eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › obowiązki płatnika
 • Pomocnik rolnika: nowa umowa, składki na ubezpieczenie i podatek PIT

  Pomocnik rolnika: nowa umowa, składki na ubezpieczenie i podatek PIT

  12:29 08.06.2018

  Pomoc osób trzecich przy zbiorach płodów rolnych będzie rozliczana na nowych zasadach. Do tej pory stosowano tutaj na ogół umowy o dzieło, co nie do końca było słuszne, a wykorzystywane z uwagi na oszczędności w oskładkowaniu. Obecnie umowy takie będą objęte KRUS-em. Nie można też zapominać o podatku dochodowym Dlaczego korzystano z umów o dzieło? ... WIĘCEJ

  Tematy: Przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, gospodarstwo rolne, działalność rolnicza
 • Nowe prawo: umowa o pomocy przy zbiorach w podatku dochodowym

  Nowe prawo: umowa o pomocy przy zbiorach w podatku dochodowym

  13:52 17.05.2018

  ... . Dochód pomocnika rolnika będzie podlegał opodatkowaniu wg skali podatkowej Rolnik wypłacający wynagrodzenie został przy tym po części zwolniony z niektórych obowiązków płatnika. Mianowicie od wypłacanego wynagrodzenia pomocnikowi nie będzie on musiał w trakcie roku pobierać zaliczki na podatek i przekazywać jej na właściwe konto ... WIĘCEJ

  Tematy: Przychody podatkowe, źródła przychodów podatkowych, gospodarstwo rolne, działalność rolnicza
 • Zaliczka na podatek od pracownika a kwota zmniejszająca

  Zaliczka na podatek od pracownika a kwota zmniejszająca

  13:28 15.11.2017

  ... wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że: nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika; nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną; nie osiąga dochodów, od których ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, obowiązki płatnika, podatek, odsetki podatkowe
 • Wynagrodzenie płatnika za odprowadzanie zaliczek na podatek

  Wynagrodzenie płatnika za odprowadzanie zaliczek na podatek

  15:01 20.08.2017

  ... wyżej przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatnika. Należy zauważyć, że żaden przepis Ordynacji podatkowej nie narzuca na płatnika obowiązku dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek, ani ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, ordynacja podatkowa, obowiązki pracodawcy, obowiązki płatnika
 • Obowiązki płatnika przy zaniżonych zaliczkach na podatek

  Obowiązki płatnika przy zaniżonych zaliczkach na podatek

  07:50 02.05.2017

  ... , że ustawodawca ukształtował rolę płatnika jako pośrednika pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Czynności podejmowane przez płatnika polegające na obliczeniu, ... różnicy pomiędzy uiszczoną zaliczką a jej prawidłową wysokością wraz z odsetkami wypełnił obowiązki ustawowe nałożone na niego przepisami Ordynacji podatkowej. Przechodząc z kolei do ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, obowiązki płatnika, podatek, odsetki podatkowe
 • Wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatków

  Wynagrodzenie płatnika za terminowe płacenie podatków

  13:22 28.10.2016

  ... 5 lat, to i potrącenie wynagrodzenie za terminowe płatności może nastąpić maksymalnie za 5 lat wstecz. Firma ustala swój rytm Urzędnicy potwierdzili stanowisko płatnika. Dodatkowo zwrócili uwagę, że w przepisach nie ma także informacji, kiedy płatnik może naliczać sobie wynagrodzenie. „Oznacza to, że nie ma ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, ordynacja podatkowa, obowiązki pracodawcy, obowiązki płatnika
 • Jak wypełnić PIT-11 dla rodziny po śmierci pracownika?

  Jak wypełnić PIT-11 dla rodziny po śmierci pracownika?

  09:26 25.06.2016

  Ciąg znaków 9999999999 zamiast numeru PESEL oraz data urodzin 1 stycznia 1910 r. jako sposób na wypełnienie informacji podatkowej, do której przedsiębiorcy brakuje danych? Zdaniem fiskusa to nie jest dobra droga. Tak zdecydowała izba skarbowa w odpowiedzi na pytanie, jak przekazać środki po zmarłej pracownicy jej zaginionemu mężowi. Dla pracodawcy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, jak wypełnić PIT, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Identyfikator podatkowy podatnika: NIP czy PESEL w PIT-11

  Identyfikator podatkowy podatnika: NIP czy PESEL w PIT-11

  12:45 01.02.2016

  ... ), zleceniodawcy czy zamawiający wykonanie określonego dzieła z osobami nieprowadzącymi w tym zakresie działalności gospodarczej. PIT-11 jest imienną informacją o uzyskanych u danego płatnika dochodach ( i pobranych zaliczkach na podatek) przez konkretnego podatnika. Informację taką składa się w urzędzie skarbowym w wersji elektronicznej do końca ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, rozliczenia podatkowe, PESEL, NIP
 • Elektroniczny PIT-11 dla pracownika?

  Elektroniczny PIT-11 dla pracownika?

  12:24 29.01.2016

  Nie ma przeszkód, aby pracodawca, wypełniając ciążące na nim obowiązki płatnika, przesłał swoim pracownikom informację PIT-11 elektronicznie, gdy wiadomość ta zostanie opatrzona podpisem elektronicznym i przesłana na adres mail-owy wskazany przez pracownika - ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-11, jak wypełnić PIT, obliczenie podatku, składki ZUS
 • Przejęcie pracowników a odpowiedzialność i obowiązki płatnika

  Przejęcie pracowników a odpowiedzialność i obowiązki płatnika

  12:53 25.01.2016

  ... podatek dochodowy, nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na PIT oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Inaczej mówiąc, pracodawca przejmujący pracowników winien kontynuować obowiązki płatnika. Dlatego w odniesieniu do przekazanych pracowników przedsiębiorca nie ... WIĘCEJ

  Tematy: zaliczka na podatek dochodowy, zaliczka na podatek, zaliczka dla pracownika, wynagrodzenie za pracę

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: