eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › spółka akcyjna
 • Czas na rejestr akcjonariuszy

  Czas na rejestr akcjonariuszy

  11:09 17.01.2020

  Każda spółka akcyjna i komandytowo – akcyjna już niebawem podlegać będzie obowiązkowi dematerializacji akcji. W praktyce oznacza to utratę mocy przez papierowe dokumenty akcji na rzecz zapisów elektronicznych ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestr akcjonariuszy, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna
 • Prosta spółka akcyjna - nowa forma spółki kapitałowej

  Prosta spółka akcyjna - nowa forma spółki kapitałowej

  11:00 24.04.2019

  ... – dział IA, usytuowany w tytule III, po dziale I, składający się z art. od 3001 do 300¹³³. Prosta spółka akcyjna w organizacji Z chwilą zawarcia umowy prostej spółki akcyjnej powstaje prosta spółka akcyjna w organizacji. Reprezentuje ją pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą akcjonariuszy do czasu ustanowienia zarządu. PSA w organizacji może we ... WIĘCEJ

  Tematy: prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna, spółka kapitałowa
 • Prosta spółka akcyjna - wady i zalety

  Prosta spółka akcyjna - wady i zalety

  11:30 09.04.2019

  ... dla potencjalnych inwestorów. Prosta spółka akcyjna ma wzmocnić pozycję start-upów w naszym kraju, ułatwić procedurę ich otwierania, zwiększyć konkurencyjność, a w konsekwencji zniechęcić przedsiębiorców do ucieczki poza granice kraju. Prosta spółka akcyjna – pomiędzy spółką z o.o. i spółką akcyjną Prosta spółka akcyjna ma wypełnić lukę w polskim ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna, rodzaje spółek, spółki
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza czy osobowa spółka prawa handlowego?

  Jednoosobowa działalność gospodarcza czy osobowa spółka prawa handlowego?

  00:22 10.06.2018

  ... na podstawie Kodeksu spółek handlowych różnych spółek prawa handlowego, a więc spółek osobowych (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) i kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna). Każda z tych form prawnych ma swoje wady i zalety. Aby świadomie podjąć decyzję, którą z tych form wybrać, należy najpierw ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, działalność gospodarcza, spółka prawa handlowego, prowadzenie działalności gospodarczej
 • Prosta spółka akcyjna (PSA) jako trzeci typ spółki kapitałowej

  Prosta spółka akcyjna (PSA) jako trzeci typ spółki kapitałowej

  10:01 06.06.2018

  ... na jej skuteczność, przewidziana ochrona nie zabezpieczy należycie interesów wierzycieli spółki. Autorzy projektu podkreślają wartość potencjału start-upów w Polsce. Tworzona prosta spółka akcyjna ma pomóc go jeszcze lepiej zagospodarować m.in. poprzez umożliwienie korzystania z narzędzi elektronicznych, niskie koszty obsługi PSA oraz uproszczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna, spółka kapitałowa
 • Obliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych (32%) dla spółki akcyjnej

  Obliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych (32%) dla spółki akcyjnej

  11:48 16.04.2018 PORADA

  Witam, stawiam swoje pierwsze kroki w podatkach. Czy mógłby mi ktoś pomóc w obliczeniu podatku dochodowego? I jak to się ma do opłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca? Ile będzie wynosiła zaliczka miesięczna, a ile kwartalna?  Dochód - 107 ... WIĘCEJ

  Tematy: obliczenie podatku, podatek dochodowy, zaliczka na podatek dochodowy, zasady ogólne opodatkowania
 • Plan przekształcenia spółki: jak i kiedy należy go przedłożyć?

  Plan przekształcenia spółki: jak i kiedy należy go przedłożyć?

  00:40 29.01.2018

  Jeżeli wspólnicy chcą przekształcić prowadzoną przez siebie spółkę w inną formę prawną, tzn. np. planują przekształcić spółkę z o.o. w spółkę akcyjną, muszą postępować zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych odnośnie wymaganej dokumentacji oraz realizacji krok po kroku opisanej w kodeksie procedury. Na pewnym etapie tej procedury pojawiają ... WIĘCEJ

  Tematy: plan przekształcenia spółki, przekształcenie spółki, spółka, spółka z o.o.
 • Członek zarządu spółki akcyjnej też ponosi odpowiedzialność wobec wierzycieli

  Członek zarządu spółki akcyjnej też ponosi odpowiedzialność wobec wierzycieli

  00:41 11.12.2017

  Przy porównywaniu spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako istotną różnicę zwykło podawać się brak odpowiedzialności członków zarządu spółki akcyjnej wobec wierzycieli spółki niewypłacalnej. W spółce z o.o. taka odpowiedzialność istnieje przede wszystkim w oparciu o art. 299 k.s.h., który swojego odpowiednika nie znajduje w ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka akcyjna, odpowiedzialność członków zarządu, odpowiedzialność członka zarządu
 • W jaki sposób powołać członka zarządu spółki akcyjnej?

  W jaki sposób powołać członka zarządu spółki akcyjnej?

  20:18 26.10.2017 PORADA

  Bardzo nurtuje mnie pewna sprawa. W kodeksie spółek handlowych napisane jest, że zarząd spółki akcyjnej powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. No właśnie, co to znaczy" chyba, że statut stanowi inaczej"? Jakie inne możliwości powoływania ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, spółka akcyjna, powołanie zarządu spółki akcyjnej, rada nadzorcza
 • Wrogie przejęcie spółki akcyjnej: jak się chronić? Cz.5

  Wrogie przejęcie spółki akcyjnej: jak się chronić? Cz.5

  00:40 23.01.2017

  ... mógł on zapoznać się z jej treścią. Przydatne linki: Kodeks spółek handlowych W sytuacji gdy spółka nie udzieli zgody na zbycie akcji, jest ona zobowiązana do wskazania innego nabywcy. ... akcji. Gdy spółka nie wskaże nabywcy po upływie odpowiedniego terminu, akcjonariusz staje się wolny. To samo dotyczy sytuacji, gdy spółka co prawda wskazała ... WIĘCEJ

  Tematy: wrogie przejęcie, przejęcie spółki, spółka akcyjna, przejęcia
 • Wrogie przejęcie spółki akcyjnej: jak się chronić? Cz.4

  Wrogie przejęcie spółki akcyjnej: jak się chronić? Cz.4

  00:40 05.01.2017

  ... i mniej opłacalne dla „najeźdźcy”. Na gruncie polskich regulacji prawnych, co do zasady, spółka akcyjna nie może nabywać akcji własnych, czyli akcji wyemitowanych przez siebie, a znajdujących ... zależnej. Natomiast sankcją za naruszenie takiego zakazu jest to, że spółka lub spółka zależna nie mogą wykonywać z takich akcji praw udziałowych, przede ... WIĘCEJ

  Tematy: wrogie przejęcie, przejęcie spółki, spółka akcyjna, przejęcia
 • Spółka z o.o. i jednoosobowa spółka akcyjną

  Spółka z o.o. i jednoosobowa spółka akcyjną

  10:47 27.11.2016 PORADA

  Witam, czy spółka z o.o. w organizacji i jednoosobowa spółka akcyjna są ułomnymi osobami prawnymi? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka akcyjna
 • Wrogie przejęcie spółki akcyjnej: jak się chronić? Cz.3

  Wrogie przejęcie spółki akcyjnej: jak się chronić? Cz.3

  12:32 23.11.2016

  ... głosu na walnym zgromadzeniu spółki-celu. Takie rozwiązanie jest atrakcyjne dla spółek, w których udział potencjalnego atakującego jest już wysoki i wciąż rośnie. Spółka skorzystałaby z ochrony subemitenta – zaprzyjaźnionego podmiotu, który występowałby w roli Białego Giermka. Drugie rozwiązanie to takie, zgodnie z którym prawo poboru mogłoby być ... WIĘCEJ

  Tematy: wrogie przejęcie, przejęcie spółki, spółka akcyjna, przejęcia
 • Kapitał własny a spółka akcyjna

  Kapitał własny a spółka akcyjna

  20:30 24.10.2014 PORADA

  Założenie: w spółce akcyjnej „Gamma” wystąpiły następujące składniki kapitału własnego: - kapitał zakładowy 750 000, - kapitał zapasowy 130 000, - odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 4 000, - akcje własne 10 000, - kapitał rezerwowy 37 000, - należne ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie konta, wkład własny, spółka akcyjna, kapitał zakładowy
 • Odpowiedzialność pracownika a odsetki podatkowe

  Odpowiedzialność pracownika a odsetki podatkowe

  13:00 03.06.2014 PORADA

  Do końca 2013 byłem pracownikiem spółki akcyjnej. Z dniem 1 stycznia 2014 r. przeszedłem na emeryturę. Do 1 lipca 2013 r. zajmowałem się gospodarką nieruchomościami. W sierpniu 2013 r. gmina zwróciła się do zarządu spółki z petycją o niezapłacony podatek. Obecny zarząd ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracownika, spółka akcyjna, przejście na emeryturę, emerytura
 • Zabezpieczenie właściciela w umowie najmu

  Zabezpieczenie właściciela w umowie najmu

  11:09 04.10.2013 PORADA

  Jestem inwestorem i właścicielem lokalu, który zostanie wynajęty spółce komandytowo-akcyjnej, w ktorej komplementariuszem jest spółka akcyjna. Lokal jest zaadoptowany pod konkretnego najemcę i pokrywam wszystkie koszty zwiazane z inwestycją. Chciałbym zabezpieczyć się w umowie najmu ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa najmu, spółka akcyjna, spółka komandytowa, wynajem
 • Zmiana statusu prawnego firmy a zobowiązania wobec pracowników

  Zmiana statusu prawnego firmy a zobowiązania wobec pracowników

  17:18 14.10.2012 PORADA

  Sytuacja wygląda tak: Firma (ponad 20 zatrudnionych osób) zmienia formę prawą z działalności gospodarczej na spółkę akcyjną. Co dzieje się z umowami pracowników - są aneksowane czy podpisywane od nowa? Czy jeśli pracownik jest w tym momencie w 5 miesiącu ciąży pracodawca ma ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki pracodawcy, aneks do umowy, spółka akcyjna, ciąża
 • Rozliczenie straty w likwidacji

  Rozliczenie straty w likwidacji

  23:22 20.06.2012 PORADA

  Jak rozliczyć stratę w spółce akcyjnej, która jest w likwidacji? wysokość kapitału zapasowego i rezerwowego jest bardzo niewielka w stosunku do straty, wspólnicy nie chcą obniżać kapitału zakładowego na pokrycie straty- i tak by to niewiele dało, gdyż maksymalnie można by obniżyć ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka akcyjna, likwidacja spółki, strata z działalności gospodarczej, rozliczenie straty

 

1 2 ... 5

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: