eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › postępowanie egzekucyjne
 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - nowelizacja

  Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - nowelizacja

  09:30 15.04.2019

  ... drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia ... nastąpił zbieg egzekucji, przejmuje sądowy organ egzekucyjny, który prowadzi postępowanie egzekucyjne jednej z ww. należności” (Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 30 stycznia 2019 ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, postępowanie egzekucyjne w administracji, postępowanie egzekucyjne, egzekucja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji

  Postępowanie egzekucyjne w administracji

  00:40 13.03.2019

  ... publiczne oraz opiniowanie tegoż projektu. Głównym celem proponowanych zmian ma być uproszczenie procedur egzekucyjnych, dzięki którym sprawniej i szybciej zostanie przeprowadzone postępowanie egzekucyjne. Ma to na celu usprawnienie procesu, który obecnie jest mało efektywny – od momentu wszczęcia postępowania do ściągnięcia pierwszych należności ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie egzekucyjne, egzekucja administracyjna, administracja, egzekucja
 • 3 etapy windykacji długów i pytania o prawa konsumentów

  3 etapy windykacji długów i pytania o prawa konsumentów

  00:50 02.02.2019

  Windykacja polubowna, postępowanie sądowe oraz postępowanie egzekucyjne to trzy zasadnicze etapy windykacji zaległości finansowych. Warto pamiętać, że na każdym z nich istnieje możliwość polubownego rozwiązania problemu tak, aby ... WIĘCEJ

  Tematy: windykacja długów, długi, postępowanie egzekucyjne, windykacja polubowna
 • Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

  Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

  10:46 31.01.2019

  ... już jej wspólnikiem. Z szerokiego kręgu osób, przeciwko którym można było nadać klauzulę wykonalności i z majątku, i przeciwko którym można było prowadzić postępowanie egzekucyjne, zostali wyłączeni byli wspólnicy spółki cywilnej. Przepis w sposób precyzyjny określa moment, w którym należy ustalić krąg osób odpowiedzialnych wobec wierzyciela. Jest ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks postępowania cywilnego, egzekucja wierzytelności, egzekucja należności, klauzula wykonalności
 • Egzekucja z praw majątkowych do domeny internetowej

  Egzekucja z praw majątkowych do domeny internetowej

  10:28 19.06.2018

  W świecie rozwoju nowych technologii skuteczne zaspokojenie należności wierzycieli coraz częściej staje się możliwe w wyniku przeprowadzenia egzekucji z praw majątkowych do domeny internetowej. Prawa te w wielu wypadkach posiadają znaczną wartość i stanowią istotny składnik majątku dłużników. Podmiot, który zarejestrował domenę internetową, nie ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, domeny internetowe, domena internetowa, domeny
 • Tytuł wykonawczy ZUS

  Tytuł wykonawczy ZUS

  23:56 18.04.2018 PORADA

  Mam takie pytanie: na jakiej podstawie ZUS wydaje tytuły wykonawcze? Czy istnieje taka możliwość aby ZUS wystawił dwa tytuły wykonawcze na tą samą wierzytelność i z tym samym numerem i przesłanie ich do dwóch różnych komorników?   Mam taką sytuację, że ZUS przesłał te same ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, tytuł wykonawczy, komornik sądowy, postępowanie egzekucyjne
 • Koszty egzekucyjne a ogłoszenie upadłości

  Koszty egzekucyjne a ogłoszenie upadłości

  10:43 05.03.2018

  ... nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w tej kwestii, wskazuje jedynie, iż „Uzasadnieniem dla takiego podejścia może być m.in. spostrzeżenie, że w rozważanej sytuacji postępowanie upadłościowe obejmujące podział sum przelanych przez organ egzekucyjny na podstawie art. 146 ust. 2 pr. upadł. stanowi dalszy ciąg czynności likwidacyjnych ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty egzekucji, egzekucja wierzytelności, ogłoszenie upadłości, postępowanie egzekucyjne
 • Sprzedaż nieruchomości spółki z o.o. w toku egzekucji komorniczej

  Sprzedaż nieruchomości spółki z o.o. w toku egzekucji komorniczej

  11:47 02.03.2018 PORADA

  Komornik w 2017 sprzedał w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości należące do spółki z o.o. składające się z działek zabudowanych budynkami przemysłowymi i działek niezabudowanych. Postanowienie Sądu Rejonowego o przysądzeniu praw nabywcy z tytułu sprzedaży zostało wydane w 2017 ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja komornicza, komornik sądowy, postępowanie egzekucyjne, sprzedaż nieruchomości
 • Umorzenie długu alimentacyjnego lub jego spłata na raty

  Umorzenie długu alimentacyjnego lub jego spłata na raty

  23:37 14.05.2017 PORADA

  Witam, mam 3 dzieci, które są już dorosłe. Złożyły one do komornika wnioski o umorzenie postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 825 pkt 1 kpc, zatem nie mam już bieżących alimentów, natomiast mam dług w funduszu alimentacyjnym i chciałbym to uregulować. Organem właściwym ... WIĘCEJ

  Tematy: dług alimentacyjny, umorzenie długu, egzekucja komornicza, postępowanie egzekucyjne
 • Postępowanie egzekucyjne przez zarząd przymusowy

  Postępowanie egzekucyjne przez zarząd przymusowy

  11:19 22.09.2015

  ... prowadzony nie powoduje upadku przedsiębiorstwa dłużnika, chroniąc go przed agresywnymi działaniami wierzycieli. Postępowanie egzekucyjne przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem dłużnika ma dwa tryby. Pierwszym jest postępowanie egzekucyjne z dochodów przedsiębiorstwa. Polega ono na przejęciu przez zarządcę przymusowego, działającego na rzecz ... WIĘCEJ

  Tematy: windykacja należności, płynność finansowa, postępowanie egzekucyjne, zarząd przymusowy
 • Niedopłata podatku grozi zajęciem konta bankowego i nie tylko

  Niedopłata podatku grozi zajęciem konta bankowego i nie tylko

  12:55 28.07.2015

  O zaległość podatkową fiskus będzie się upominać - przez telefon, mail lub śląc wezwania na piśmie. Do zaległości podatkowych należy też kwota nieuregulowanego rocznego PIT-a za 2014 r. Dłużnym podatnikom od maja liczy się odsetki. Najbardziej upartym w niereagowaniu na wezwania do zapłaty grozi wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jeśli ... WIĘCEJ

  Tematy: egzekucja administracyjna, postępowanie egzekucyjne, obowiązki podatnika, zapłata podatku
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego a nieściągalność wierzytelności

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego a nieściągalność wierzytelności

  13:31 06.05.2015

  ... zatem zweryfikować jak postąpić w przypadku wierzytelności, w odniesieniu do których postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. a w uzasadnieniach postanowień nie wskazuje się wprost na brak majątku. Zgodnie z art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu jeżeli jest oczywiste ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie postępowania egzekucyjnego, umorzenie postępowania, wierzytelności nieściągalne, postępowanie egzekucyjne
 • Kiedy decyzja administracyjna podlega wykonaniu?

  Kiedy decyzja administracyjna podlega wykonaniu?

  11:47 05.01.2015

  Wykonalność decyzji w praktyce oznacza możliwość zrealizowania uprawnienia przyznanego stronie w tej decyzji lub powinność wykonania obowiązku nałożonego decyzją przez stosowne organy w drodze przymusu, jakim one dysponują, czyli po prostu na drodze postępowania egzekucyjnego. Kiedy decyzja jest wykonalna? W myśl art. 130 par. 1 kodeksu ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks postępowania administracyjnego, decyzja administracyjna, decyzje administracyjne, wykonalność decyzji
 • Dług w firmie windykacyjnej

  Dług w firmie windykacyjnej

  13:41 01.09.2014 PORADA

  Na wniosek firmy windykacyjnej komornik rozpoczął postępowanie egzekucyjne. Nie dostaliśmy żadnego zawiadomienia ani awizo z sądu, w którym zapadł wyrok ani od komornika ani od firmy windykacyjnej, mimo, że dysponują oni korespondencją i twierdzą, że ona do nich wracała. Ponadto ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, firma windykacyjna, postępowanie egzekucyjne, spłata zadłużenia
 • Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

  Koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym

  18:32 23.07.2014 PORADA

  Witam, kilka miesięcy temu mieliśmy zaległość w spłacie zadłużenia u komornika sądowego, osobiście u assesora otrzymałam informację o całkowitym zadłużeniu i w ciągu 15 minut wpłaciłam całą należność na konto komornika. W dniu dzisiejszym dostałam pismo o zajęciu ... WIĘCEJ

  Tematy: komornik sądowy, spłata zadłużenia, zajęcie wynagrodzenia przez komornika, postępowanie egzekucyjne
 • Śmierć dłużnika a postępowanie egzekucyjne

  Śmierć dłużnika a postępowanie egzekucyjne

  08:38 08.05.2013 PORADA

  Sytuacja jest mało przyjemna, ponieważ w trakcie postępowania egzekucyjnego zmarł dłużnik. Co w takiej sytuacji można zrobić? WIĘCEJ

  Tematy: dłużnik, śmierć dłużnika, postępowanie egzekucyjne, egzekucja długu

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: