eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › składki na ubezpieczenie społeczne
 • PIT 2019, obniżenie dochodu o składki społeczne

  PIT 2019, obniżenie dochodu o składki społeczne

  20:51 19.02.2019 PORADA

  Witam, dostałam PIT-11 od pracodawcy, PIT-11 z urzędu pracy, dodatkowo mam roczny raport z PUP o składkach społecznych i zdrowotnych za 2018 rok. Czy mogę odliczyć od dochodu te składki z PUP? WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, urząd pracy, raport roczny, PUP
 • Ulga prorodzinna

  Ulga prorodzinna

  13:33 01.02.2019 PORADA

  Witam serdecznie, mam dwoje dzieci uczących się: w wieku 15 lat (uczeń gimnazjum) i 21 lat (student dzienny). Moje starsze dziecko w roku podatkowym uzyskało dochód powyżej 3089 zł (nie pobiera renty rodzinnej), a łączny dochód mój i męża po odliczeniu składek na ubezpieczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga prorodzinna, prawo do ulgi, dochód, limity podatkowe
 • PIT-28 a zasiłek macierzyński

  PIT-28 a zasiłek macierzyński

  19:28 23.01.2019 PORADA

  Witam, od 01.06.2017 prowadzę działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu. Od dnia 11.11.2017-09.11.2018 przebywałam na zasiłku macierzyńskim. Moim jedynym przychodem z działalności w 2018 jest kwota 750 zł. Ubezpieczenie społeczne, które opłaciłam wynosiło: - 139,52 zł (za ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, ryczałt ewidencjonowany, PIT-28, PIT-11A
 • Nowy mały ZUS od 2019 r.

  Nowy mały ZUS od 2019 r.

  13:43 02.01.2019

  ... gospodarczej stosuje się wyłącznie do składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, chorobowe, wypadkowe i Fundusz Pracy (ta ostatnia składka wystąpi jedynie wówczas, gdy podstawa naliczania składek będzie wynosić co najmniej minimalną wartość wynagrodzenia za pracę). Nie dotyczą one natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ta składka winna być ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Opłacanie składek przez pracodawcę

  Opłacanie składek przez pracodawcę

  23:01 03.09.2018 PORADA

  Pracuję  od kwietnia 2017 r. w firmie zatrudniającej około 100 osób. Ostatnio okazało się, że pracodawca odprowadza minimalne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, natomiast w PIT-11 wykazał składki należne. I tak składki na ubezpieczenie społeczne podane w PIT-11 ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, wysokość składek ZUS, rozliczenia z ZUS, składki za pracownika
 • Umowa zlecenie a ciąża

  Umowa zlecenie a ciąża

  21:19 25.07.2018 PORADA

  Witam, pracuję na umowę zlecenie oraz jestem słuchaczem szkoły policealnej. Z tego powodu pracodawca jest zwolniony z opłacania składek. Czy mogę sama opłacać składki chorobowe, żeby po 3 miesiącach skorzystać ze zwolnienia? WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, składki ZUS, ubezpieczenie chorobowe, składki na ubezpieczenie społeczne
 • Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

  Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

  15:35 18.04.2018 PORADA

  Witam, bardzo proszę o pomoc, czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych. Pokrótce - pracowałam od 01.03.2016 do 28.02.2018 na pełen etat, najniższa krajowa. Od 01.03.2018 do 31.03.2018 byłam bezrobotna, pobrałam zasiłek za miesiąc. Od 01.04.2018 poszłam na staż z Urzędu Pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, praca na pełny etat, najniższa krajowa
 • Od kwietnia zmienia się składka wypadkowa

  Od kwietnia zmienia się składka wypadkowa

  12:15 18.04.2018

  ... składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków sprawiły, że już od początku kwietnia br. połowę grup działalności ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obowiązują zmienione kategorie ryzyka wraz z odpowiadającymi im stopami procentowymi składki na ... WIĘCEJ

  Tematy: składka wypadkowa, wypadkowe, ubezpieczenie wypadkowe, mikrofirma
 • L4 i urlop macierzyński a brak składek na ubezpieczenie społeczne i chorobowe w PIT-11

  L4 i urlop macierzyński a brak składek na ubezpieczenie społeczne i chorobowe w PIT-11

  12:48 09.04.2018 PORADA

  Witam, mam taką sprawę - żona była cały 2017 bądź na L4 (przed urodzeniem), bądź na macierzyńskim. Dostała tylko PIT-11 z zakładu pracy, gdzie nie ma informacji o składkach na ubezpieczenie społeczne ani chorobowe (pola 70 i 72 są puste). Rozliczamy się wspólnie, i ja przekraczam ... WIĘCEJ

  Tematy: L4, urlop macierzyński, składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Praca w Niemczech przez pośrednika a rozliczenie roczne

  Praca w Niemczech przez pośrednika a rozliczenie roczne

  23:52 07.03.2018 PORADA

  Narzeczony pracował: do kwietnia w Niemczech u polskiego pośrednika otrzymał za tą pracę PIT-11, gdzie wypełniono rubryki przychód, koszt uzyskania przychodu, dochód, zaliczkę oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Później zmieniły się przepisy i przez 2 miesiące ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w Niemczech, praca za granicą, dochody z zagranicy, PIT-11
 • Ulga prorodzinna. Czy można odliczyć ulgę?

  Ulga prorodzinna. Czy można odliczyć ulgę?

  12:41 02.02.2018 PORADA

  Do 8.08.2017 roku pobierałam z ZUS zasiłek macierzyński. Od 09.08.2017 roku przebywam na urlopie wychowawczym płatnym 400 zł. Czy za okres od sierpnia do grudnia mogę odliczyć ulgę na dzieci ze składek odprowadzonych na ubezpieczenie społeczne? WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek macierzyński, ulga prorodzinna, odliczenia podatkowe, odliczenie ulgi
 • Podważenie podlegania ubezpieczeniom przez ZUS - konsekwencje

  Podważenie podlegania ubezpieczeniom przez ZUS - konsekwencje

  00:20 08.01.2018

  ... , przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Obowiązkowe są dla niego wszystkie składki społeczne i składka zdrowotna. Jedyną składką, która ma charakter dobrowolny jest składka na ubezpieczenie chorobowe. Składki ZUS od najniższej podstawy wymiaru składek po zakończeniu okresu preferencji, który aktualnie wynosi ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, składki ZUS, składki na ZUS, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Ryczałt ewidencjonowany 2018 - jakie zmiany?

  Ryczałt ewidencjonowany 2018 - jakie zmiany?

  16:23 10.12.2017 PORADA

  Witam, sprzedaję bieliznę przez internet. Jestem na ryczałcie 3% i na kasie. Myślę, że chyba nie przekroczę 50 tys. w tym roku. Moje pytanie to jaką dokumentację muszę prowadzić i książki w roku 2018, co zmieniło w ryczałcie? Do teraz można było odliczać sobie składkę ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, sprzedaż przez internet, kasa fiskalna, rok 2018
 • Składka ZUS gdy otwarcie firmy w trakcie miesiąca

  Składka ZUS gdy otwarcie firmy w trakcie miesiąca

  14:01 09.10.2017

  ... ją w pełnej obowiązującej wysokości. Na zakończenie dodajmy, że zapłacone z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, zaś zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne należny podatek (w tym już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy). Umowa ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Polacy i ubezpieczenie społeczne, czyli jak niewielka jest nasza wiedza

  Polacy i ubezpieczenie społeczne, czyli jak niewielka jest nasza wiedza

  09:31 02.12.2016

  ... na Dolnym Śląsku. Badanie pokazało także, że zaledwie co czwarty ankietowany wie, czym w istocie jest III filar emerytalny. Niemal 1/3 uznaje, że jest to OFE. 4 na 10 badanych stwierdziło z kolei, że ustalanie składek na ubezpieczenie społeczne ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie społeczne, ZUS, składki ZUS
 • Prywatny samochód do celów służbowych w podatkach

  Prywatny samochód do celów służbowych w podatkach

  13:05 14.07.2016

  ... oraz listonoszom). Nie jest jednak uwzględniany przy obliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2236 ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt na samochód, składki na ubezpieczenie społeczne, używanie prywatnego samochodu pracownika do celów, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Grupa kapitałowa nie jest pracodawcą

  Grupa kapitałowa nie jest pracodawcą

  12:10 04.07.2016

  ... odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia, które jej pracownica otrzymywała z tytułu umowy zlecenia zawartej ze spółką Y. ZUS uznał, że obowiązek zapłaty składek wynika z faktu, iż poprzez wykonywanie zlecenia na rzecz spółki Y. przez osobę będącą jednocześnie pracownikiem spółki X., zlecenie wykonywane jest również na rzecz ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, grupa kapitałowa, holding, pracodawca
 • Składka wypadkowa 2016 do sprawdzenia on-line

  Składka wypadkowa 2016 do sprawdzenia on-line

  11:21 30.03.2016

  ... 10 ubezpieczonych. Dla małych firm składka wypadkowa w stałej wysokości W przypadku mniejszych firm – do 9 osób, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest dla wszystkich taka sama i wynosi 50% najwyższej składki ustalonej na dany rok składkowy. Od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 nie zmienia ona swojej wysokości ... WIĘCEJ

  Tematy: składka wypadkowa, składki ZUS, stopa składki wypadkowej, składki ubezpieczeniowe
 • Umowa zlecenie w 2016 r.

  Umowa zlecenie w 2016 r.

  11:15 11.03.2016

  ... na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. Obowiązkowo też opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca mający prawo do emerytury lub renty, który nie będzie jednocześnie zatrudniony na ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, oskładkowanie umów zleceń, składki ZUS, wynagrodzenie minimalne
 • Jaki koszt zatrudnienia pracownika w 2016?

  Jaki koszt zatrudnienia pracownika w 2016?

  10:30 08.02.2016

  ... to składki ZUS oraz podatek dochodowy. Na umowie o pracę określa się kwotę brutto wynagrodzenia pracownika, z której potrącane są składki ZUS i podatek dochodowy. To co pozostanie po potrąceniach, to wynagrodzenie netto. Oprócz kwoty brutto wynikającej z umowy na pracodawcy ciąży obowiązek „dołożenia się” do składek na ubezpieczenie emerytalno ... WIĘCEJ

  Tematy: koszt zatrudnienia pracownika, koszty pracodawcy, składki za pracownika, wynagrodzenie

 

1 2 ... 10 ... 12

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: