, abym pracowała w takim systemie bez żadnego wolnego dnia w ... WIĘCEJ

  Tematy: harmonogram czasu pracy, czas pracy, umowa zlecenia, dzień wolny od pracy
 • Prawa autorskie a umowa cywilnoprawna

  Prawa autorskie a umowa cywilnoprawna

  20:05 05.06.2013 PORADA

  Generalnie, z tego co mi wiadomo, w przypadku umowy o pracę i stworzeniu jakiegoś programu komputerowego prawa autorskie ma pracodawca. A co w przypadku jeśli pracownik jest zatrudniowny w oparciu o umowę cywilnoprawną np. zlecenie? WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowy cywilnoprawne, program komputerowy, prawa autorskie
 • Zatrudnienie rehabilitanta na umowę o dzieło czy na umowę zlecenie? Co się bardziej opłaca?

  Zatrudnienie rehabilitanta na umowę o dzieło czy na umowę zlecenie? Co się bardziej opłaca?

  13:12 05.06.2013 PORADA

  Witam serdecznie! Chciałam zatrudnić rehabilitanta dla swojego niepełnosprawnego syna. Osoba prowadząca rehabilitację nie posiada działalności gospodarczej. Byłaby to umowa pomiędzy dwiema osobami. Jaki sposób umowy wybrać - czy lepiej umowę zlecenie czy umowę o dzieło? Jakie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o dzieło, umowa zlecenia, rehabilitant, niepełnosprawni
 • Uszkodziłem kolano, nie mam zwolnienia lekarskiego. Czy dostanę wypłatę za nieobecność w pracy?

  Uszkodziłem kolano, nie mam zwolnienia lekarskiego. Czy dostanę wypłatę za nieobecność w pracy?

  15:23 17.05.2013 PORADA

  Witam, Mam pytanie: dostałem umowę zlecenie cywilno-prawną na 3 miesiące. Przepracowałem cały miesiąc, a w drugim miesiącu po 24. dniach przepracowanych uszkodziłem sobie kolano dosyć poważnie, bo będę miał zabieg. Nie mam L4 za te dni (25, 26, 27, 28, 29, 30, 31), a pracodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, kolano, uszkodzenie kolana, prawa pracownika
 • Jaką ilość umów zlecenia można podpisać?

  Jaką ilość umów zlecenia można podpisać?

  08:50 17.05.2013 PORADA

  Ile maksymalnie może zostać zawartych umów zlecenia i jaki jest maksymalny okres trwania takiej umowy? WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, czas trwania umowy, umowy cywilnoprawne, umowa zlecenie na czas określony
 • Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie

  Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie

  08:29 16.05.2013 PORADA

  Chcę zatrudnić pracownika na umowę zlecenie. Jakie kroki należy poczynić, gdzie się zgłosić? WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, obowiązki pracodawcy, składki ZUS, ZUS ZUA
 • Umowa na zlecenie a praca jak na cały etat

  Umowa na zlecenie a praca jak na cały etat

  13:33 12.05.2013 PORADA

  Pracuję w sklepie. Dostałam umowę zlecenie, a pracuję normalnie, czyli codziennie po 8 godzin i w sobotę po 4 godziny. Chciałabym się dowiedzieć czy jest to zgodne z prawem? WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, sklep, praca w sklepie, godziny pracy
 • Odmowa wypłaty wynagrodzenia. Jak dochodzić swoich praw?

  Odmowa wypłaty wynagrodzenia. Jak dochodzić swoich praw?

  15:17 12.04.2013 PORADA

  W umowie cywilnoprawnej jest zapis dodatkowej zapłaty za pracę w dni wolne od pracy. Zleceniodawca nie przyjął faktury i odmówił zapłaty. Na podstawie jakiego przepisu kodeksu cywilnego domagać się uregulowania należności? WIĘCEJ

  Tematy: umowy cywilnoprawne, kodeks cywilny, faktura VAT, wynagrodzenie za pracę

 

1 2 ... 6

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: