eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › składki na ubezpieczenie społeczne
 • Obniżka składek ZUS dla samozatrudnionych w czasie urlopu?

  Obniżka składek ZUS dla samozatrudnionych w czasie urlopu?

  13:01 29.05.2020

  ... linki: - Składki ZUS - działalność gospodarcza - Własna firma Samozatrudnieni oczywiście wciąż mogą skorzystać z zawieszenia działalności gospodarczej na jeden miesiąc i nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez ten czas. To jednak wiąże się z pewnymi utrudnieniami. – Należy pamiętać, że działalność musi być zawieszona na co najmniej 30 ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, obniżka składek na ZUS, samozatrudnienie
 • Ulga dla młodych, a koszty uzyskania przychodu i składki

  Ulga dla młodych, a koszty uzyskania przychodu i składki

  20:51 24.02.2020 PORADA

  Witam, mam problem z rozliczeniem rocznym osoby do 26. roku życia. Podatnik ten nie składał oświadczenia, w związku z czym pobrane zaliczki zostaną mu zwrócone w zeznaniu rocznym. Pracował w dwóch różnych firmach. Pierwsza: od 2018 r. do czerwca 2019 r. Druga: od sierpnia 2019 do ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-37, PIT-11A, KUP, ulga dla młodych
 • Składki na ubezpieczenie społeczne

  Składki na ubezpieczenie społeczne

  20:23 23.02.2020 PORADA

  Prowadzę działalność gospodarczą i czy składki na ubezpieczenie społeczne wcześniej opłacone i ujęte w kosztach mogę odliczyć w rocznym zeznaniu PIT? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki na ubezpieczenie społeczne, odliczenia podatkowe, rozliczenia podatkowe
 • Rozliczenie roczne - zasady ogólne opodatkowania

  Rozliczenie roczne - zasady ogólne opodatkowania

  17:09 20.02.2020 PORADA

  Prowadzę własną działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. W 2019 roku zatrudniłem pracownika na miesiąc czasu na umowę zlecenie. Czy w rocznym zeznaniu mogę odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacone za pracownika? WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zasady ogólne opodatkowania, umowa zlecenia, zatrudnianie pracowników
 • Mały ZUS i mały ZUS plus w 2020 r.: jak składać dokumenty?

  Mały ZUS i mały ZUS plus w 2020 r.: jak składać dokumenty?

  13:46 30.01.2020

  ... zajmie tzw. mały ZUS plus, który zmienia zasady wyliczania podstawy naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, chorobowe i wypadkowe. Bez zmian pozostają natomiast regulacje w zakresie opłacania przez przedsiębiorców obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne. W wyjaśnieniach ZUS czytamy: Jeśli korzystasz w styczniu 2020 r. z MGD ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Od lutego 2020 r. zamiast małego ZUS - mały ZUS plus

  Od lutego 2020 r. zamiast małego ZUS - mały ZUS plus

  10:32 17.01.2020

  ... podstawy naliczenia składek małego ZUS W 2019 r. Pan Łukasz prowadził działalność gospodarczą przez cały rok podatkowy i korzystał z opodatkowania skalą podatkową. Składki na ubezpieczenie społeczne odliczał od dochodu. Uzyskany w 2019 r. przychód wyniósł 84 000 zł, a dochód 52 000 zł. Przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Jak obliczyć mały ZUS? Jest specjalny kalkulator

  Jak obliczyć mały ZUS? Jest specjalny kalkulator

  00:05 31.12.2019

  ... ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592. Ulga uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy natomiast składki zdrowotnej. Przydatne linki: - Niezbędnik firmowy - Własna firma - Składki ZUS - działalność gospodarcza Dla kogo mały ZUS? Z „małego ZUS” może skorzystać przedsiębiorca, którego przychody ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Mały ZUS 2020 ponownie tylko dla nielicznych

  Mały ZUS 2020 ponownie tylko dla nielicznych

  13:38 16.12.2019

  ... firmy. Przedsiębiorca może zatem opłacać składki ZUS w niższej wysokości od swojego przychodu przez okres 3 lat, po czym na dwa lata traci prawo do ... wyżej. W przypadku, gdy przedsiębiorca dokonywał zaliczenia płaconych przez siebie składek na ubezpieczenie społeczne (i osoby współpracujące) do kosztów podatkowych a nie jako odliczenie od dochodu ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Nowy mały ZUS to większe podatki dla dużych firm?

  Nowy mały ZUS to większe podatki dla dużych firm?

  12:29 27.11.2019

  ... wprowadzającego proporcjonalny od uzyskiwanego dochodu sposób liczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Zmiany faktycznie przyniosą pozytywną, odczuwalną zmianę w ... wymiaru składek na podstawie uzyskanego dochodu. W założeniach przyjmuje się, że prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne będą miały osoby ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • PIT 2019, obniżenie dochodu o składki społeczne

  PIT 2019, obniżenie dochodu o składki społeczne

  20:51 19.02.2019 PORADA

  Witam, dostałam PIT-11 od pracodawcy, PIT-11 z urzędu pracy, dodatkowo mam roczny raport z PUP o składkach społecznych i zdrowotnych za 2018 rok. Czy mogę odliczyć od dochodu te składki z PUP? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, urząd pracy, raport roczny, PUP
 • Ulga prorodzinna

  Ulga prorodzinna

  13:33 01.02.2019 PORADA

  Witam serdecznie, mam dwoje dzieci uczących się: w wieku 15 lat (uczeń gimnazjum) i 21 lat (student dzienny). Moje starsze dziecko w roku podatkowym uzyskało dochód powyżej 3089 zł (nie pobiera renty rodzinnej), a łączny dochód mój i męża po odliczeniu składek na ubezpieczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga prorodzinna, prawo do ulgi, dochód, limity podatkowe
 • PIT-28 a zasiłek macierzyński

  PIT-28 a zasiłek macierzyński

  19:28 23.01.2019 PORADA

  Witam, od 01.06.2017 prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu. Od dnia 11.11.2017-09.11.2018 przebywałam na zasiłku macierzyńskim. Moim jedynym przychodem z działalności w 2018 jest kwota 750 zł. Ubezpieczenie społeczne, które opłaciłam wynosiło: - 139,52 zł (za ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, ryczałt ewidencjonowany, PIT-28, PIT-11A
 • Nowy mały ZUS od 2019 r.

  Nowy mały ZUS od 2019 r.

  13:43 02.01.2019

  ... gospodarczej stosuje się wyłącznie do składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, chorobowe, wypadkowe i Fundusz Pracy (ta ostatnia składka wystąpi jedynie wówczas, gdy podstawa naliczania składek będzie wynosić co najmniej minimalną wartość wynagrodzenia za pracę). Nie dotyczą one natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ta składka winna być ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Opłacanie składek przez pracodawcę

  Opłacanie składek przez pracodawcę

  23:01 03.09.2018 PORADA

  Pracuję  od kwietnia 2017 r. w firmie zatrudniającej około 100 osób. Ostatnio okazało się, że pracodawca odprowadza minimalne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, natomiast w PIT-11 wykazał składki należne. I tak składki na ubezpieczenie społeczne podane w PIT-11 ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, wysokość składek ZUS, rozliczenia z ZUS, składki za pracownika
 • Umowa zlecenie a ciąża

  Umowa zlecenie a ciąża

  21:19 25.07.2018 PORADA

  Witam, pracuję na umowę zlecenie oraz jestem słuchaczem szkoły policealnej. Z tego powodu pracodawca jest zwolniony z opłacania składek. Czy mogę sama opłacać składki chorobowe, żeby po 3 miesiącach skorzystać ze zwolnienia? WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, składki ZUS, ubezpieczenie chorobowe, składki na ubezpieczenie społeczne
 • Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

  Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

  15:35 18.04.2018 PORADA

  Witam, bardzo proszę o pomoc, czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych. Pokrótce - pracowałam od 01.03.2016 do 28.02.2018 na pełen etat, najniższa krajowa. Od 01.03.2018 do 31.03.2018 byłam bezrobotna, pobrałam zasiłek za miesiąc. Od 01.04.2018 poszłam na staż z Urzędu Pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, praca na pełny etat, najniższa krajowa
 • Od kwietnia zmienia się składka wypadkowa

  Od kwietnia zmienia się składka wypadkowa

  12:15 18.04.2018

  ... składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków sprawiły, że już od początku kwietnia br. połowę grup działalności ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obowiązują zmienione kategorie ryzyka wraz z odpowiadającymi im stopami procentowymi składki na ... WIĘCEJ

  Tematy: składka wypadkowa, wypadkowe, ubezpieczenie wypadkowe, mikrofirma
 • L4 i urlop macierzyński a brak składek na ubezpieczenie społeczne i chorobowe w PIT-11

  L4 i urlop macierzyński a brak składek na ubezpieczenie społeczne i chorobowe w PIT-11

  12:48 09.04.2018 PORADA

  Witam, mam taką sprawę - żona była cały 2017 bądź na L4 (przed urodzeniem), bądź na macierzyńskim. Dostała tylko PIT-11 z zakładu pracy, gdzie nie ma informacji o składkach na ubezpieczenie społeczne ani chorobowe (pola 70 i 72 są puste). Rozliczamy się wspólnie, i ja przekraczam ... WIĘCEJ

  Tematy: L4, urlop macierzyński, składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Podważenie podlegania ubezpieczeniom przez ZUS - konsekwencje

  Podważenie podlegania ubezpieczeniom przez ZUS - konsekwencje

  00:20 08.01.2018

  ... , przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Obowiązkowe są dla niego wszystkie składki społeczne i składka zdrowotna. Jedyną składką, która ma charakter dobrowolny jest składka na ubezpieczenie chorobowe. Składki ZUS od najniższej podstawy wymiaru składek po zakończeniu okresu preferencji, który aktualnie wynosi ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, składki ZUS, składki na ZUS, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Składka ZUS gdy otwarcie firmy w trakcie miesiąca

  Składka ZUS gdy otwarcie firmy w trakcie miesiąca

  14:01 09.10.2017

  ... ją w pełnej obowiązującej wysokości. Na zakończenie dodajmy, że zapłacone z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, zaś zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne należny podatek (w tym już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy). Umowa ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne

 

1 2 ... 10 ... 13

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: