eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › nabycie spadku
 • Odsetki ustawowe od zachowku z podatkiem dochodowym

  Odsetki ustawowe od zachowku z podatkiem dochodowym

  Otrzymane ustawowe odsetki od wypłaconego zachowku mają charakter uboczny względem świadczenia głównego, czyli zachowku. Stanowią one przychód z innych źródeł i nie mają funkcji odszkodowawczej, która przychód ten zwalniałaby od podatku - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02.02.2018 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: zachowek, podatek od spadków i darowizn, podatek od spadku, nabycie spadku
 • Ogłoszenie upadłości a sukcesja majątku

  Ogłoszenie upadłości a sukcesja majątku

  ... spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Dla potencjalnego spadkobiercy ma to znaczenie o tyle, że nie istnieje wymóg wydania określonego wyroku bądź decyzji w przedmiocie przyznania praw ze spadku, ponieważ sama śmierć spadkodawcy powoduje nabycie spadku z mocy prawa. Powołanie do spadku może nastąpić w oparciu o przepisy ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: sukcesja majątkowa, sukcesja, ogłoszenie upadłości, spadkobiercy
 • Zwolnienie z podatku od spadku: termin złożenia deklaracji

  Zwolnienie z podatku od spadku: termin złożenia deklaracji

  ... omawiany wyjątek ogranicza się do sytuacji, w której podatnik nie brał udziału w sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia lub postępowaniu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Od niekorzystnego wyroku matka dziecka, działając jego imieniem, wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA powołał się na dotychczasowe ... WIĘCEJ

  Tematy: dziedziczenie, spadek, nabycie spadku, dział spadku
 • Od śmierci wuja minęło 4 lata o czym dowiedziałem się tydzień temu. Czy mogę teraz zrzec się spadku?

  Od śmierci wuja minęło 4 lata o czym dowiedziałem się tydzień temu. Czy mogę teraz zrzec się spadku? PORADA

  Brat mojego ojca zmarł w listopadzie 2013 roku, pozostawiając niespłacone długi w bankach. O śmierci dowiedziałem się ostatnio, tj. w grudniu 2017 roku, otrzymując zawiadomienie z sądu o wszczęciu postępowania na wniosek banku – o stwierdzenie nabycia spadku (a dokładnie ustalenia ... WIĘCEJ

  Tematy: długi, spadek, odrzucenie spadku, zrzeczenie się spadku
 • Nabycie spadku, dział spadku, sprzedaż nieruchomości a podatek?

  Nabycie spadku, dział spadku, sprzedaż nieruchomości a podatek? PORADA

  Witam, w 2005 roku zmarł mój ojciec, w tym samym roku zostało wydane postanowienie o nabyciu spadku po ojcu po 1/3 części dla mnie, mamy i brata, chodziło o połowę mieszkania należącego do rodziców. Nabycie spadku zostało zgłoszone do US w 2005. W 2017 roku zostało wydane ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć ojca, dział spadku, nabycie spadku, podział majątku
 • Jaki zapłacę podatek od spadku?

  Jaki zapłacę podatek od spadku? PORADA

  Wujek (szwagier mojej babci), testamentem notarialnym zapisał mi nieruchomość w postaci własnościowego mieszkania w bloku. Otwarcie testamentu odbyło się w sądzie, gdzie obecnie czekam na postanowienie o nabyciu spadku. Obecna wartość tego mieszkania to około 145 000 zł, a moje ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od spadku, spadek, wysokość podatku, obliczenie podatku
 • Jak przeprowadzić sprawę o spadek po tacie?

  Jak przeprowadzić sprawę o spadek po tacie? PORADA

  Witam, osiem lat temu zmarł mój tata, który razem z moją mamą był właścicielem domu (mama nadal w nim mieszka). Do tej pory nie było żadnej sprawy spadkowej. Dziś natomiast dowiedziałam się, że mama chce założyć sprawę by cały dom był jej właśnością. Podobno potrzebuje ... WIĘCEJ

  Tematy: spadek, podział majątku, śmierć ojca, współmałżonek
 • Sprzedaż 1/4 udziału mieszkania

  Sprzedaż 1/4 udziału mieszkania PORADA

  Ojciec zapisał mi jako darowiznę 1/4 udziału mieszkania w 2011 r. W 2015 zmarł. W mieszkaniu mieszka matka, z którą nie mam kontaktu. Moja siostra ma 3/4 udziału: 2/4 matki i 1/4 ojca. W darowiźnie była adnotacja, że matka może mieszkać w nim do końca życia. Czy mogę swój udział ... WIĘCEJ

  Tematy: darowizna, darowizny od najbliższych, śmierć ojca, rodzeństwo
 • Ile wynosi podatek od wzbogacenia (darowizny)?

  Ile wynosi podatek od wzbogacenia (darowizny)?

  ... znajduje się w Polsce, gdy czynność dotyczy nabycia w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw, gdy nabycie w drodze w drodze dziedziczenia dotyczy środków z pracowniczego programu ... WIĘCEJ

  Tematy: dziedziczenie, spadek, nabycie spadku, dział spadku
 • Zniesienie współwłasności

  Zniesienie współwłasności PORADA

  W 2009 roku po śmierci taty, nabyłem wraz z siostrą spadek (nieruchomość z działką oznaczoną w KW jako grunty zabudowane), po 1/2 części każde z nas wprost. W 2015 roku znieśliśmy współwłasność. Zapłaciłem siostrze 100 000 zł i stałem się jedynym właścicielem. Teraz chcę ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć ojca, rodzeństwo, spadek, nabycie spadku
 • Sprzedaż działki. Czy trzeba czekać 5 lat?

  Sprzedaż działki. Czy trzeba czekać 5 lat? PORADA

  Nabyłam spadek po zmarłej mamie 1/6 majątku, siostra taką samą część. Chcemy sprzedać działkę. Czy możemy to zrobić bez konieczności płacenia podatku? Tato żyje i chciałby sprzedać to jako on. Czy nasz udział jest przeszkodą i musimy czekać 5 lat? WIĘCEJ

  Tematy: spadek, nabycie spadku, śmierć matki, dział spadku
 • Zrzeczenie oraz podział spadku

  Zrzeczenie oraz podział spadku PORADA

  Witam, po zmarłych rodzicach ja oraz moje rodzeństwo (3 braci) odziedziczyliśmy majątek (stary dom rodzinny leżący na 140 arowej działce). Nabycie spadku zostało już przeprowadzone i każdy z nas posiada 1/4 majątku. Uzgodniliśmy, że brat A oraz B chcą zrzec się majątku na rzecz ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć rodziców, spadek, nabycie spadku, podział spadku
 • Nabycie spadku: terminy zgłoszeń w podatku od spadków i darowizn

  Nabycie spadku: terminy zgłoszeń w podatku od spadków i darowizn

  ... - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli nabycie następuje w częściach - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ... WIĘCEJ

  Tematy: dziedziczenie, spadek, nabycie spadku, dział spadku
 • Mieszkanie z hipoteką w podatku od spadku

  Mieszkanie z hipoteką w podatku od spadku

  ... obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego. Zgodnie z art ... WIĘCEJ

  Tematy: kredyt hipoteczny, podatek od spadku, spadek, nabycie spadku
 • Odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogę a podatek dochodowy

  Odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogę a podatek dochodowy PORADA

  Dzień dobry, zwracam się z prośbą w n/w sprawie. W latach 60-tych moi rodzice nabyli nieodpłatnie na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej działkę o pow. 0,21 ar., którą cały czas użytkowali. Po śmierci ojca wystąpiłam do sądu o stwierdzenie nabycia spadku i w sierpniu ... WIĘCEJ

  Tematy: nabycie spadku, spadek, dziedziczenie, działka
 • Czy podatek od spadków i darowizn można zapłacić po nabyciu spadku?

  Czy podatek od spadków i darowizn można zapłacić po nabyciu spadku? PORADA

  Wraz z 12 osobami odziedziczyłam spadek po kuzynie. Składamy aktualnie dokumenty do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie o dział spadku i wzniesienie współwłasności. Wszyscy kuzynowie zrzekną się spadku na mnie. Moje pytanie brzmi. Czy jest możliwość aby podatek od ... WIĘCEJ

  Tematy: dziedziczenie, spadek, nabycie spadku, dział spadku
 • Rodzina może darować spadek bez podatku

  Rodzina może darować spadek bez podatku

  ... uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Z treści wniosku wynika, że Zainteresowani skorzystali z uprawnień określonych we wskazanym przepisie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn – nabycie przez nich tytułem spadku korzysta ze zwolnienia. Z dyspozycji tegoż ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawa spadkowa, spadek, podatek od spadku, rozliczenia z urzędem skarbowym
 • Spadkobiercy będą mieli łatwiej - rusza informacja o uśpionych kontach

  Spadkobiercy będą mieli łatwiej - rusza informacja o uśpionych kontach

  ... . Bank lub SKOK przyjmujący wniosek zweryfikuje tożsamość wnioskodawcy, a w przypadku osoby, która nabyła tytuł prawny do spadku, sprawdzi także ten tytuł (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia) i skieruje stosowne zapytanie do Centralnej informacji. Aplikacja następnie „odpyta” wszystkie banki i SKOK-i ... WIĘCEJ

  Tematy: centralna informacja, usługi bankowe, oferta banków, nabycie spadku
 • Zbycie udziału w spadku: jak można to zrobić?

  Zbycie udziału w spadku: jak można to zrobić?

  ... nabycia spadku lub uzyskaniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia (teoretycznie jest to możliwe już od momentu przyjęcia spadku, nawet bez uzyskania wskazanych dokumentów, rozwiązanie to należy jednak odradzić). Zbycie udziału w spadku musi nastąpić przed formalnym podziałem spadku (w przypadku postępowania sądowego o dział spadku – przed ... WIĘCEJ

  Tematy: zbycie spadku, spadek, zbycie udziału w spadku, nabycie spadku
 • Podatek od spadku/zachowku po rodzicach i innych bliskich

  Podatek od spadku/zachowku po rodzicach i innych bliskich

  ... nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku ... WIĘCEJ

  Tematy: zachowek, podatek od spadków i darowizn, podatek od spadku, nabycie spadku

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.