eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przekazania na potrzeby osobiste
 • Wycofanie samochodu z firmy: co ze składkami na ubezpieczenie

  Wycofanie samochodu z firmy: co ze składkami na ubezpieczenie

  ... . Przekazanie samochodu na cele prywatne Podatnik, który decyduje się przekazać firmowy samochód na cele osobiste musi pamiętać o konieczności wyłączenia z kosztów podatkowych tej części składek na ubezpieczenie pojazdu, która przypada na okres po jego wycofaniu z firmy. Zaprzestanie wykorzystywania samochodu na potrzeby prowadzonej firmy jest ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód osobowy w podatkach, samochód w firmie, przekazania na potrzeby osobiste, samochód dla firmy
 • Przekazanie nieruchomości firmy na cele prywatne w podatku VAT

  Przekazanie nieruchomości firmy na cele prywatne w podatku VAT

  ... zasiedlenie w podatku VAT? - Pierwsze zasiedlenie w VAT interpretowane na nowo? Dla przykładu podatnik, który w 2012 r. nabył bądź wybudował (i oddał do używania) nieruchomość na potrzeby firmy, od których odliczył VAT, a w 2017 r. zamierza ją wycofać z firmy i przeznaczyć na cele osobiste, zastosuje do tej czynności stawkę zwolnioną (o ile po ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w vat, opodatkowanie VAT
 • Nieruchomości firmy na cele prywatne w podatku VAT

  Nieruchomości firmy na cele prywatne w podatku VAT

  ... w stosunku do nieruchomości. Co podlega opodatkowaniu VAT? VAT-em opodatkowana jest m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Czy przekazanie nieruchomości na potrzeby własne przedsiębiorcy ma tutaj charakter odpłatności? Nie - majątek firmowy i tak należy do niego, stąd jedynie przesuwając go z części związanej z firmą ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w vat, opodatkowanie VAT
 • Wynajem majątku spółki jawnej opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym

  Wynajem majątku spółki jawnej opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym

  ... . 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba, że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ... WIĘCEJ

  Tematy: środki trwałe, nieodpłatne przekazanie w VAT, przekazania na potrzeby osobiste, podatek od firmy
 • Przeniesienie majątku spółki cywilnej do wspólników i ich małżonków

  Przeniesienie majątku spółki cywilnej do wspólników i ich małżonków

  ... małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przepis ten znajduje zastosowanie do stanów faktycznych, takich jak opisany w niniejszym wniosku, z uwagi na ziszczenie się wszystkich przesłanek w art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opisanych, tj. istnienie małżeństwa, wspólności majątkowej małżeńskiej oraz nabycie składnika majątkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie darowizny, podatek od spadków i darowizn, podatek od darowizny, nieodpłatne przekazanie towarów
 • Przekazanie majątku spółki bez podatku od darowizny

  Przekazanie majątku spółki bez podatku od darowizny

  ... do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, iż ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, przekazanie darowizny, podatek od spadków i darowizn, podatek od darowizny
 • Sprzedaż samochodu w PIT wyłączonego ze spółki cywilnej

  Sprzedaż samochodu w PIT wyłączonego ze spółki cywilnej

  ... może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od prowadzonej firmy. Samo wycofanie samochodu czy innej rzeczy z prowadzonej firmy i przekazanie go na cele osobiste przedsiębiorcy (bądź przedsiębiorców) nie stanowi odpłatnego zbycia w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie jest tym podatkiem opodatkowane ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód osobowy w podatkach, samochód w firmie, przychody podatkowe, przekazania na potrzeby osobiste
 • Jak sprzedać poleasingowy samochód bez podatku?

  Jak sprzedać poleasingowy samochód bez podatku?

  ... o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących (i wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą): środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód osobowy w podatkach, samochód w firmie, przychody podatkowe, przekazanie darowizny
 • Majątek spółki jawnej dla wspólników w podatku od spadków i darowizn

  Majątek spółki jawnej dla wspólników w podatku od spadków i darowizn

  ... na potrzeby prywatne jej wspólników . Jakie skutki podatkowe wywołuje takie działanie? Poniżej skupimy się na ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka jawna, przekazanie darowizny, podatek od spadków i darowizn, podatek od darowizny
 • Wygranie nagrody rzeczowej w konkursie zawsze z podatkiem VAT?

  Wygranie nagrody rzeczowej w konkursie zawsze z podatkiem VAT?

  ... przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele osobiste jego pracowników, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości ... na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Odnosząc się do drugiego warunku, należy stwierdzić, że każdorazowo dla zastosowania opodatkowania nieodpłatnego przekazania na ... WIĘCEJ

  Tematy: przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie towarów, nieodpłatne przekazanie w vat, opodatkowanie VAT
 • Amortyzacja lokalu użytkowego w najmie prywatnym, wycofanego z działalności gospodarczej

  Amortyzacja lokalu użytkowego w najmie prywatnym, wycofanego z działalności gospodarczej PORADA

  Lokal użytkowy będący współwłasnością małżonków (akt notarialny kupna z 2000 roku), był wprowadzony i amortyzowany w działalności gospodarczej przez 10 lat przez jednego z małżonków w jego indywidualnej działalności gospodarczej. Działalność ta została zlikwidowana ... WIĘCEJ

  Tematy: lokal użytkowy, amortyzacja, amortyzacja nieruchomości, wynajem lokalu

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.